0
Hopp til hovedinnhold

Kristine Engebretsen Illøkken

Stipendiat

 
Kontor:
103 ( Universitetsveien 17, Kristiansand )

Jeg er underveis i et PhD-løp ved UiA. Forskningen min er knyttet til skolemat og matens betydning for læring. Ytterligere forskningsinteresser er kosthold blant barn og unge og sosial uliket. Medlem av toppforskningessenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv: https://www.uia.no/forskning/toppforskningssentre-ved-uia/mat-og-ernaering-i-et-livsloepsperspektiv. Tillitsvalgt i PHD programråd for fakultetet helse- og idrettsvitenskap. 

Jeg har en master i Folkehelsevitenskap og bachelor i Ernæring, mat og kultur. Ellers har jeg erfaring fra sosialt arbeid og folkehelse fra kommunal sektor og administrasjonen ved UiA (Opptakskontoret). 

Forskning

Skolemat og skolemåltidet

Matpakka

Sosiale forskjeller i kosthold 

Mat og læring

Utvalgte publikasjoner

Kristine E. Illøkken, Elling Bere, Nina C. Øverby, Frøydis N. Vik. Results of a 6 months’ intervention study on school meal habits in Norwegian 10-12-year-old children (Scand J Public Health. 2017 Jul;45(5):485-491. doi: 10.1177/1403494817704108. Epub 2017 May 31)

Allmenn formidling

Slik får man barna til å spise opp nistematen: https://www.nrk.no/sorlandet/slik-far-man-barna-til-a-spise-opp-hele-matpakka-1.15123072

 

Disputassammendrag: Spedbarnsmat for fremtidig helse: https://www.ntfe.no/i/2019/4/m-279

Vitenskapelige publikasjoner

  • Illøkken, Kristine Engebretsen; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie; Høiland, Renate; Petersson, Kirsten Helene Olstad; Vik, Frøydis Nordgård (2017). Intervention study on school meal habits in Norwegian 10-12-year-old children. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 45 (5). s 485 - 491. doi:10.1177/1403494817704108.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen (2021). Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS): I hvor stor grad kan resultatene fra PIRLS 2016 si noe om sammenhengen mellom 1) opplevd sultenhet 2) opplevd trøtthet 3) frokostspising og leseevne blant finske, danske, norske og svenske skolebarn?.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen (2020). Nistepakka på skolen.
  • Illøkken, Kristine Engebretsen (2020). "Barn påvirkes av sunne matvaner".

Ekspertområder

Sist endret: 8.06.2021 09:06