Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kirsten Bjørkestøl

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
J3047 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning:

Lærerutdanning (allmenn), Kristiansand lærerhøgskole, 1977

Cand.mag i realfag med bl.a. matematikk, Agder distriktshøgskole/Kristiansand lærerhøgskole

Cand.scient (hovedfag) i matematisk statistikk, Universitetet i Oslo, 1992

Dr.scient (PhD) i statistikk, Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2005

Faglige interesser

Arbeidserfaring:

1974-1975 og 1977-1985: Lærer, bortsett fra korte studieperioder

1992-1998: Høgskolelektor, Agder Distriktshøgskole / Høgskolen i Agder

1998-2004: Stipendiat, Høgskolen i Agder

Fra 2005: Førsteamanuensis i statistikk, Høgskolen i Agder / Universitetet i Agder.

Faglige interesser: Se ovenfor 

Prosjekter

Faglige interesser:

Statistiske metoder 1) Meta-analyse. Samarbeid med professor Elena Kulinskaya og professor Michael B. Dollinger om en serie artikler. En artikkel: "Testing for Homogeneity in Meta-Analysis. I. The One Parameter Case: Standardized Mean Difference" er publisert i Biometrics. Den andre artikkelen: “On the moments of Cochran’s Q statistic under the null hypothesis, with application to the meta-analysis of risk difference” er publisert i Research Synthesis Methods.Vi arbeider med en tredje artikkel om Cochrans Q observator med anvendelse på forholdet mellom andeler (risk ratio).  2) Optimalisering av to-stegs prosesser. Dette var et samarbeid med professor Tormod Næs i forlengelsen av arbeidet med doktoravhandlingen min.Her har vi en artikkel i Quality Engeneering.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Zakariya, Yusuf F.; Nilsen, Hans Kristian; Bjørkestøl, Kirsten; Goodchild, Simon (2021). Analysis of relationships between prior knowledge, approaches to learning, and mathematics performance among engineering students. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN: 0020-739X. doi:10.1080/0020739X.2021.1984596.
 • Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten; Borge, Inger Christin; Nilsen, Hans Kristian; Tonheim, Odd Helge Mjellem (2021). Educating to inspire active learning approaches in mathematics in Norwegian universities. Nordic Journal of STEM Education. ISSN: 2535-4574. 5 (1). doi:10.5324/njsteme.v5i1.3972.
 • Zakariya, Yusuf F.; Nilsen, Hans Kristian; Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten (2020). Assessing first-year engineering students’ pre-university mathematics knowledge: Preliminary validity results based on an item response theory model. Journal of Technology and Science Education (JOTSE). ISSN: 2014-5349. 10 (2). s 259 - 270. doi:10.3926/jotse.1017.
 • Brodahl, Cornelia; Larson, Niclas; Wathne, Unni; Bjørkestøl, Kirsten (2020). Developing further support for in-service teachers’ implementation of a reasoning-and-proving activity and their identification of students’ level of mathematical argumentation. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 24 (2). s 73 - 87.
 • Zakariya, Yusuf F.; Nilsen, Hans Kristian; Bjørkestøl, Kirsten; Goodchild, Simon (2020). Impact of attitude on approaches to learning mathematics: a structural equation modelling approach. Proceedings of the Third Conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics. University of Carthage and INDRUM. TWG2. s 268 - 277.
 • Zakariya, Yusuf F.; Nilsen, Hans Kristian; Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten (2020). Self-efficacy and approaches to learning mathematics among engineering students: empirical evidence for potential causal relations. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN: 0020-739X. s 1 - 16. doi:10.1080/0020739X.2020.1783006.
 • Zakariya, Yusuf F.; Nilsen, Hans Kristian; Bjørkestøl, Kirsten; Goodchild, Simon (2020). Singular and combined effects of learning approaches, self-efficacy and prior knowledge on university students’ performance in mathematics. Proceedings of the Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education (RUME). ISSN: 2474-9346. s 1003 - 1009.
 • Zakariya, Yusuf F.; Bjørkestøl, Kirsten; Nilsen, Hans Kristian (2020). Teacher job satisfaction across 38 countries and economies: An alignment optimization approach to a cross-cultural mean comparison. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 101doi:10.1016/j.ijer.2020.101573.
 • Zakariya, Yusuf; Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten; Nilsen, Hans Kristian (2019). Calculus Self-Efficacy Inventory: Its Development and Relationship with Approaches to Learning. Education Sciences. ISSN: 2227-7102. 9 (3). s 1 - 14. doi:10.3390/educsci9030170.
 • Zakariya, Yusuf F.; Bjørkestøl, Kirsten; Nilsen, Hans Kristian; Goodchild, Simon; Lorås, Madeleine (2019). University students’ learning approaches: An adaptation of the revised two-factor study process questionnaire to Norwegian. Studies in Educational Evaluation. ISSN: 0191-491X. 64doi:10.1016/j.stueduc.2019.100816.
 • Kulinskaya, Elena; Dollinger, Michael B.; Bjørkestøl, Kirsten (2012). On the moments of Cochran's Q statistic under the null hypothesis, with application to the meta-analysis of risk difference. Research Synthesis Methods. ISSN: 1759-2879. s 254 - 270. doi:10.1002/jrsm.54.
 • Bjørkestøl, Kirsten; Sivertsen, Edvard; Næs, Tormod (2012). Optimization of two-step batch processes and the method of compensation for random error. Journal of Chemometrics. ISSN: 0886-9383. 26 (6). s 311 - 321. doi:10.1002/cem.2449.
 • Kulinskaya, Elena; Dollinger, Michael B.; Bjørkestøl, Kirsten (2011). Testing for Homogeneity in Meta-Analysis I. The One-Parameter Case: Standardized Mean Difference. Biometrics. ISSN: 0006-341X. 67 (1). s 203 - 212. doi:10.1111/j.1541-0420.2010.01442.x.
 • Bjørkestøl, Kirsten; Næs, Tormod (2005). A Discussion of Alternative Ways of Modeling and Interpreting Mixture Data. Quality Engineering. ISSN: 0898-2112. 17 (4). s 509 - 533.
 • Bjørkestøl, Kirsten; Dollinger, Michael B. (2001). On the moments of a Stahel-Donoho robust multivariate estimator. Journal of Statistical Computation and Simulation. ISSN: 0094-9655. 70s 89 - 106.
 • Borge, Inger Christin; Bjørkestøl, Kirsten; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian; Tonheim, Odd Helge Mjellem (2022). Aktive læringsformer i matematikk - Nasjonal kartlegging av matematikkundervisning i universitets- og høgskolesektoren desember 2019 – januar 2020.
 • Borge, Inger Christin; Bjørkestøl, Kirsten; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian; Tonheim, Odd Helge Mjellem (2022). Educating to inspire active learning approaches in mathematics in Norwegian universities - Teaching approaches used in Norwegian higher education mathematics courses.
 • Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten; Nilsen, Hans Kristian; Borge, Inger Christin; Tonheim, Odd Helge Mjellem (2020). Active learning - Undersøkelse ved MatRIC i samarbeid med NMR.

Sist endret: 3.10.2018 17:10