Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristina Pettersen

Universitetslektor

 
Kontortid:
I2018 (Universitetsveien 25, Kristiansand)

Kristina Pettersen er nyansatt universitetslektor august 2023. Overgang fra DPS Strømme, psykiatrisk poliklinikk.

Hun er opprinnelig fra Mandal men har bodd 19 år i Oslo og tatt utdanningene der:

CBT supervisor, Norsk forening for kognitiv terapi, 2022.

Kognitiv terapeut, Tips Sør Øst, 2016.

Master i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012.

Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Oslo, 2006.

Hun har arbeidet som sykepleier i psykisk helsevern for voksne i Oslo fra 2006-2018. Dette på døgnenhet, ambulant team, akutteam og poliklinikk.

Deretter i skolehelsetjenesten i bydel St Hanshaugen som elevterapeut, et supplement til helsesykepleier, fra 2018-2022.

Faglige interesser

Tidlig oppdagelse og behandling av unge voksne med psykoselidelse. Tett familiesamarbeid rundt ungdom/unge voksne med tegn på alvorlig psykisk lidelse.

Forebygging av psykiske plager hos barn og ungdom. Tidlig inn og tett samarbeid mellom skole, foreldre, elev og hjlpeapparat. Psykoedukasjon inn i skolen med fokus på normalisering og mestring.

Sårbare overganger mellom BUP og voksenpsykiatri.

Ivaretakelse av sykepleiere i psykisk helsearbeid. Fokus på selvivaretakelse, støtte fra leder og kolleger.

 

Utvalgte publikasjoner

 Masteroppgave i psykisk helsearbeid "De har erfaring med hva som hjelper". En kvalitativ undersøkelse om medarbeidere med brukererfaring i psykiskhelsearbeid.

Sist endret: 3.08.2023 09:08