0
Hopp til hovedinnhold

Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg

Førstelektor

 
Kontor:
HU019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Undervisning

Underviser og veileder på Bachelorprogram i statsvitenskap, primært innenfor internasjonal politikk. Underviser også samfunnsfagdidaktikk på PPU og i lektorutdanningen, samt veileder lektorstudenter i deres bachelor- og masteroppgaver.

Faglige interesser

Globalisering og internasjonal politikk; konflikt og fredsproblematikk; radikalisering, terrorisme og voldelig ekstremisme; samfunnsvitenskapelig metode; variert undervisning og aktiv læring; fagdidaktikk i samfunnsfag; samfunnsfag, demokrati og dannelse; skolen og samfunnsfaget som arena for forebygging av radikalisering. 

Prosjekter

 • Klasseromsforskning – samfunnsfag i praksis, ved Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg.
 • «The battle of ideas» - skolen som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  ved Katja H-W Skjølberg, Irene Trysnes og Gjermund Haslerud
 • Klasseromsforskning – studenter i forskningsprosjekt ved Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg. Studentblogg: https://klasseromsforskning.wordpress.com/2017/05/02/first-blog-post
 • Learning by doing – en analyse av bruk av rollespill i undervisningen m/Irene Trysnes (UiA)

Allmenn formidling

Trondal, Jarle og Katja H-W Skjølberg, 2015, ‘Defekt krisehåndtering?’, Fedrelandsvennen 2.nov 2015.

Katja H-W Skjølberg, 2017, ‘It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine?)’, Fedrelandsvennen 30.jan 2017.

Katja H-W Skjølberg, 2019, ‘Hva slags verden er det vi lever i?’, Fedrelandsvennen 13. febr. 2019.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Skjølberg, Katja; Lia, Brynjar (2004). Warum es zu Terrorismus kommt - Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus. ?. 6 (1). s 121 - 163.
 • Skjølberg, Katja (2001). Etnisk mangfold, legitimitet og konflikt: Mønstre i vesteuropeisk separatisme 1950-95 Ethnic Pluralism, Legitimacy and Conflict: West-European Separatism 1950-95. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 17 (3). s 322 - 345.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2019). Leksepraksis i samfunnsfag.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2019). Ståa i samfunnsfag. Leksepraksis i samfunnsfag..
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2018). Klasseromsforskning - samfunnsfag i praksis.
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2017). «Kvalitetsmeldingen – Current Status and Ongoing Challenges in Norway».
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2017). «Mangfold som en ledelsesutfordring».
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel; Trysnes, Irene (2017). "Å gjøre et emne om til et forskningsprosjekt".
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2017). «Syria og folkerettens moralske dilemma – en storpolitisk ingrediens i oppskriften på radikalisering i Norge».
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2016). "kurs i presentasjonsteknikk og kommunikasjon".
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2016). Diverse gjesteforelesninger om terrorisme, krig og fred, internasjonal politikk og krigen i Syria.

Sist endret: 27.01.2020 14:01