Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristoffer Heggelund Knutsen

Universitetslektor

 
Kontor:
JU039 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08:00 - 16:00

Undervisning

Nåværende kurs:

 • ME-001 Forkurs i matematikk med anvendelse i økonomi
 • MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner

Tidligere kurs:

 • MA-172 Innføringsemne i matematikk for småskoletrinnet
 • MA-173 Innføringsemne i matematikk for skolen
 • MA-174 Innføringsemne i matematikk for mellomtrinnet
 • ME-001 Forkurs i matematikk med anvendelse i økonomi
 • MA-138 Matematikk med anvendelse i økonomi
 • MA-502 Masteroppgave (veileder)
 • MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner
 • MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring

Faglige interesser

Matematikk og Matematikkdidaktikk

Utvalgte publikasjoner

 • Knutsen, Kristoffer Heggelund. (2020). Videregående-elevers oppfatning av integrasjon: En kasusstudie av R2-elevers kunnskap om bestemte og ubestemte integraler.

Sist endret: 22.11.2021 14:11