0
Hopp til hovedinnhold

Kirsten Bjørkestøl

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
J1046 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning:

Lærerutdanning (allmenn), Kristiansand lærerhøgskole, 1977

Cand.mag i realfag med bl.a. matematikk, Agder distriktshøgskole/Kristiansand lærerhøgskole

Cand.scient (hovedfag) i matematisk statistikk, Universitetet i Oslo, 1992

Dr.scient (PhD) i statistikk, Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2005

Faglige interesser

Arbeidserfaring:

1974-1975 og 1977-1985: Lærer, bortsett fra korte studieperioder

1992-1998: Høgskolelektor, Agder Distriktshøgskole / Høgskolen i Agder

1998-2004: Stipendiat, Høgskolen i Agder

Fra 2005: Førsteamanuensis i statistikk, Høgskolen i Agder / Universitetet i Agder.

Faglige interesser: Se ovenfor 

Prosjekter

Faglige interesser:

Statistiske metoder 1) Meta-analyse. Samarbeid med professor Elena Kulinskaya og professor Michael B. Dollinger om en serie artikler. En artikkel: "Testing for Homogeneity in Meta-Analysis. I. The One Parameter Case: Standardized Mean Difference" er publisert i Biometrics. Den andre artikkelen: “On the moments of Cochran’s Q statistic under the null hypothesis, with application to the meta-analysis of risk difference” er publisert i Research Synthesis Methods.Vi arbeider med en tredje artikkel om Cochrans Q observator med anvendelse på forholdet mellom andeler (risk ratio).  2) Optimalisering av to-stegs prosesser. Dette var et samarbeid med professor Tormod Næs i forlengelsen av arbeidet med doktoravhandlingen min.Her har vi en artikkel i Quality Engeneering.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kulinskaya, Elena Dollinger, Michael B. Bjørkestøl, Kirsten (2012). On the moments of Cochran's Q statistic under the null hypothesis, with application to the meta-analysis of risk difference. Research Synthesis Methods. ISSN: 1759-2879. s 254 - 270. doi:10.1002/jrsm.54.
 • Bjørkestøl, Kirsten Sivertsen, Edvard Næs, Tormod (2012). Optimization of two-step batch processes and the method of compensation for random error. Journal of Chemometrics. ISSN: 0886-9383. 26 (6). s 311 - 321. doi:10.1002/cem.2449.
 • Kulinskaya, Elena Dollinger, Michael B. Bjørkestøl, Kirsten (2011). Testing for Homogeneity in Meta-Analysis I. The One-Parameter Case: Standardized Mean Difference. Biometrics. ISSN: 0006-341X. 67 (1). s 203 - 212. doi:10.1111/j.1541-0420.2010.01442.x.
 • Bjørkestøl, Kirsten Næs, Tormod (2005). A Discussion of Alternative Ways of Modeling and Interpreting Mixture Data. Quality Engineering. ISSN: 0898-2112. 17 (4). s 509 - 533.
 • Bjørkestøl, Kirsten Dollinger, Michael B. (2001). On the moments of a Stahel-Donoho robust multivariate estimator. Journal of Statistical Computation and Simulation. ISSN: 0094-9655. 70s 89 - 106.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2018). Matte-2_2017-2018-Prelim-analyses. About studies and podcast.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2017). Analyser av karaktersetting i MA-115/138, høsten 2016.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2017). Statistics requested by crime investigators.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2017). Statistikk etterspurt av etterforskere.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2016). Om sikkerhet knyttet til andel i en stor gruppe basert på andel i et utvalg.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2015). Om bruk av matematikk i tolkninger av statistiske modeller.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2014). Om betingelser og noen paradokser knyttet til sannsynlighet og statistikk.
 • Bjørkestøl, Kirsten (2012). Hvor mange observasjoner? - En balanse mellom nivå og styrke for sammenligning av to grupper.

Sist endret: 3.10.2018 17:10

Send studiet på mail