0
Hopp til hovedinnhold

Kari-Mette Walmann Hidle

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, Ph.d.

 
Kontor:
53A109 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle disputerte i 2013 med en analyse av reforhandlinger av personlig identitet og primær tilknytning i forarbeidene til felles ekteskapslov, og har senere publisert på fagdidaktiske emner. Hun har siden 2013 undervist i lærerutdanningene (BLU, GLU og Lektor) ved UiA.

Hidle er leder for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene. 

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Horverak, May Olaug Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1893-8981. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
  • Krogstad, Kari Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
  • Daland, Hilde Terese Drivenes Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
  • Pabst, Kathrin Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Creative Europe prosjektet "Identity one the Line" og dets samfunnsfagdidaktiske relevans.
  • Krogstad, Kari Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Overgangen mellom barnehagens fagområder og skolefagene KRLE og samfunnsfag - om sammenheng og progresjon i planverket.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Lokalbefolkningens identitet og tilhørighet i museenes arbeid.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Hvor kan begynneropplæringen begynne? Sammenheng og progresjon mellom barnehagens fagområder og skolefagene..
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Identity on the line - Engaging personal narratives to promote cultural richness, dialogue and diversity in Europe.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Minoritetsreligioner i barnehagen: Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Hva er mangfoldskompetanse i utdanningsfeltet?.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann Krogstad, Kari (2017). Religiøst mangfold i barnehager.

  Sist endret: 25.01.2019 17:01

  Send studiet på mail