Kirsten Bjørkestøl - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Kirsten Bjørkestøl

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

E-post:
kirsten.bjorkestol@uia.no
Telefon:
38 14 15 97
Kontor:
J1046 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for matematiske fag

Prosjekter

Faglige interesser:

Statistiske metoder 1) Meta-analyse. Samarbeid med professor Elena Kulinskaya og professor Michael B. Dollinger om en serie artikler. En artikkel: "Testing for Homogeneity in Meta-Analysis. I. The One Parameter Case: Standardized Mean Difference" er publisert i Biometrics. Den andre artikkelen: “On the moments of Cochran’s Q statistic under the null hypothesis, with application to the meta-analysis of risk difference” er publisert i Research Synthesis Methods.Vi arbeider med en tredje artikkel om Cochrans Q observator med anvendelse på forholdet mellom andeler (risk ratio).  2) Optimalisering av to-stegs prosesser. Dette var et samarbeid med professor Tormod Næs i forlengelsen av arbeidet med doktoravhandlingen min.Her har vi en artikkel i Quality Engeneering.

Bakgrunn

Utdanning:

Lærerutdanning (allmenn), Kristiansand lærerhøgskole, 1977

Cand.mag i realfag med bl.a. matematikk, Agder distriktshøgskole/Kristiansand lærerhøgskole

Cand.scient (hovedfag) i matematisk statistikk, Universitetet i Oslo, 1992

Dr.scient (PhD) i statistikk, Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2005

Faglige interesser

Arbeidserfaring:

1974-1975 og 1977-1985: Lærer, bortsett fra korte studieperioder

1992-1998: Høgskolelektor, Agder Distriktshøgskole / Høgskolen i Agder

1998-2004: Stipendiat, Høgskolen i Agder

Fra 2005: Førsteamanuensis i statistikk, Høgskolen i Agder / Universitetet i Agder.

Faglige interesser: Se ovenfor 

Last changed: 2017-12-21 12:30:19

Publikasjoner

 • Kulinskaya Elena, Dollinger Michael B., Bjørkestøl Kirsten, On the moments of Cochran's Q statistic under the null hypothesis, with application to the meta-analysis of risk difference (2012). Research Synthesis Methods . ISSN 1759-2879. s 254 - 270 doi: 10.1002/jrsm.54
 • Bjørkestøl Kirsten, Sivertsen Edvard, Næs Tormod, Optimization of two-step batch processes and the method of compensation for random error (2012). Journal of Chemometrics . ISSN 0886-9383. 26 (6), s 311 - 321 doi: 10.1002/cem.2449
 • Kulinskaya Elena, Dollinger Michael B., Bjørkestøl Kirsten, Testing for Homogeneity in Meta-Analysis I. The One-Parameter Case: Standardized Mean Difference (2011). Biometrics . ISSN 0006-341X. 67 (1), s 203 - 212 doi: 10.1111/j.1541-0420.2010.01442.x
 • Bjørkestøl Kirsten, Næs Tormod, A Discussion of Alternative Ways of Modeling and Interpreting Mixture Data (2005). Quality Engineering . ISSN 0898-2112. 17 (4), s 509 - 533
 • Bjørkestøl Kirsten, Dollinger Michael B., On the moments of a Stahel-Donoho robust multivariate estimator (2001). Journal of Statistical Computation and Simulation . ISSN 0094-9655. 70 s 89 - 106
 • Bjørkestøl Kirsten, Sivertsen Edvard, Næs Tormod, Optimization of two-step batch processes and the method of compensation for random error (2012). Journal of Chemometrics . ISSN 0886-9383. 26 (6), s 311 - 321 doi: 10.1002/cem.2449
 • Bjørkestøl Kirsten Hvor mange observasjoner? - En balanse mellom nivå og styrke for sammenligning av to grupper (2012).
 • Kulinskaya Elena, Dollinger Michael B., Bjørkestøl Kirsten, On the moments of Cochran's Q statistic under the null hypothesis, with application to the meta-analysis of risk difference (2012). Research Synthesis Methods . ISSN 1759-2879. s 254 - 270 doi: 10.1002/jrsm.54
 • Kulinskaya Elena, Dollinger Michael B., Bjørkestøl Kirsten, Testing for Homogeneity in Meta-Analysis I. The One-Parameter Case: Standardized Mean Difference (2011). Biometrics . ISSN 0006-341X. 67 (1), s 203 - 212 doi: 10.1111/j.1541-0420.2010.01442.x
 • Bjørkestøl Kirsten, Næs Tormod, A Discussion of Alternative Ways of Modeling and Interpreting Mixture Data (2005). Quality Engineering . ISSN 0898-2112. 17 (4), s 509 - 533
 • Bjørkestøl Kirsten Modeling and optimization of processes; with main emphasis on two-step strategies Modellering og optimalisering av prosesser; med hovedvekt på to-trinns strategier (2005).
 • Bjørkestøl Kirsten, Dollinger Michael B., On the moments of a Stahel-Donoho robust multivariate estimator (2001). Journal of Statistical Computation and Simulation . ISSN 0094-9655. 70 s 89 - 106
 • Bjørkestøl Kirsten, Næs Tormod, A discussion of alternative ways of modelling and interpreting mixture data (2001).
 • Bjørkestøl Kirsten, Dollinger Michael B., On the moments of a Stahel-Donoho robust multivariate estimator (1999).

Send studiet på mail