0
Hopp til hovedinnhold

Ketil Østrem

Universitetslektor

Førstelektor

 
Kontor:
I2088 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ketil Østrem er studieprogramleder for Idrett Bachelor og underviser hovedsakelig på dette programmet og på GLU kroppsøving. Veileder i tillegg på masterprogrammene i både idrettsvitenskap og kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i mange ulike ballspill, med et hovedfokus på hvordan man kan lykkes med ballspill og balleker i grunnskole og videregående skole. Han har i tillegg en omfattende undervisningserfaring i mange ulike friluftslivsaktiviteter. Didaktiske perspektiver innen ballspill, kroppsøving og friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser ved UiA (aktivt medlem i forskningsgruppen SEP-HEP).

Faglige interesser

Faglig: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og kroppsøving.

Forskningstematikk: Idrettslig utvikling (talentutvikling/talentidentifisering), kroppsøvingsdidaktikk og friluftslivsdidaktikk

Undervisningsfag:

Ballspill (fotball, innebandy, basketball, ballbasis, racketidretter)

Friluftsliv (klatring, vinterfriluftsliv, kystaktiviteter)

Alpint og telemark

Skøyteopplæring

Idrett og Samfunn

Fagdidaktikk

Aktivitetslære

Prosjekter

Medlem av SEP-HEP (Sport and Exercice Psychology: Health, Education, and Performance)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johansen, Bjørn Tore; Østrem, Ketil; Sæther, Stig Arve; Erikstad, Martin Kjeøen (2019). Relative age and perceptions of soccer specific skills among elite youth players in Norway. Current Issues in Sport Science. ISSN: 2414-6641. 4doi:10.15203/CISS_2019.006.
 • Lundhaug, Torbjørn; Østrem, Ketil (2019). Å planlegge for læring i friluftsliv. Friluftslivspedagogikk. ISBN: 978-8202575830. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 50 - 66.
 • Østrem, Ketil; Høigaard, Rune (2016). En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. ISSN: 1652-7224.
 • Gundersen, Dag Edvard; Østrem, Ketil (2007). Outdoor guidance -A Norwegian perspective. Friluftsliv Entwicklung, Bedeutung und Perspektive. Meyer & Meyer Sport. s 67 - 84.
 • Horgen, André; Fasting, Merete Lund; Lundhaug, Torbjørn; Magnussen, Leif Inge; Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget.
 • Østrem, Ketil (2019). Nye trender i ballspill – et inspirasjonskurs for undervisere i ballspillaktiviteter- og leker.
 • Østrem, Ketil (2017). Ballspill i skolen - inkluderende?.
 • Østrem, Ketil (2017). Sentrale faktorer for å oppnå suksess som håndballspiller: En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske kvinnelige eliteseriespillere i håndball.
 • Østrem, Ketil; Erikstad, Martin Kjeøen; Johansen, Bjørn Tore (2017). Talent identification in Norway - The relative age effect in selected youth soccer players.
 • Østrem, Ketil (2016). Sentrale ferdigheter i lagspillet. Basketball, frisbee og innebandy i skolen.
 • Østrem, Ketil; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Erikstad, Martin Kjeøen; Johansen, Bjørn Tore (2016). The relationship between perceived motivational climate and satisfaction with personal treatment among young soccer players: The moderating role of coaches´ supporting behavior.
 • Østrem, Ketil; Høigaard, Rune (2016). En retrospektiv undersøkelse av 5 norske eliteseriespillere i fotball.

Sist endret: 18.12.2019 08:12