Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kjersti Karolin Danielsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2056 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Kjersti Karoline Danielsen har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Ernæring og folkehelse siden august 2019. Hun har emneansvar på ulike emner på bachelorprogrammet på folkehelse. Særlige interessefelt er «fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid» og «fysisk aktivitet og overvekt». Hun jobbet tidligere 4 år på Senter for Omsorgsforskning Sør ved UiA Campus Grimstad. Danielsen har doktorgrad i Idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskolen, innen tematikken livsstilsendring for personer med sykelig overvekt. Danielsen er opprinnelig utdannet allmennlærer ved tidligere Høgskolen i Agder.

Utvalgte publikasjoner

Danielsen, K.K., Rogn Nilsen, E., & Fredwall, T.T. (2017). Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom. En oppsummering av kunnskap. Mai 2017. 

 

Danielsen, K.K. (2021). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. En oppsummering av kunnskap. August 2021.   

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Danielsen, Kjersti Karoline; Osmundsen, Elise Fauske; Sveaas, Silje Halvorsen (2023). Erfaringer med digitalisering av kurs ved frisklivsentralen - En intervjustudie. Fysioterapeuten. ISSN: 0016-3384.
 • Danielsen, Kjersti Karoline; Cabral, Danielle; Sveaas, Silje Halvorsen (2023). “Students Moving Together”, Tailored Exercise for Students Facing Mental Health Challenges—A Pilot Feasibility Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 20 (17). doi:10.3390/ijerph20176639.
 • Danielsen, Kjersti Karoline; Øydna, May Helena; Strømmer, Sofia; Haugjord, Kenneth (2021). “It’s More Than Just Exercise”: Tailored Exercise at a Community-Based Activity Center as a Liminal Space along the Road to Mental Health Recovery and Citizenship. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 18 (19). doi:10.3390/ijerph181910516.
 • Danielsen, Kjersti Karoline; Sundgot-Borgen, Jorunn; Rugseth, Gro (2016). Severe Obesity and the Ambivalence of Attending Physical Activity: Exploring Lived Experiences. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. 26 (5). s 685 - 696. doi:10.1177/1049732315596152.
 • Danielsen, Kjersti Karoline; Sundgot-Borgen, Jorunn; Rugseth, Gro (2015). Attending Physical Activity: Exploring Lived Experiences. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. doi:10.1177/1049732315596152.
 • Danielsen, Kjersti Karoline; Sundgot-Borgen, Jorunn; Mæhlum, Sverre; Svendsen, Mette (2014). Beyond weight reduction: Improvements in quality of life after an intensive lifestyle intervention in subjects with severe obesity. Annals of Medicine. ISSN: 0785-3890. 46 (5). s 273 - 282. doi:10.3109/07853890.2013.874660.
 • Danielsen, Kjersti Karoline; Svendsen, Mette; Mæhlum, Sverre; Sundgot-Borgen, Jorunn (2013). Changes in Body Composition, Cardiovascular Disease Risk Factors, and Eating Behavior after an Intensive Lifestyle Intervention with High Volume of Physical Activity in Severely Obese Subjects: A Prospective Clinical Controlled Trial. Journal of Obesity. ISSN: 2090-0708. doi:10.1155/2013/325464.
 • Danielsen, Kjersti Karoline; Moe, Torill (2022). Fysisk aktivitet er minst like effektivt som medisiner og samtaleterapi.
 • Danielsen, Kjersti Karoline (2022). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid.
 • Danielsen, Kjersti Karoline (2022). Fysisk aktivitet og psykisk helse - en speedinnføring.
 • Danielsen, Kjersti Karoline (2022). Fysisk aktivitet for psykisk helse - en speedinnføring.
 • Danielsen, Kjersti Karoline (2022). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - en speedinnføring.
 • Danielsen, Kjersti Karoline (2022). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - en speedinnføring.

Sist endret: 13.01.2022 12:01