0
Hopp til hovedinnhold

Kari-Mette Walmann Hidle

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, Ph.d.

 
Kontor:
53A109 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Førsteamanuensis med doktorgrad fra phd.programmet i religion, etikk og samfunn ved UiA. Tidligere HMS-sjef i Saint Gobain Ceramic Materials AS og seniorrådgiver ved personalseksjonen i Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). 

Undervisning og veiledning

Samfunnsfag

 • SV 509 Masteroppgave sosialt arbeid (H16/V17, H17/V18)
 • ORG 917 Masteroppgave i ledelse (V17/H18)
 • SV 920 Flerkulturell forståelse (V17)
 • SV 142 Innføring i samfunnskunnskap og fagdidaktikk, GLU 1-7 (V16/V17/V18)
 • SV 303/SV 306 Bacheloroppgave i sosialt arbeid (V16/V17/V18)
 • PRA 044/045 Profesjonsfaglige samlinger på lektorstudiet (H16/V17, H17/V18)
 • PED 326 Bacheoloroppgave BLU (V17)
 • ME 110 Praktisk samfunnsforskning (V16, V17)
 • SV 125 Samfunnsvitenskapelige emner (H15, H14, H13)
 • SV 106-1 Samfunnsfag (H14)
 • SV 106-G Samfunnsfag (H14)
 • SRE 100-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk (samfunnsfagsdelen) (V15, V16)
 • SRE 100-G Samfunn, religion, livssyn og etikk (samfunnsfagsdelen) (V15, V16)
 • HI 116 Konflikt og fred – historiske og etiske perspektiver (V08)
 • IFO 204 Internasjonale menneskerettigheter (H06, H07 ATH)
 • IFO 203 Pluralisme og identitet (V08 ATH)
 • IFO 106 Det flerkulturelle Norge (V06 ATH) 

Ex.phil/Ex.fac

 • EX 110 Ex.fac allmennvariant (V15)
 • EX 100 Ex.phil (H05, V06, H06)

RLE

 • PED 325 Bacheloroppgave FLU (H13)
 • REL 401 Religionsmøter og religionsteologi (H09)
 • REL 105 Innføring i RLE (H13)
 • REL 107 Innføring i RLE (H13)
 • REL 110 Religion, livssyn, tekst og estetikk (H13)
 • REL 111 Etikk og fagdidaktikk (H13)
 • REL 112 Religion, tekst og estetikk (H13)
 • REL 113 Etikk, filosofi og fagdidaktikk (H13)
 • SRE 100-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk (RLE-delen) (V14)
 • SRE 100-G Samfunn, religion, livssyn og etikk (RLE-delen) (V14)
 • KR 110-1 RLE (V13)
 • KR 110-G RLE (V13)
 • KRLE 115 Religionshistorie (V13 ATH)
 • KRLE 116 Livssyn (V13 ATH)
 • IFO 101 Misjonsteologi (H04, H05 ATH)

Styrer og verv

 • Styret for nasjonalt nettverket for samfunnsfag i BLU/GLU/Lektor, nestleder (2017-
 • Likestillings- og integreringsutvalget (LiU) ved UiA, medlem (2017-2020)
 • Studieråd for lektorutdanningen, UiA, medlem (2016-2018)
 • Ansgar Teologiske Høgskole, styremedlem (2012-2014)
 • United Bible Societies Europe and Middle-East Area Board, styremedlem (2009-2011)
 • Phd-utvalg programmet for religion, etikk og samfunn, UiA, utvalgsmedlem (2009-2012)
 • Det Norske Bibelselskap, styremedlem (2003-2012)
 • Egede Instituttet, varamedlem (2008-2009)
 • DNMs Personal Organisasjon, styremedlem/konstituert leder (2004-2006)
 • Stiftelsen Justøy Skole – Montessoriskolen i Lillesand, styremedlem/styreleder (2003-2005)
 • Christian Little Angel Kindergarten, Hong Kong, styremedlem  (2002-2003)
 • International Assistance Mission (IAM) Afghanistan, Board Member (2000-2005)
 • IAM, Executive Committee (2000-01/04-05)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Horverak May Olaug, Hidle Kari-Mette Walmann, Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag (2017). UNIPED . ISSN 1893-8981. 40 (2), s 155 - 169 doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05
 • Hidle Kari-Mette Walmann, Krogstad Kari, Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager (2015). Prismet . ISSN 0032-8847. 66 (3), s 155 - 167 doi: 10.5617/pri.4534
 • Krogstad Kari, Hidle Kari-Mette Walmann, Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager (2015). Nordisk Barnehageforskning . ISSN 1890-9167. 9 (6), s 1 - 17 doi: 10.7577/nbf.1007
 • Hidle Kari-Mette Walmann Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner (2013).
 • Daland, Hilde Terese Drivenes Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. Chandos Publishing. ISBN 9780081005774. 208 s.
 • Hidle Kari-Mette Walmann Hvor kan begynneropplæringen begynne? Sammenheng og progresjon mellom barnehagens fagområder og skolefagene. (2018).
 • Hidle Kari-Mette Walmann Identity on the line - Engaging personal narratives to promote cultural richness, dialogue and diversity in Europe (2018).
 • Hidle Kari-Mette Walmann Minoritetsreligioner i barnehagen: Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati (2018).
 • Hidle Kari-Mette Walmann Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati (2017).
 • Hidle Kari-Mette Walmann Hva er mangfoldskompetanse i utdanningsfeltet? (2017).
 • Hidle Kari-Mette Walmann, Johannessen Hilde Terese Drivenes, Information Literacy Skills in the Research Process: Using Information Literacy Skills in the Research Process to Achieve Researcher and Institutional Goals (2017). http://www.sciencedirect.com/ . ISSN . doi: https://onlinebooksconnect.elsevier.com/articles/advice-from-a-librarian-information-literacy-skills-in-the-research-process
 • Hidle Kari-Mette Walmann, Krogstad Kari, Religiøst mangfold i barnehager (2017).
 • Johannessen Hilde Terese Drivenes, Hidle Kari-Mette Walmann, Information Literacy Skills in the Research Process (2017).
 • Hidle Kari-Mette Walmann Profesjonsetikk i møte med fete pasienters erfaringer (2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116. s 13 -
 • Hidle Kari-Mette Walmann Bidrar statens kostholdsråd til fedmeepidemien? (2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116. s 15 del 2 -

Sist endret: 15.10.2018 14:10

Send studiet på mail