Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg

Førstelektor

 
Kontor:
HU019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er førstelektor i statsvitenskap og ansatt ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder. Jeg underviser internasjonale forhold, samt fagdidaktikk og samfunnskunnskap på PPU og i lektorutdanningen 8-13. Mine forskningsinteresser er innenfor skole- og utdanningsforskning, samfunnsfag og fagdidaktikk, terrorisme og radikalisering. Jeg er spesielt interessert i samfunnsfagets rolle i forebyggingen av utenforskap, ekstreme holdninger og handlinger.

Forskning

Medlem av Forskningsgruppen Europeisk integrasjon og transnasjonal styring https://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/europeisk-integrasjon-og-transnasjonal-styring

Medlem av ForskningsgruppenSamfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning https://www.uia.no/content/search?q=forskningsgrupppen%20utdanningsforskning.. 

Medlem av Jean Monnet Centre of Excellence, Erasmus plus ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA. 

Prosjektmedlem forskningsprosjektet «Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study - En undersøkelse av praksislæreres erfaring med Lesson Study som metode for egen, kollegers og studenters profesjonsutvikling.» Prosjektet er tildelt forskningsmidler fra Avdeling for lærerutdanning for 2022.

Prosjektleder for forskningsprosjektet Samfunnsfag i praksis og studenter i forskningsprosjekt, 2021-24. Dette er et større datainnsamlingsprosjekt om ulike sider ved samfunnsfagundervisningen på ungdomstrinn og i videregående skole. Prosjektet er tildelt forskningsmidler fra Avdeling for lærerutdanning for 2021.

Prosjektleder for forskningsprosjektet «The battle of ideas» - skolen som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 2017-19. Prosjekt gjennomført i samarbeid med Irene Trysnes og Plattform - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Prosjektet ble tildelt forskningsmidler fra Avdeling for lærerutdanning for 2017.

Prosjektleder, sammen med Irene Trysnes, av forskningsprosjektet Klasseromsforskning – studenter i forskningsprosjekt, ved UiA 2017-18.

 

Undervisning

Faglærer samfunnsfagdidaktikk på PPU og i lektorutdanningen i samfunnskunnskap (SV-144, SV-145, SV-146, SV-412, SV-414, SV-415). 

Faglærer og veileder Bachelorprogram i statsvitenskap, primært innenfor internasjonal politikk (ST-102).

Veiledning bachelor- og masteroppgaver, primært på lektorstudiet i samfunnskunnskap.

Diverse gjesteforelesninger om følgende tema: internasjonal politikk; terrorisme, folkeretten og folkerettens moralske dilemma med bakteppe i  krigen i Syria og Yemen; samfunnsfagdidaktikk; muligheter og utfordringer i den flerkulturelle skolen; kritisk dannelse og demokratiopplæring; forebygging av radikalisering

Arbeidserfaring

 • Universitetet i Agder, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag (2002-)
 • Forskningsmedarbeider/Stipendiat ved Forsvarets forskningsinstitutt, Avdeling for systemanalyse (1999-2002)
 • Forskningsmedarbeider ved Politihøgskolen (1998-99)

Faglige interesser

Globalisering og internasjonal politikk; konflikt og fredsproblematikk; radikalisering, terrorisme og voldelig ekstremisme; samfunnsvitenskapelig metode; variert undervisning og aktiv læring; fagdidaktikk i samfunnsfag; samfunnsfag, demokrati og dannelse; skolen og samfunnsfaget som arena for forebygging av radikalisering. 

Prosjekter

  Pågående forskningsprosjekter:

  • Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study - En undersøkelse av praksislæreres erfaring med Lesson Study som metode for egen, kollegers og studenters profesjonsutvikling. med Andreas Reier Jensen, Line Mastad og Aina Bjelland
  • Strukturell rasisme i Kristiansand, finansiert av Kristiansand kommune, med Irene Trysnes og Ronald Mayora Synnes
  • Samfunnsfag i praksis og studenter i forskningsprosjekt, 2020-24, ved Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes 
  • Skjølberg, K. H-W. & Trysnes I. Learners at risk. Teenagers’ experiences with sexual harassment in school
  • «The battle of ideas» - skolen som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 2017-
   ved Katja H-W Skjølberg, Irene Trysnes og Plattform v/Kjetil Grødum 
  • Learning by doing – en analyse av bruk av rollespill i undervisningen, Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes (UiA)

  Utvalgte publikasjoner

  ·         Lia, Brynjar & Katja H-W Skjølberg, 2005. ‘Causes of Terrorism: An Expanded and Updated Review of the Literature’, FFI Research Report-2004/04307. Kjeller: Forsvarets Forskningsinstitutt.      https://publications.ffi.no/nb/item/causes-of-terrorism-an-expanded-and-updated-review-of-the-literature  

  ·         Lia, Brynjar & Katja H-W Skjølberg, 2000. ‘Why Terrorism Occurs - A Survey of Theories and Hypotheses on the Causes of Terrorism’. FFI rapport. 02769. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.  https://www.ffi.no/en/publications-archive/why-terrorism-occurs-a-survey-of-theories-and-hypotheses-on-the-causes-of-terrorism

  Allmenn formidling

  "Kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen?", Kronikk Fedrelandsvennen 10. april 2021 https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/9O1nwq/kroken-paa-doera-for-den-allmenndannende-enhetsskolen  

  Katja H-W Skjølberg, Nov 2020, Folkerettens moralske dilemma - digital forelesning i tre deler i forbindelse med Eilert Sundt elevdagen 2020 https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/eilert-sundt-prisen/elevdagen/fagstoff-til-elevdagen 

  Katja H-W Skjølberg, 2019, ‘Hva slags verden er det vi lever i?’, Fedrelandsvennen 13. febr. 2019 https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/BJQbdG/hva-slags-verden-er-det-vi-lever-i.

  Katja H-W Skjølberg, 2017, ‘It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine?)’, Fedrelandsvennen 30.jan 2017 https://www.fvn.no/mening/i/dWkxw/its-the-end-of-the-world-as-we-know-it-and-i-feel-fine.

  Trondal, Jarle og Katja H-W Skjølberg, 2015, ‘Defekt krisehåndtering?’, Fedrelandsvennen 2.nov 2015 https://www.fvn.no/mening/i/E25KK/defekt-krisehaandtering.

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2022). Ekstreme ytringer i klasserommet.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. kapittel 2. s 52 - 69.
  • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2022). Mot et allmenndannende ferdighetsfag? En analyse av vitenskapelige metodiske ferdigheter i samfunnsfag.. Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. ISBN: 9788245037913. Fagbokforlaget. s 105 - 124.
  • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2021). A, C eller F? Sensorers refleksjoner omkring vurdering av bacheloroppgaver. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. ISBN: 978-82-02-70942-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 26. s 261 - 270.
  • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 10 (4). s 36 - 59.
  • Skjølberg, Katja; Lia, Brynjar (2004). Warum es zu Terrorismus kommt - Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus. ?. 6 (1). s 121 - 163.
  • Skjølberg, Katja (2001). Etnisk mangfold, legitimitet og konflikt: Mønstre i vesteuropeisk separatisme 1950-95 Ethnic Pluralism, Legitimacy and Conflict: West-European Separatism 1950-95. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 17 (3). s 322 - 345.
  • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2023). Læreres håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet.
  • Skjølberg, Katja H-W; Trysnes, Irene (2022). Hvordan arbeide med diskriminerende holdninger og ekstreme ytringer i klasserommet.
  • Skjølberg, Katja H-W; Trysnes, Irene (2022). KONTROVERSIELLE,  EMOSJONELLE & SENSITIVE TEMA I SKOLEN - Lærerstrategier i møte med diskriminerende holdninger og ekstreme ytringer i klasserommet.
  • Skjølberg, Katja H-W (2022). Fake news, konspirasjonsteorier og kritisk tenkning.
  • Skjølberg, Katja H-W (2021). Kommunekonferansen 2021 - De unge som faller utenfor.
  • Skjølberg, Katja H-W (2021). Hatet som dreper - norsk høyreekstremisme før og etter 22. juli, og veien videre.
  • Skjølberg, Katja H-W (2021). Hatet som dreper - norsk høyreekstremisme før og etter 22. juli, og veien videre.
  • Skjølberg, Katja H-W (2021). Hatet som dreper - norsk høyreekstremisme før og etter 22. juli, og veien videre.

  Sist endret: 28.01.2022 09:01