0
Hopp til hovedinnhold

Kari-Mette Walmann Hidle

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, Ph.d.

 
Kontor:
53A109 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle disputerte i 2013 med en analyse av reforhandlinger av personlig identitet og primær tilknytning i forarbeidene til felles ekteskapslov, og har senere publisert på fagdidaktiske emner. Hun har undervist i lærerutdanningene (BLU, GLU og Lektor) ved UiA siden 2013.

Hidle er leder for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene og medlem i styringsgruppen for NOKSA (Nordic Researchers in Social Science Education)-konferansen i Vaasa 2020.

  Prosjekter

  Identity on the Line (I-ON) er et samarbeidsprosjekt mellom seks  europeiske kulturhistoriske museer og to universiteter, finansiert av EU gjennom Cultural Europe. 

  Prosjektet tematiserer identitet og tilhørighet i forlengelsen av syv ulike migrasjonsprosesser som har funnet sted i forskjellige europeiske land i løpet av de siste 100 årene. Ansatte fra syv museer og to universiteter vil intervjue tidligere migranter og deres etterkommere. Det innsamlede materialet vil bli brukt i utstillinger i de respektive landene, og resultatene vil bli sammenfattet og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, undervisningsopplegg for elever i europeiske land og workshops for museumsansatte. Prosjektets hovedformål er tilrettelegge for samhold og tilhørighet til Europa blant dagens migranter, de som har etablert seg på nye steder og i deres vertssamfunn. 

  UiA er partner i prosjektet og har ansvar for koordineringen av dets faglige perspektiver. Dette inkluderer ansvar for prosjektets kapasitetsbyggende aktiviteter.

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1893-8981. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
  • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
  • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
  • Pabst, Kathrin; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Creative Europe prosjektet "Identity one the Line" og dets samfunnsfagdidaktiske relevans.
  • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Overgangen mellom barnehagens fagområder og skolefagene KRLE og samfunnsfag - om sammenheng og progresjon i planverket.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Lokalbefolkningens identitet og tilhørighet i museenes arbeid.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Hvor kan begynneropplæringen begynne? Sammenheng og progresjon mellom barnehagens fagområder og skolefagene..
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Identity on the line - Engaging personal narratives to promote cultural richness, dialogue and diversity in Europe.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2018). Minoritetsreligioner i barnehagen: Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Hva er mangfoldskompetanse i utdanningsfeltet?.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2017). Religiøst mangfold i barnehager.

  Sist endret: 16.07.2019 11:07

  Send studiet på mail