Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Kjersti Marie Frivoll Johnsen

Førstelektor

 
Kontor:
C4031 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Kjersti er utdannet sykepleier ved Aust-Agder sykepleierhøyskole (1989) og har sin kliniske erfaring fra medisinske og kirurgiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten (1989-2015). Hun har en mastergrad i helsefag med studieretning i klinisk sykepleievitenskap fra Universitetet i Agder (2012).

Hun ble ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap august 2015.

Simulering som læringsmetode er en av hennes faglige interesser og hun er fasilitator innen medisinsk simulering.

Hun er ansvarlig for Simuleringsenheten ved Institutt for sykepleie, Campus Grimstad.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Berg, Geir Vegard; Slettebø, Åshild; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Dahl, Aud Findal; Fossum, Mariann (2021). Interviews with Community Healthcare Registered Nurses in Norway: Examination Practices and Clinical Evaluation Processes. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 8 (6). s 3291 - 3298. doi:10.1002/nop2.1045.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2021). A qualitative study of perioperative nursing students' experiences of interprofessional simulation-based learning. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 30s 174 - 187. doi:10.1111/jocn.15535.
  • Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Ehrenberg, Anna; Fossum, Mariann (2014). Dokumentasjon av sykepleie i sykehjem. En vurdering av innhold og kvalitet på sykepleiedokumentasjonen og vurdering av reliabiliteten til instrumentet N-Catch. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 34 (2). s 27 - 32.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2022). Interprofessional simulation-based learning and its impact on developing perioperative nursing students' professional identity.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2020). Simulerings-basert læring som en pedagogisk tilnærming i utdanning.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2020). Simulation-based learning: Preparation for clinical practice.
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Briseid, Hanne Synnøve; Martinez, Santiago (2018). Simulering for praksisveiledere.

Sist endret: 14.02.2020 10:02