Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
53A216 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Født i Iran, vokst opp i Canada og Norge. Har tidligere jobbet med migrasjon, integrering, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på direktoratsnivå fra 2012-2020. Forsker nå på integrering og politikkutvikling. PhD prosjektet mitt har tittel: «Migrasjonspolitikk i turbulente tider». Det er en maktkritisk prosess-studie av introduksjonsprogrammet. Har tidligere forsket på og publisert rundt Islam, jihadisme og terror.

Kompetansefelt

 • Migrasjon og arbeidsinkludering
 • Religiøs ekstremisme
 • Politikkutvikling

Undervisning

Foreleser gjevnlig ved Ansgar høyskole:

IFO111 Fattigdom og utvikling

Migrasjon, integrasjon og mangfold

Arbeidserfaring

 • Researcher ved Oxford Research
 • Forsker ved Agderforskning (NORCE) - Islamisme og radikalisering
 • Seniorrådgiver / FoU-ansvarlig Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Utvalgte publikasjoner

Allmenn formidling

 • Foreleste fra 2016-2018 ved VID vitenskapelige høyskole, masterprogrammet medborgerskap og samhandling
 • Konferanseinnlegg (kan googles)
  • Nordisk ministerråd: Migrasjon & Sivilsamfunnet
  • Ansgar Teologiske Høgskole: Religiøsitet i en sekulær stat
  • UiA-EVU: Fra Dugnad til Drift: Robuste integreringskommuner
 • Likestillingskonferansen 2016
 • Som midtøsten-ekspert på NRK-prorammet "Debatten" med Fredrik Solvang

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sunday, Joseph; Isabwe, Ghislain Maurice Norbert; Ali, Muhammad Usman; Schulz, Renee Patrizia (2017). Towards Personalization of Peer Review in Learning Programming. Emerging Technologies for Education. ISBN: 978-3-319-52835-9. Springer. chapter. s 270 - 277.

Sist endret: 8.02.2024 20:02