Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jorunn Larsen

Førsteamanuensis

Underviser studenter i naturfag i grunnskolelærerutdanningen, PPU-naturfagdidaktikk og biologiutdanningen. Har jobbet som forsker ved Bjerknessenteret/Universitetet i Bergen, rådgiver i Kristiansand kommune, museumspedagog ved Agder naturmuseum og lærer ved Møglestu videregåendeskole. Forskningsinteresse i naturfagdidaktikk innenfor utdanning for bærekraftig utvikling og i biologi innen innsjøhistorie med fokus på kiselalger som miljøindikatorer på forsuring, eutrofiering og klimaendringer.

 

Faglige interesser

Undervisning og forskning på undervisning

Innsjøhistorie

Klimaendringer

Biologisk mangfold

Bærekraftig utvikling

Kiselalger som miljøindikatorer

Kvantitativ rekonstruksjon av miljøvariable i innsjøsedimenter

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner i tidsskrifter med referee  år 2000 - 2018

Larsen J. (2000). Recent changes in diatom-inferred pH, heavy metals, and spheroidal carbonaceous particles in lake sediments near an oil refinery at Mongstad, western Norway. Journal of Paleolimnology 23: 343-363.

 

Larsen J. (2003). Size distributions and concentrations of spheroidal carbonaceous fly-ash particles (SCPs) in lake sediments as an aid to detecting locally deposited atmospheric pollution. Water, Air, and Soil Pollution 149: 163-175.

 

Velle G., J. Larsen, H.J.B. Birks, Wenche Eide, and Sylvia M. Peglar (2005). Holocene environmental history and climate of Råtåsjøen, a low alpine lake in central Norway. Journal of Paleolimnology 33:129-153.

 

Paus A., Nesje A., Larsen J., Lie Ø. and Velle G. (2006). Late-glacial nunataks in central Norway: evidence from Lake Flåfattjønn, Tynset, Hedmark. Quaternary of Science Review 25: 1228-1246 .

 

Larsen J., Paasche Ø., Andersen D.O., Bjune A.E., and de la Riva Caballero A. (2006). Sedimentary diatom assemblages in a small alpine west Norwegian lake: Evidence for metal release and precipitation? Eighteenth International Diatom Symposium 2004. Miedzyzdroje, Poland (A Witkowski, ed.). Biopress Limited, Bristol. pp 221-234.

 

Larsen J., A.E. Bjune, and A. de la Riva Caballero (2006). Holocene environmental history and climate of Trettetjørn, a low alpine lake in western Norway based on subfossil pollen, diatoms, orbatid mites, and plant macrofossils. Artic, Antartic, and Alpine Research 38: 571-583.

 

Larsen J., Jones V.J., and Eide W. (2006). Climatically-driven pH changes in two Norwegian alpine lakes. Journal of Paleolimnology 36: 175-187.

 

 

Larsen J., Appleby P.G., Christensen G.N., Berg T. and  Eide I. 2010. Historical and Geographical Trends in Sediment Chronology from Lakes and Marine Sites Along the Norwegian Coast. Water, Air, & Soil Pollution 206: 237-250.

 

Velle G., Bjune A.E., Larsen J., and Birks H.J.B. 2010. Holocene climate and environmental history of Brurskardstjørni, a lake in the catchment of Øvre Heimdalsvatn, south-central Norway. Hydrobiologia, 642, 1, 13-34.

 

Paasche Ø. and Larsen J. 2010. Changes in lake stratification and oxygen distribution inferred from two contrasting records of magnetotactic bacteria and diatoms. J. of Geophys. Research – Biogeosciences 115, G02012, doi:10.1029/2009JG001081

 

Eide, I. Berge T.,  Thorvaldsen B.,  Christensen G. N., Savinov V. and Larsen J. (2011). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Dated Freshwater and Marine Sediments Along the Norwegian Coast. Water, Air, & Soil Pollution, 218, 387-398.

Hjelle K.L. & Larsen J. (2013). Nesvatn – ei kilde til jordbrukets historie og miljøpåvirkning. I Hansen. W, Nord S. og Solhøy T. (eds) Nes – en halvøy i Hardanger.

 

Populærvitenskapelige artikler og annet skriftlig arbeid år 2000 - 2018

 

Larsen J. (2000). Vannets opprinnelige pH. pH-status 2: 6.

 

Birks H.J.B., Birks H.H., Bjune A., Clarke G., Eide W., Hjelle K.L., Klanderud K., Larsen J., Lie Ø., Nesje A., and Peglar S. (2002). XXVI Bog (‘Moor’) excursion of the Institute of Plant Sciences, University of Bern. Western and Central Norway August 17-24, 2002. Excursion guide. Botanical Institute, University of Bergen, August 2002.

 

Bjune A. & J. Larsen (2003). Arkivet i innsjøen. AKA tverrfaglig studentlektyre 9: 13-14.

 

Johansen S.W., Lindstrøm E.-A., Larsen J. og Romstad R. (2002). Suldalslågen. Begroingsundersøkelser i forbindelse med nytt prøvereglement og kalkingsovervåking i perioden 1998 – 2003. Årsrapport 2002. I: Suldalslågen – Miljørapport nr. 24. Årsrapporter 2002 – Biologiske forhold. 80 s.

 

Larsen J. (2003). Detecting local-deposited atmospheric pollution using size and concentrations of spheroidal carbonaceous fly-ash particles (SCPs). In: (eds. Sorvari S., Korhola A., Salonen V.-P., and Ojala A.) The international Paleolimnology Symposium, August 24-28, Espoo, Finland. Abstract volume. University of Helsinki and Geological Survey of Finland, Helsinki, Finland.

 

Lindstrøm E.A., Brettum P., Halvorsen G.A., Larsen J., Raddum G. og Schnell Ø.A. Effekter av kalking på biologisk mangfold. Undersøkelser i Tovdalsvassdraget 1999 – 2001, 3 og 4 år etter kalkingsstart. Utredning for DN.

 

Larsen J. og Fiskvatn K. (2006). Naturforsker – prosjektet. Agder naturmuseum og botaniske hage. Årbok 2005, 10-12.

 

Larsen J. (2007). Elever blant krystaller av mineraler. Agder naturmuseum og botaniske hage. Årbok 2006.

 

Larsen J. (2007). Før snakket vi om været – nå gjør vi noe med det. Debattinnlegg i Færdelandsvennen 24.10.2007.

 

Larsen J. (2007). Menneskets største eksperiment. Debattinnlegg i Fædrelandsvennen 1.11. 2007.

 

Larsen J. (2008). Klima og vegetasjonsendringer de neste 100 år på Sørlandet. Blomstrende Sørland, 4-6.

 

Larsen J. (2008). Diatoméer - naturens fremste teknologer og miljøindikatorer. Naturen, 60-65.

 

Jarbu A.D., Larsen J., and Talbot M.R. 2009. Combining carbonate δ13C and δ18O and diatom data to interpret the Holocene palaeoenvironment of Lake Ulltvedttjern, southern Norway. In Jarbu A.D (2009). Stable isotopic studies of carbonates and organic matter from selected Norwegian lakes. Doktorgradsoppgave, Geologisk Institutt, Universitetet I Bergen. 38 pp.  

 

Hjelle K.L. & Larsen J. (2013). Nesvatn – ei kilde til jordbrukets historie og miljøpåvirkning. I Hansen. W, Nord S. og Solhøy T. (eds) Nes – en halvøy i Hardanger.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Eide, Ingvar; Berg, Toril; Thorvaldsen, Bodil; Christensen, Guttorm N.; Savinov, Vladimir; Larsen, Jorunn (2011). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Dated Freshwater and Marine Sediments Along the Norwegian Coast. Water, Air and Soil Pollution. ISSN: 0049-6979. 218 (1-4). s 387 - 398. doi:10.1007/s11270-010-0653-0.
 • Paasche, Øyvind; Larsen, Jorunn (2010). Changes in lake stratification and oxygen distribution inferred from two contrasting records of magnetotactic bacteria and diatoms. Journal of Geophysical Research (JGR): Biogeosciences. ISSN: 2169-8953. 115doi:10.1029/2009JG001081.
 • Velle, Gaute; Bjune, Anne Elisabeth; Larsen, Jorunn; Birks, Harry John Betteley (2010). Holocene climate and environmental history of Brurskardstjørni, a lake in the catchment of Øvre Heimdalsvatn, south-central Norway. Hydrobiologia. ISSN: 0018-8158. 642 (1). s 13 - 34. doi:10.1007/s10750-010-0153-7.
 • Larsen, Jorunn; Jones, V.J.; Eide, Wenche (2006). Climatically driven pH changes in two Norwegian alpine lakes. Journal of Paleolimnology. ISSN: 0921-2728. 36 (2). s 175 - 187. doi:10.1007/s10933-006-0013-7.
 • Larsen, Jorunn; Bjune, Anne Elisabeth; De La Riva, Arguitxu Caballero (2006). Holocene environmental and climate history of Trettetjørn, a low-alpine lake in western Norway, based on subfossil pollen, diatoms, oribatid mites, and plant macrofossils. Arctic, Antarctic and Alpine research. ISSN: 1523-0430. 38 (4). s 571 - 583.
 • Larsen, Jorunn; Paasche, Øyvind; Andersen, Dag Olav; Bjune, Anne Elisabeth; De la Riva Caballero, Argutitxu (2006). Sedimentary diatom assemblages in a small alpine west Norwegian lake: evidence for metal release and precipitation?. Proceedings of the 18th International Diatom Symposium - Miedzyzdroje, Poland, 2nd-7th September, 2004. ISBN: 0-948737-75-1. Andrzej Withowski. 2. s 221 - 234.
 • Larsen, Jorunn (2003). Size distributions and concentrations of spheroidal carbonaceous fly-ash particles (SCPs) in lake sediments as an aid to detecting locally deposited atmospheric pollution. Water, Air and Soil Pollution. ISSN: 0049-6979. 149s 163 - 175.
 • Larsen, Jorunn (2000). Recent changes in diatom-inferred pH, heavy metals, and spheroidal carbonaceous particles in lake sediments near an oil refinery at Mongstad, western Norway. Journal of Paleolimnology. ISSN: 0921-2728. 23 (4). s 343 - 363.
 • Larsen, Jorunn; Birks, Harry John Betteley; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne (1996). Quantitative relationships of invertebrates to pH in Norwegian river systems. Hydrobiologia. ISSN: 0018-8158. 328 (1). s 57 - 74.
 • Larsen, Jorunn; Boyle, John F.; Birks, Harry John Betteley (1996). Variation in the geochemistry of recent lake sediments along a west-east pollution gradient in the Bergen area, Norway. Water, Air and Soil Pollution. ISSN: 0049-6979. 0088 (1-2). s 47 - 81.
 • Svingen-Austestad, Anna; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari (2019). MOBILE DIORAMA TOUR 2019.
 • Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Fiskvatn, Kari; Larsen, Jorunn (2019). LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon?.
 • Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Vegusdal, Anne (2019). LAB (skala 1:1) – Hva er observasjon?.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 22.02.2023 19:02