Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Julie Engebakken Arnesen

Rådgiver

Jurist

Rådgiver i seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring

  • Sekretær for UiAs nemnd for studentsaker
  • Jobber med skikkethetssaker 
  • Jobber med Si-ifra saker for studenter

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap fra UiB (avgangsår 2022)
  • Emner innenfor kriminologi, rettspsykologi og internasjonale relasjoner ved Hawaii Pacific University (våren 2022)
  • Årsstudium i utviklingsstudier ved HiOA/OsloMet inkl. feltarbeid i Tanzania (2016-2017)

Sist endret: 22.12.2023 13:12