0
Hopp til hovedinnhold

Kari-Mette Walmann Hidle

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, Ph.d.

 
Kontor:
53A109 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Jeg er samfunnsfagdidaktiker med tverrfaglig kompetanse og utdanning i samfunnsvitenskap, etikk og religionsfag, samt lang erfaring fra internasjonal bistand, personal- og organisasjonsarbeid.

Mine forskningsinteresser er knyttet til mangfold, identitet og tilhørighet som er sentralt i menneskerettsopplæringen og et hovedtema i samfunnsfaget i barnehage og skole. Jeg veileder master- og doktorgradsstudenter i lærerutdanningene og sosialt arbeid som bruker samfunnsvitenskapelige metoder i dette tverrfaglige feltet.

  Undervisning

  Jeg underviser i samfunnskunnskap og samfunnsfagdidaktikk på tvers av lærerutdanningene og er emneansvarlig for

  • SV 507 Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk
  • SV 418 Det flerkulturelle samfunn
  • SV 155 Innføring i samfunnskunnskap og fagdidaktikk 

  Prosjekter

  «Kunnskapsgrunnlag for begynneropplæring i samfunnsfag og KRLE» er et samarbeidsprosjekt mellom Kari Krogstad ved Universitetet i Sørøst-Norge og undertegnede i perioden 2018-2021. 

  Publikasjoner i prosjektet

  Hidle, K.-M. W. & Krogstad, K. (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, (2019:3), 122-148. Hentet fra http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-75848  

  SAMM-prosjektet («Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole») er et aksjonsforskningsprosjekt utviklet av Lektor Gerd Martina Langeland ved Møglestu Videregående Skole og Rektor, phd. May Olaug Horverak ved Birkenes læringssenter.

  Prosjektet har vært støttet av Norges Forskningsråd, Lærerutdanningen ved UiA, ABUP ved Sørlandet Sykehus og Helsedirektoratet og samarbeider med EVA-senteret (Etablerertjenesten i Vest-Agder) i Kristiansand i Agder-fylkenes prosjekt «Flerkulturell verdiskaping» som støttes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

  Jeg deltar i SAMM-prosjektet når det gjelder tilrettelegging for og forskning på bruk av motivasjonsmodellen i samfunnsfaget. 

  Utvalgte publikasjoner

  Hidle, Kari-Mette W. (2021). Menneskerettsopplæring i Rammeplan for barnehagen. I K. J. Horrigmo & K. T. Rosland (Red.), Fagdidaktikk og SRLE. Kunnskapsgrunnlag, arbeidsmåter og aktiviteter i barnehagens hverdag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

  Hidle, Kari-Mette W. (2017). Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati. I: Hovdelien, O. (red.) Minoritetsreligioner i barnehagen, s. 67-[90]. Bergen: Fagbokforlaget.

  Hidle, Kari-Mette W. (2013). En statlig norm for livsfortolkning : en analyse av debatten om "Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par” ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement: Universitetet i Agder.

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.
  • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1893-8981. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
  • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
  • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2020). What about Human Rights Education? An analysis for the Norwegian curricular reform for primary and secondary schools.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2020). Samfunnsfaglæreres bruk av hverdagsopplevelser utenfor klasserommet.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2020). What about Human Rights Education?.
  • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Hvordan tilrettelegge for styrking og inkludering av elever i skole og samfunnsliv • Systematisk arbeid med mestring og motivasjon i voksenopplæring, i elevrådsarbeid og i samfunnsfag.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Vag teori som redskap i samtaler om identitet.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Hvordan vet du at det er forskning du driver med? - Om å skrive fram en god litteraturoversikt..
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Mixed methods i forskning på fagområdet etikk, religion og filosofi i barnehagen.
  • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Overgangen mellom barnehagens fagområder og skolefagene KRLE og samfunnsfag - om sammenheng og progresjon i planverket.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann (2019). Lokalbefolkningens identitet og tilhørighet i museenes arbeid.

  Sist endret: 5.11.2020 11:11