Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kim Øvrevik Øvland

Tilknyttet UiA

Offentlig sektor PhD tilknyttet Kristiansand kommune

 
Kontor:
H2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Offentlig sektor PhD-kandidat. Ansatt i Kristiansand kommune, men har nå en 3-årig forskerpermisjon for å drive prosjekt knyttet til offentlige klimamål. Kombinerer forskerarbeidet ved UiA med litt oppgaver i kommunen, og synes det å arbeide i grenselandet mellom akademia og praksisfeltet er veldig interessant.

Arbeidserfaring

Har siden 2011 og frem til jeg begynte med forskningsprosjektet i 2018, jobbet både på regionalt og kommunalt nivå med miljø-, klima- og næringsrådgivning. De siste årene har jeg vært koordinator for miljø- og klimaarbeidet i Kristiansand kommune.

 

Prosjekter

Ph.d.-prosjekt om kommunale klimamål og omstillingen til et lavutslippssamfunn

Mål og hensikt med prosjektet
Klimaendringene beskrives som en av de aller største utfordringene verden står overfor. Det er bakgrunnen for at verdenssamfunnet i 2015 etablerte Parisavtalen viss mål er å begrense den globale oppvarmingen i år 2100 til godt under 2 °C i forhold til førindustriell tid (1880). Per i dag er målet at Norges utslippsnivå i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra 1990-nivået, og totalt med 80 til 95 prosent innen 2050. Dette har betydning for norske regioner og kommuner, og fordrer at det gjennomføres en ‘klimavennlig politikk’.

De internasjonale klimaforhandlingene og -avtalene setter viktige rammer for klimaarbeidet, og byer og regioner anerkjennes i stadig økende grad som kritiske arenaer for utvikling av planer og tiltak som gir utslippskutt (Betsill og Bulkeley, 2007). Grunnet klimaendringens kompleksitet som samfunnsutfordring, er det krevende å håndtere klimautfordringen innenfor etablert praksis for ledelse og styring i offentlig sektor (Wang et al., 2016) og man trenger «en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap for å løse de kompliserte problemene» (Nielsen og Nielsen, 2006).

Den overordnede hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap som kan bidra til at kommunen omstiller seg til et lavutslippssamfunn og i større grad når sine klimamål. Da trenger man en bedre forståelse av hvilke utfordringer og muligheter som finnes i denne omstillingsprosessen. Prosjektet vil fokusere på hvordan både politikk og administrativt arbeid i Kristiansand kommune påvirker utviklingen av lavutslippssamfunnet. Gjennom å samle systematisk kunnskap om prosesser knyttet til vedtak og oppfølging av «grønn politikk», samt gjennom å forsøke å utvikle  relevante og effektive metoder for beslutningsstøtte og prioriteringsprosesser, er målet at kommunen vil få et bedre grunnlag for oppfølging og oppnåelse av vedtatte klimamål. Styring, institusjonalisering og samarbeid er nøkkelord.

Utvalgte publikasjoner

Øyhus, Arne Olav og Kim Øvland (2016): The next Chapter, I: Øyhus, Arne Olav (red.), Recovering from a disaster: A study of the relief and recovery process in Sri Lanka after the 2004 Indian Ocean Tsunami. Portal forlag

Sist endret: 16.01.2019 09:01