Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jon Olav Sørhaug

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
E2009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Eg er ein stipendiat og universitetslektor som arbeider med utdanningsforsking, tekstanalyse, undervisning og utvikling av læreverk. Mine faglege interesseområde er norskdidaktikk, lesing og skriving, kritisk literacy, etikk,  teknologistudiar og digitale metodar.

I perioden 2019-2022 har eg arbeidd med doktorgradsprosjektet På sporet av aktørar som skriv: ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein norsk ungdomsskoleklasse. I dette prosjektet har eg brukt sosiomateriell teori og kvali-kvantitative metodar til å undersøke elevars digitale tekstskaping. Ved hjelp av teori og metodar frå aktør-nettverksteori (ANT) har eg utforska korleis elevar skriv fagtekstar i tett samarbeid med programvare, tekstar frå internett og andre digitale aktørar. Studien peiker særleg på den betydninga digitale aktørar har for ungdommars tekstskaping. I mange av dei observerte situasjonane er det dei digitale aktørane som synast å ha størst forhandlingsevne og gjennomslagskraft. Formålet med studien er å bidra med meir kunnskap om digital skriving, for på den måten å få ein bevisst omgang med teknologi i skolen.

Eg er involvert i lærebokprosjekt for vidaregåande skole i faga norsk og religion og etikk. Tidlegare har eg arbeidd som lærar i vidaregåande skole, med pedagogisk arbeid i Den norske kirke, med prosjektarbeid for oljeserviceselskap i privat sektor og med skjønnlitterær skriving.

 

Utvalgte publikasjoner

Svenlin, M. & Sørhaug, J. O. Collaborative Writing in L1 School Contexts: A Scoping Review. Scandinavian Journal of Educational Research (CSJE) In press/2022. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2115128.

Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg.
Appell VG2/VG3 SF Norsk. Gyldendal Undervisning 2021 (ISBN 978-82-05-51856-8) 544 s.

8 grep (16 s.) i boka 101 grep om grammatikk. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245034370. Fagbokforlaget, 2021.

Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg.
Appell VG1 SF Norsk. Gyldendal Undervisning 2020 (ISBN 978-82-05-51855-1) 357 s.

Eksamenordninga står for fall. Kronikk i Fædrelandsvennen 11.desember 2020.

Det vi tenker på når vi tenker på skriftleg eksamen. Omtale av artikkelen "Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig" av Audhild Norendahl og Agnete Bueie. I: Norsklæreren 4, 2019.

7 grep (14 s.) i boka 101 Ways to work with Communicative SkillsBurner, T., Carlsen, C.  & Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245026597. Fagbokforlaget, 2019.

Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk4, 2018. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1130

21 grep (42 s.) i boka 101 Litteraturdidaktiske grep. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245023824. Fagbokforlaget/LNU, 2018.

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet. Utdanningsforsking.no/Bedre Skole 4, 2018.

- Eg lærte eit par nye ord på nynorsk i tillegg. Om samarbeidslæring i nynorsken. Norsklæreren 1, 2018.

- Fy da! Det er jo Khomeini. Om å bruke bilde i undervisninga om islam. Religion og livssyn 2, 2017.

- Hallo! Kven er sjefen her? Om det som skjer når læraren møter bråkeklassen, og kva ein kan gjere med det. Lektorstudentene 2017.

Det blinde punktet. Diktsamling. ISBN: 9788252174649. Det Norske Samlaget, 2010.

Du finst i bølgjene. Diktsamling. ISBN: 9788252170344. Det Norske Samlaget, 2007. 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Birkeland, Nils Rune; Flaten, Tom; Sørhaug, Jon Olav (2022). Trøbbel med kjernen av norskfaget? En studie av norsklæreres møte med fagets kjerneelementer. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3). s 56 - 69.
  • Sørhaug, Jon Olav (2018). Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. (4). doi:10.23865/ntpk.v4.1130.
  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2021). Appell VG2/VG3 SF. ISBN: 9788205518568. Gyldendal Undervisning. s 537.
  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2020). Appell VG1 SF Norsk. ISBN: 978-82-05-51855-1. Gyldendal Undervisning. s 357.

Sist endret: 22.08.2022 14:08