Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kari-Mette Walmann Hidle

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, Ph.d.

 
Kontor:
H3012 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Jeg disputerte ved UiA i 2013 og har tverrfaglig kompetanse og utdanning i samfunnsvitenskap, etikk og religionsfag, samt lang erfaring fra internasjonal bistand, personal- og organisasjonsarbeid. 

Mine forskningsinteresser er knyttet til mangfold, identitet og tilhørighet som er sentralt i menneskerettsopplæringen og et hovedtema i samfunnsfaget i barnehage og skole. Jeg veileder master- og doktorgradsstudenter i lærerutdanningene og sosialt arbeid som bruker samfunnsvitenskapelige metoder i dette tverrfaglige feltet.

  Undervisning

  Jeg underviser i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk på tvers av lærerutdanningene og er emneansvarlig for

  • SV 507 Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (GLU 5-10)
  • SV 418 Det flerkulturelle samfunn (GLU 5-10)
  • SV 421 Mangfold og livsmestring (Master i barnehagekunnskap)
  • SV 158 Innføring i samfunnsfag og fagdidaktikk (GLU 1-7)

  Prosjekter

  «Kunnskapsgrunnlag for begynneropplæring i samfunnsfag og KRLE» er et samarbeidsprosjekt mellom Kari Krogstad ved Universitetet i Sørøst-Norge og undertegnede i perioden 2018-2021. 

  Publikasjoner i prosjektet

  Hidle, K.-M. W. & Krogstad, K. (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, (2019:3), 122-148. Hentet fra http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-75848  

  SAMM-prosjektet («Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole») er et aksjonsforskningsprosjekt utviklet av Lektor Gerd Martina Langeland ved Møglestu Videregående Skole og Rektor, phd. May Olaug Horverak ved Birkenes læringssenter. Jeg deltar i SAMM-prosjektet når det gjelder tilrettelegging for og forskning på bruk av motivasjonsmodellen i samfunnsfaget. 

  Utvalgte publikasjoner

  Hidle, Kari-Mette W. (2017). Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati. I: Hovdelien, O. (red.) Minoritetsreligioner i barnehagen, s. 67-[90]. Bergen: Fagbokforlaget.

  Hidle, Kari-Mette W. (2013). En statlig norm for livsfortolkning : en analyse av debatten om "Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par” ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement: Universitetet i Agder.

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Barns tilgang til erfaringer som er relevante for samfunnsfag: En analyse av kontinuitet og progresjon i planverket for småskole og barnehage. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.8788.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Menneskerettsopplæring i rammeplanen for barnehagen. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 78 - 88.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Mixed methods - strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 85 - 97.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2021). ”Formalistisk obskurantisme”? Forsøk på dechiffrering av læreplanen i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 11 (3). s 24 - 50.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.
  • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
  • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
  • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2023). KEY NOTE: Å bygge i høyden? Ulike retningsvalg i samfunnsfagdidaktisk forskning.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Rosenberg, Anette Ringen (2023). Menneskerettigheter som begynneropplæring i samfunnsfag, en lærebokanalyse.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2023). Pedosentrismens utvikling og betydning for forståelsen av samfunnsfaget.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Rosenberg, Anette Ringen (2023). Menneskerettigheter som begynneropplæring i samfunnsfag.
  • Helgesen, Espen; Hidle, Kari-Mette Walmann (2023). Introduksjon: Begynneropplæring i samfunnsfag.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2023). A backlash? Individualization and standardization in education.
  • Helgesen, Espen; Hidle, Kari-Mette Walmann (2023). Hva er begynneropplæring i samfunnsfag?.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Sæther, Elin (2022). Samfunnsfagets bidrag til å utvikle potensialet i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Forskings- og utviklingsbehov i møte med ny læreplan for samfunnsfag - noen synspunkter.

  Sist endret: 26.01.2022 16:01