0
Hopp til hovedinnhold

Jon Olav Sørhaug

Stipendiat

Universitetslektor

 
Kontor:
E2009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Eg arbeider for tida med mitt doktorgradsprosjekt Samskriving med digitale ressursar i klasserommet, som er planlagt ferdigstilt i 2022. Eg er særlig interessert i å undersøke korleis den digitale teknologien påverkar eller blir påverka av skrivesituasjonen, både frå eit undervisningsperspektiv og slik elevene sjølv opplever det. Til trass for at samskriving med digitale ressursar er ein vanleg aktivitet i mange norske klasserom i dag, er det lite forska på. Formålet med prosjektet er å bidra med meir kunnskap om digital skriving for på den måten å få ein bevisst bruk av teknologi i skolen.

I denne perioden er eg også del av ei forfattargruppe som skriv APPELL, eit nytt norskverk for vidaregåande skole frå Gyldendal forlag. VG1-boka blir utgitt i 2020 og VG2/VG3 i 2021. Eg har bl.a. ansvaret for å skrive språkdelen av desse bøkene.   

Tidlegare har eg skrive to diktsamlingar, eg har jobba som norsklektor i vidaregåande skole, og ein del år som prosjektleiar og mellomleiar i det private næringslivet. 

Master i nordisk språk- og litteraturvitskap (UiA, 2006)

Master i organisasjon og leiing (NTNU, 2013)

Utvalgte publikasjoner

Det vi tenker på når vi tenker på skriftleg eksamen. Omtale av artikkelen "Elevperspektiv på eksamensoppgavene i norsk skriftlig" av Audhild Norendahl og Agnete Bueie. I: Norsklæreren 4, 2019.

7 grep (14 s.) i boka 101 Ways to work with Communicative SkillsBurner, T., Carlsen, C.  & Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245026597. Fagbokforlaget, 2019.

Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk4, 2018. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1130

21 grep (42 s.) i boka 101 Litteraturdidaktiske grep. Kverndokken, K. (red.). ISBN: 9788245023824. Fagbokforlaget/LNU, 2018.

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet. Utdanningsforsking.no/Bedre Skole 4, 2018.

- Eg lærte eit par nye ord på nynorsk i tillegg. Om samarbeidslæring i nynorsken. Norsklæreren 1, 2018.

- Fy da! Det er jo Khomeini. Om å bruke bilde i undervisninga om islam. Religion og livssyn 2, 2017.

- Hallo! Kven er sjefen her? Om det som skjer når læraren møter bråkeklassen, og kva ein kan gjere med det. Lektorstudentene 2017.

Det blinde punktet. Diktsamling. ISBN: 9788252174649. Det Norske Samlaget, 2010.

Du finst i bølgjene. Diktsamling. ISBN: 9788252170344. Det Norske Samlaget, 2007. 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Børresen, Pål Fredrik; Jomisko, Anne Lise; Longva, Ida Carine; Sørhaug, Jon Olav; Aasbrenn, Ingeborg (2020). Appell VG1 SF Norsk. ISBN: 978-82-05-51855-1. Gyldendal Undervisning. s 357.

Sist endret: 11.03.2020 14:03