Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Blakstad

Universitetslektor

 
Kontor:
EU111 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er utdannet faglærer/adjunkt i drama- og teaterkommunikasjon med årsstudium i kunsthistorie og PPU. I tillegg har jeg studert en fysisk teater- og regiutdannelse i London og master i pedagogikk ved UiA.  

Jeg har arbeidserfaring fra Norge, Storbritannia, Frankrike og USA med undervisning i grunnskole/VGS, fasilitering av tverrfaglige/kreativitetsrettede workshops (teater/drama), samskapingskurs, og som frilansskuespiller, regissør og videograf. 

Forskning

Forskningsgrupper:

 • Allmenndidaktikk og utdanningspolitikk 
 • PUPIL (Praksis, undervisning, policy i lærerutdanning)

 

Undervisning

 

 • PED128-2 Læring og opplæring
 • PED148-2 Individ og samfunn
 • PED156-1/PED157-1 Pedagogikk og elevkunnskap: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom
 • PED149-2 Kommunikasjon og gruppeprosesser
 • PED150-2 Kunnskap og kompetanse i en globalisert verden
 • PED 9000-1 Spesialpedagogikk og universell utforming av læringsmiljøet (EVU)

Arbeidserfaring

 • Assistent og vikarlærer i grunnskolen (1.- 7. trinn) i Norge 
 • Dramalærer i grunnskolen i Storbritannia (barnehage og 1. - 7. trinn, spesialpedagogikk)
 • Faglærervikar i drama (VGS)
 • Instruktør og fasilitator av tverrfaglige kunst- og kreativitetsrettede kurs (samskaping, teater, drama) i Norge, Storbritannia, Frankrike
 • Skuepiller (teater, tv)
 • Regissør (teater, kortfilm)
 • Videograf (bryllup)

Faglige interesser

 • Didaktikk og formidling/presentasjonsteknikk
 • Danning og estetiske læringsprosesser
 • Kritisk tenkning

 

Prosjekter

2021:

 • "Studenter i forskningsprosjekt" - Institutt for pedagogikk
 • "Helse- og oppvekstfag - et praksisorientert yrkesfag" - Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA)

 

 

Utvalgte publikasjoner

Blakstad, K. (2022). Eksempelbruk i undervisningen på yrkesfag i videregående skole - En kvalitativ studie av hvordan elever på barne- og ungdomsarbeiderfag knytter eksempelbruk i undervisningen til fremtidig yrkespraksis, i lys av Wolfgang Klafkis eksemplariske prinsipp [masteroppgave]. Universitetet i Agder.

 

Sist endret: 18.09.2023 08:09