Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristine Engebretsen Illøkken

Ph.d.-kandidat

Jeg er underveis i et PhD-løp ved UiA. Forskningen min er knyttet til skolemat og matens betydning for læring. Ytterligere forskningsinteresser er kosthold blant barn og unge og sosial uliket. Medlem av toppforskningessenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv: https://www.uia.no/forskning/toppforskningssentre-ved-uia/mat-og-ernaering-i-et-livsloepsperspektiv. 

Jeg har en master i Folkehelsevitenskap og bachelor i Ernæring, mat og kultur. Ellers har jeg erfaring fra sosialt arbeid og folkehelse fra kommunal sektor og erfaring fra administrasjonen ved UiA (Opptakskontoret). 

Forskning

Skolemat og skolemåltidet

Matpakka

Sosiale forskjeller i kosthold 

Mat og læring

Utvalgte publikasjoner

Kristine E. Illøkken, Berit Johannessen, Mary E. Barker, Polly Hardy-Johnson, Nina Cecilie Øverby, Frøydis Nordgård Vik. Free school meals as an opportunity to target social equality, healthy eating, and school functioning: experiences from students and teachers in Norway (2021). Food & Nutrition Research, doi: https://doi.org/10.29219/fnr.v65.7702

Kristine E. Illøkken, Elling Bere, Nina C. Øverby, Frøydis N. Vik. Results of a 6 months’ intervention study on school meal habits in Norwegian 10-12-year-old children (Scand J Public Health. 2017 Jul;45(5):485-491. doi: 10.1177/1403494817704108. Epub 2017 May 31)

Allmenn formidling

Illøkken, Kristine Engebretsen; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis NordgårdHva mener elevene selv om gratis skolemat? https://forskersonen.no/mat-meninger-populaervitenskap/hva-mener-elevene-selv-om-gratis-skolemat/1892152
 

Ruge, Dorte, Illøkken, Kristine Engebretsen; Vik, Frøydis Nordgård.
Forskere: Politikere har i årevis vendt det blinde øje til sultne skoleelever – men løsningen er lige for. https://skolemonitor.dk/debat/art8038202/Politikere-har-i-%C3%A5revis-vendt-det-blinde-%C3%B8je-til-sultne-skoleelever-%E2%80%93-men-l%C3%B8sningen-er-lige-for

 

Slik får man barna til å spise opp nistematen: https://www.nrk.no/sorlandet/slik-far-man-barna-til-a-spise-opp-hele-matpakka-1.15123072

 

Disputassammendrag: Spedbarnsmat for fremtidig helse: https://www.ntfe.no/i/2019/4/m-279

Vitenskapelige publikasjoner

  • Illøkken, Kristine Engebretsen; Ruge, Dorte; Leblanc, Marissa Erin; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2022). Associations between having breakfast and reading literacy achievement among Nordic primary school students. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2022.2092978.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen; Johannessen, Berit; Barker, Mary Elizabeth; Hardy-Johnson, Polly; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2021). Free school meals as an opportunity to target social equality, healthy eating, and school functioning: experiences from students and teachers in Norway. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 65doi:10.29219/fnr.v65.7702.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen; Øverby, Nina Cecilie; Johannessen, Berit; Vik, Frøydis Nordgård (2021). Possible effects of a free school meal on school environment: The School Meal Intervention in Norway. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 25 (1). s 8 - 20.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie; Høiland, Renate; Petersson, Kirsten Helene Olstad; Vik, Frøydis Nordgård (2017). Intervention study on school meal habits in Norwegian 10-12-year-old children. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 45 (5). s 485 - 491. doi:10.1177/1403494817704108.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen (2022). Mat og læring..
  • Illøkken, Kristine Engebretsen (2021). Barn bør lage nista selv.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen; Bjornes, Camilla (2021). Skolematstand under Arendalsuka.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen (2021). Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS): I hvor stor grad kan resultatene fra PIRLS 2016 si noe om sammenhengen mellom 1) opplevd sultenhet 2) opplevd trøtthet 3) frokostspising og leseevne blant finske, danske, norske og svenske skolebarn?.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen (2020). Nistepakka på skolen.

Ekspertområder

Sist endret: 29.04.2022 08:04