Karl Sigurd Fredriksen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Karl Sigurd Fredriksen

Universitetslektor

univ.lektor

E-post:
karl.s.fredriksen@uia.no
Telefon:
901 96 663
Kontor:
D3100 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )
Kontortid:
09-1400 fredager
Avdeling:
Institutt for ingeniørvitenskap

Prosjekter

Jeg har fra høsten 2009 ledet et 3-årig FOU-prosjekt i SVV som har til formål å systematisere data for energibruk og utslipp ved bygging, drift og vedlikehold av veger, dvs i entrepriser.

Det er en felles ambisjon med UIA å trekke UIA sterkt inn i prosjektet. Så langt har vi våren 2010 hatt tre bachelorstudenter med hovedoppgave på dette tema. I juni ble det levert søknad om forprosjektmidler til Regionalt forskningsfond for Agder, der det siktes mot et hovedprosjekt som kan gjennomføres av en Phd-stipendiat tilknyttet UIA. Visjonen er å etablere en permanent nasjonal database for energi- og utslippsdata fra veganlegg, evt innen en bredere bygg-ramme, der UIA har en hovedrolle. Fra før er kun to slike databaser kjent internasjonalt, i England og i Sveits, men disse gir ikke de beste data for norske forhold.

Bakgrunn

Jeg har en 20% stilling ved UiA ihht avtale mellom UiA og Statens vegvesen (SVV). Formålet er foruten å styrke rekrutteringen til SVV og bransjen, å styrke samarbeidet mellom institusjonene til fordel for veg- og byggfagene ved UiA. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom UiA og SVV som gjelder 3 år fra 1.1.2008, samt avtale om min stilling ut 2012.

Last changed: 2010-06-11 13:26:31

Publikasjoner

  • Fredriksen Karl Sigurd, Oborne Reyn, Climate Mitigation in Public roads procurement - The KraKK-project (2017).
  • Fredriksen Karl Sigurd KraKK Status 24.oktober 2017 (2017).
  • Dahlstrøm Oddbjørn, Bohne Rolf André, Kjerkol Håvard, Fjeldheim Henning, Fredriksen Karl Sigurd, Sve Roar, Svendsrud Per Erik, Borvik Nina P., Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler (2014).
  • Fredriksen Karl Sigurd Banebygging og konsekvenser (2014).
  • Fredriksen Karl Sigurd Sørlandet - Oslo, ekspressbuss kontra tog (2014). Samferdsel . ISSN 0332-8988. 4 s -
  • Nielsen Henrik Kofoed, Fredriksen Karl Sigurd, Thorstensen Rein Terje, Janickova Ivana, Sustainability and Road Transport in Norway (2013).
  • Fredriksen Karl Sigurd Energibruk og klimagassutslipp ved etablering, drift og vedlikehold av veginfrastrukturFOU-prosjekt Statens vegvesen 12.2009 - 12.2012Årsrapport 2011 (2012).
  • Fredriksen Karl Sigurd . Fredriksen, Karl Sigurd. Energibruk og klimagassutslipp ved etablering, drift og vedlikehold av veginfrastruktur. FOU-prosjekt Statens vegvesen 12.2009 - 12.2012. Årsrapport 2011. : Statens Vegvesen/UiA 2011 6 s (2012).
  • Fredriksen Karl Sigurd Energibruk og klimagassutslipp ved etablering, drift og vedlikehold av veginfrastrukturFOU-prosjekt Statens vegvesen 12.2009 - 12.2012Årsrapport 2011 (2011).
  • Fredriksen Karl Sigurd Verdens utslipp av klimagasser øker kraftig. CO2-rensing, klimakvoter, vind- og solkraft hjelper lite. Når kostnadene samtidig dekkes av statskassen, slipper vi å endre livsstil. Men det må til, sier Klima- og forurensningsdirektoratet. World Watch Institute foreskriver sågar et kulturelt paradigmeskifte. Forbrukerne må mobiliseres! (2011).

Send studiet på mail