0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
C4066 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2018). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 32 (2), s 645 - 653 doi: 10.1111/scs.12490
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278
 • Brodtkorb Kari Yrkesetikk (2004).
 • Brodtkorb Kari Selvskading og sykepleie : hvordan kan sykepleie hemme/ eller fremme regresjon hos pasienter som skader seg selv? (2001). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 21 (2), s 11 - 15
 • Brodtkorb, Kari (2014). Stellet - mulighetenes arena. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46449-0.
 • Brodtkorb, Kari (2014). Ernæring, mat og måltider. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46449-0. 15 s.
 • Brodtkorb, Kari (2014). Respirasjon og sirkulasjon. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46449-0. 15 s.
 • Brodtkorb, Kari Ranhoff, Hylen, Anette (2014). Helsetjenester til eldre. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46449-0. 12 s.
 • Kirkevold, Marit Brodtkorb, Kari Ranhoff, Anette Hylen (2014). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. 2.utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205464490. 560 s.
 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2018). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 32 (2), s 645 - 653 doi: 10.1111/scs.12490
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Brodtkorb Kari Rehabilitering etter samhandlingsreformen - utdanningsinstitusjoners rolle. (2016).
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Brodtkorb Kari Stellet - mulighetenes arena. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. (2014).
 • Brodtkorb Kari Ernæring, mat og måltider. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. (2014).
 • Brodtkorb Kari Respirasjon og sirkulasjon. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. (2014).
 • Brodtkorb Kari, Ranhoff, Hylen Anette, Helsetjenester til eldre. Kapittel i læreboka Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. (2014).
 • Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Ranhoff Anette Hylen, Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. 2.utgave (2014).
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail