Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kirsti Vindal Halvorsen

Førsteamanuensis emerita

første amanuensis

 
Kontor:
J1047 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning

1977, Hovedfag i botanikk, universitet i Bergen

1977, Pedagogisk seminar, Kristiansand lærerhøyskole

1995, Opprykk til førsteamanuensis

2014, Ph.D. Partnerskap i lærerutdanning, sett fra et økologisk perspektiv, psykologisk fakultet, universitet i Bergen (UiB).

Yrkeserfaring

1977-1978, lektor på Kristiansand handelsgymnas

1978-1990, lektor på Møvig ungdomsskole

1990- 1995, lektor på Høgskole i Agder (HiA)

1995 -2001, førsteamanuensis på naturvitenskaplig institutt, HiA

2001-2003, Lærerutdanningsleder på HiA

2003-2007, Dekan for lærerutdanning på HiA

2007-         førsteamanuensis på naturvitenskapelig institutt, universitet i Agder (UiA)

 

Faglige interesser

Faglig interesser

Partnerskap i lærerutdanning mellom universitet og skole/barnehage.

Utdanning for bærekraftig utvikling knyttet til barnehage og skole.

Undervisningsfag

Naturfag i barnehage- og grunnskolelærerutdanning 

Prosjekter

Prosjekter og forskningsaktivitet

1991- 2001, deltatt i flere forskningsprosjekter med fokus på uteskole/ barnehage både på Agder og i Polen.

2015 – deltar i et polsk-norsk partnerskapsprosjekt hvor tematikken er utdanning for bærekraftig utvikling knyttet til barnehage og skole.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Halvorsen, Kirsti Vindal (2017). Reorienting Teacher Education by Building Partnership in a Changing World: Multiple Perspectives. International trends in preparation of early childhood teachers in a changing world. ISBN: 978-83-64953-84-2. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. chapter. s 33 - 53.
  • Halvorsen, Kirsti Vindal (2016). Reorienting teacher educationand schools to address sustainability: multiple perspectives. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych. ISBN: 978-83-64953-37-8. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,. Kapittel. s 85 - 98.
  • Halvorsen, Kirsti Vindal (2015). Edukacja dla zrownowazonego rozwoju. Implementacja wartosci i idei konstruktywizmu do praktyki edukacyjnej. Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli : perspektywa teoretyczna : skrypt napisany na potrzeby projektu. ISBN: 978-83-64953-28-6. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Kapittel. s 95 - 140.
  • Halvorsen, Kirsti Vindal (2014). Building Teacher Identity in a New Partnership Porject, - Multiple Perspectives. Journal of Studies in Education. ISSN: 2162-6952. 4 (1). s 10 - 24. doi:10.5296/jse.v4il.4655.
  • Halvorsen, Kirsti Vindal; Smith, Kari (2012). Utvikling av partnerskap i en førskolelærerutdanning, sett fra et økologisk perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 96 (3). s 237 - 248.
  • Bałachowicz, Józefa; Halvorsen, Kirsti Vindal; Witkowska-Tomaszewska, Anna (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli : perspektywa teoretyczna : skrypt napisany na potrzeby projektu. ISBN: 978-83-64953-28-6. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. s 152.
  • Halvorsen, Kirsti Vindal (2017). Sharing the joy of nature with children as a strategy in order to support education for sustainable development.
  • Halvorsen, Kirsti Vindal (2016). Reorientacja kształcenia nauczycieli i pracy szkół na zrównoważony rozwój, perspektywa wielowymiarowa / Reorienting Teacher Education and Schools to Address Sustainability, Multiple Perspectives.
  • Halvorsen, Kirsti Vindal (2015). Education for sustainable development in initiatial teacher education.

Sist endret: 7.11.2018 08:11