0
Hopp til hovedinnhold

Kari-Mette Walmann Hidle

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, Ph.d.

 
Kontor:
53A109 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle disputerte i 2013 med en analyse av reforhandlinger av personlig identitet og primær tilknytning i forarbeidene til felles ekteskapslov, og har senere publisert på fagdidaktiske emner. Hun har undervist i lærerutdanningene (BLU, GLU og Lektor) ved UiA siden 2013.

Hidle er leder for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene og medlem i styringsgruppen for NOKSA (Nordic Researchers in Social Science Education)-konferansen i Vaasa 2020.

  Prosjekter

  Identity on the Line (I-ON) er et samarbeidsprosjekt mellom seks  europeiske kulturhistoriske museer og to universiteter, finansiert av EU gjennom Cultural Europe. 

  Prosjektet tematiserer identitet og tilhørighet i forlengelsen av syv ulike migrasjonsprosesser som har funnet sted i forskjellige europeiske land i løpet av de siste 100 årene. Ansatte fra syv museer og to universiteter vil intervjue tidligere migranter og deres etterkommere. Det innsamlede materialet vil bli brukt i utstillinger i de respektive landene, og resultatene vil bli sammenfattet og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, undervisningsopplegg for elever i europeiske land og workshops for museumsansatte. Prosjektets hovedformål er tilrettelegge for samhold og tilhørighet til Europa blant dagens migranter, de som har etablert seg på nye steder og i deres vertssamfunn. 

  UiA er partner i prosjektet og har ansvar for koordineringen av dets faglige perspektiver. Dette inkluderer ansvar for prosjektets kapasitetsbyggende aktiviteter.

  SAMM-prosjektet («Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole») er et aksjonsforskningsprosjekt utviklet av Lektor Gerd Martina Langeland ved Møglestu Videregående Skole og Rektor, phd. May Olaug Horverak ved Birkenes læringssenter.

  Prosjektet har vært støttet av Norges Forskningsråd, Lærerutdanningen ved UiA, ABUP ved Sørlandet Sykehus og Helsedirektoratet og samarbeider med EVA-senteret (Etablerertjenesten i Vest-Agder) i Kristiansand i Agder-fylkenes prosjekt «Flerkulturell verdiskaping» som støttes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

  Jeg deltar i SAMM-prosjektet når det gjelder tilrettelegging for og forskning på bruk av motivasjonsmodellen i samfunnsfaget. 

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1893-8981. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
  • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
  • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
  • Pabst, Kathrin; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Creative Europe prosjektet "Identity one the Line" og dets samfunnsfagdidaktiske relevans.
  • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Overgangen mellom barnehagens fagområder og skolefagene KRLE og samfunnsfag - om sammenheng og progresjon i planverket.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Lokalbefolkningens identitet og tilhørighet i museenes arbeid.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Hvor kan begynneropplæringen begynne? Sammenheng og progresjon mellom barnehagens fagområder og skolefagene..
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Identity on the line - Engaging personal narratives to promote cultural richness, dialogue and diversity in Europe.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Minoritetsreligioner i barnehagen: Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Hva er mangfoldskompetanse i utdanningsfeltet?.

  Sist endret: 4.09.2019 13:09

  Send studiet på mail