Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I3031 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ketil Østrem er studieprogramleder for Idrett Bachelor og underviser hovedsakelig på dette programmet og på GLU kroppsøving. Veileder i tillegg på masterprogrammene i både idrettsvitenskap og kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i mange ulike ballspill, med et hovedfokus på hvordan man kan lykkes med ballspill og balleker i grunnskole og videregående skole. Han har i tillegg en omfattende undervisningserfaring i mange ulike friluftslivsaktiviteter. Didaktiske perspektiver innen ballspill, kroppsøving og friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser ved UiA (aktivt medlem i forskningsgruppen SEP-HEP).

Faglige interesser

Faglig: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og kroppsøving.

Forskningstematikk: Idrettslig utvikling (talentutvikling/talentidentifisering), kroppsøvingsdidaktikk og friluftslivsdidaktikk

Undervisningsfag:

Ballspill (fotball, innebandy, basketball, ballbasis, racketidretter)

Friluftsliv (klatring, vinterfriluftsliv, kystaktiviteter)

Alpint og telemark

Skøyteopplæring

Idrett og Samfunn

Fagdidaktikk

Aktivitetslære

Prosjekter

Medlem av SEP-HEP (Sport and Exercice Psychology: Health, Education, and Performance)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Østrem, Ketil; Stenqvist, Thomas Birkedal (2024). Å ta gode og trygge beslutninger i friluftsliv. Kroppsøving i praksis: læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetode. ISBN: 9788215063744. Universitetsforlaget. 7. s 125 - 141.
  • Haugen, Tommy; Riesen, Jan Frederik; Østrem, Ketil; Høigaard, Rune; Erikstad, Martin Kjeøen (2020). The Relationship Between Motivational Climate and Personal Treatment Satisfaction Among Young Soccer Players in Norway: The Moderating Role of Supportive Coach-Behaviour. Sports. ISSN: 2075-4663. 8 (12). doi:10.3390/sports8120162.
  • Johansen, Bjørn Tore; Østrem, Ketil; Sæther, Stig Arve; Erikstad, Martin Kjeøen (2019). Relative age and perceptions of soccer specific skills among elite youth players in Norway. Current Issues in Sport Science. ISSN: 2414-6641. 4doi:10.15203/CISS_2019.006.
  • Lundhaug, Torbjørn; Østrem, Ketil (2019). Å planlegge for læring i friluftsliv. Friluftslivspedagogikk. ISBN: 978-8202575830. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 50 - 66.
  • Østrem, Ketil; Høigaard, Rune (2016). En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. ISSN: 1652-7224.
  • Gundersen, Dag Edvard; Østrem, Ketil (2007). Outdoor guidance -A Norwegian perspective. Friluftsliv Entwicklung, Bedeutung und Perspektive. Meyer & Meyer Sport. s 67 - 84.
  • Østrem, Ketil (2021). Nærmiljøfriluftsliv i skolen. ISBN: 9788202675813. Cappelen Damm Akademisk. s 304.
  • Horgen, André; Fasting, Merete Lund; Lundhaug, Torbjørn; Magnussen, Leif Inge; Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget.
  • Østrem, Ketil; Fossheim, Kjetil (2023). Læring og sikkerhet i og ved vann og sjø.
  • Østrem, Ketil (2022). Friluftsliv i skolens nærmiljø.

Sist endret: 28.07.2021 10:07