0
Hopp til hovedinnhold

Kristine Engebretsen Illøkken

Stipendiat

 
Kontor:
103 ( Universitetsveien 17, Kristiansand )

Jeg er underveis i et PhD-løp ved UiA. Forskningen min er knyttet til skolemat, med spesielt fokus på effekt og betydning av et gratis skolemåltid. Ytterligere forskningsinteresser er kosthold blant barn og unge, sosial ulikhet og levekår. Medlem av toppforskningessenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv: https://www.uia.no/forskning/toppforskningssentre-ved-uia/mat-og-ernaering-i-et-livsloepsperspektiv. Deltar i PhD programråd for fakultetet helse/idrettsvitenskap som tillitsvalgt. 

Jeg har en master i Folkehelsevitenskap og bachelor i Ernæring, mat og kultur. Ellers har jeg erfaring fra sosialt arbeid og folkehelse fra kommunal sektor og administrasjonen ved UiA (Opptakskontoret). 

Forskning

Skolemat og skolemåltidet

Matpakka

Sosiale forskjeller i kosthold 

Prosjekter

Free school meals are not universally available in Norway, even though it has great potential for child development, daily function and to fulfill basic human right for nutrition and good health. In fact, free school meals have been linked to improved nutrition, wellbeing, and school performance. Still, more research is needed. In my PhD project, I investigate the effect of and experiences with free school meals, and the impact of school meals on health and school outcomes (such as environment and factors promoting learning).

Utvalgte publikasjoner

Kristine E. Illøkken, Elling Bere, Nina C. Øverby, Frøydis N. Vik. Results of a 6 months’ intervention study on school meal habits in Norwegian 10-12-year-old children (Scand J Public Health. 2017 Jul;45(5):485-491. doi: 10.1177/1403494817704108. Epub 2017 May 31)

Allmenn formidling

Slik får man barna til å spise opp nistematen: https://www.nrk.no/sorlandet/slik-far-man-barna-til-a-spise-opp-hele-matpakka-1.15123072

 

Disputassammendrag: Spedbarnsmat for fremtidig helse: https://www.ntfe.no/i/2019/4/m-279

Vitenskapelige publikasjoner

  • Illøkken, Kristine Engebretsen; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie; Høiland, Renate; Petersson, Kirsten Helene Olstad; Vik, Frøydis Nordgård (2017). Intervention study on school meal habits in Norwegian 10-12-year-old children. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 45 (5). s 485 - 491. doi:10.1177/1403494817704108.

Sist endret: 5.10.2020 09:10