Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jorunn Gjedrem

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
53B214 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Gjedrem er utdannet sosionom fra Diakonhjemmets høyskole i 1984 og har hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU i 2001. Hun har arbeidet i ulike deler av forvaltningen; på sosialkontor, i barneverntjeneste, på barnevernvakt og i fylkesbarnevernet i Vest-Agder, og på institusjon for unge rusmisbrukere og kriminelle. Hun har også jobbet som freelancer og gitt veiledning, undervisning og gjort barnevernundersøkelser for ulike barneverntjenester i Vest-Agder. I perioden august 2002 til januar 2011 arbeidet hun som fagkonsulent i barneverntjenesten i Kristiansand. Dette arbeidet rettet seg mot ulike områder, men særlig mot kunnskapsutvikling i praksis. Flesteparten av publikasjonene hennes er fra dette arbeidet. Gjedrem er medlem av svarpanelet i morild.org, en hjemmeside for barn av psykisk syke foreldre, hvor barn, ungdom og voksne kan skrive brev til et svarpanel på ca 15 personer. Hun er også leder for sorggrupper i Søgne på frivillig basis. Gjedrem har sittet i styret for FORSA-Norge (Forening for Forskning i Sosialt Arbeid) 2006-2012. Hun har vært medlem av godkjenningsutvalget for sosionomer i FO (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere), og har sittet i redaksjonen for Fontene Forskning (forskningstidsskrift i FO) siden oppstart i 2008 til 2016. Hun var sekretær for Barnevernplanen for Kristiansand Kommune 2009-2012.

Undervisning

ME 110 Praktisk samfunnsforskning

SO 102 Innføring i sosialt arbeid

SO-304 Sosialt arbeid på gruppe- og samfunnsnivå

SO 306 Bacheloroppgaven, kursansvarlig og veileder

Gruppelærer i ferdighetstrening på alle SO-kursene.

SV-916 Veiledningspedagogikk og egen rolle som veileder

SV-917 Profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten

Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Boligsosialt arbeid 2015-2016

PSY 905-G Kompetanse og tjenesteutvikling (2013-2014)

FO sitt 40-timers kurs i ”teori og metode i faglig veiledning” (fra 2005 - 2014).

SV 202 Evaluering og endringsarbeid (2011 og 2012)

 

Publikasjoner

Gjedrem, Jorunn (2016): "Sosialt arbeid med grupper - en litt utradisjonell type gruppearbeid" i Eide og Trysnes (red): "Sosionomutdanning på Sørlandet" Festskrift ved 25-årsjubileet Høsten 2016. Portal forlag.

Gjedrem, Jorunn (2015): "Når omsorgen svikter" i Ulland, Thorød og Ulland (red): "Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger" Universitetsforlaget

Nordstoga, Sigrid og Jorunn Gjedrem (2010): ”Å utvikle veilederkompetanse ved hjelp av fortelling fra egen praksis” Årbok veiledernettverket i Agder, Universitetet i Agder

Horverak, Sveinung og Jorunn Gjedrem (2010): ”Læring og kunnskapsutvikling i kommunal barneverntjeneste” Fontene Forskning 2/10

Gjedrem, Jorunn (red): ”Hvem var vi – hvem er vi – hvem blir vi? Å bygge en profesjon” Sosialt arbeid 2007-2010, Seksjonsrådet for sosionomer, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Artikkelsamling gitt ut til kongressen 2010.

Gjedrem, Jorunn (2009): ”Hva slags kunnskap trenger barneverntjenesten?” i Grønningssæter (red): ”Sosialt arbeid - tilbakeblikk, utfordringer, visjoner” FO, jubileumsskrift.Gjedrem, Jorunn og Sveinung Horverak (2008): ”Teori og praksis i skjønn forening. En oppsummering av internopplæringen i Barneverntjenesten Kristiansand” Rapport

Gjedrem, Jorunn (2008): ”Betraktninger om teori og praksis fra et barneverntjenesteperspektiv” Debattartikkel Fontene Forskning 1/08 s 79-84

Gjedrem, Jorunn (2007): ”Internkontroll – et byråkratisk pålegg eller en mulighet for faglig utvikling?” Fontene 1/2007, s. 21-27

Halvorsen, Anne og Jorunn Gjedrem (2006): ”Bedre praksis i sosialt arbeid. Evaluering og fagutvikling” Universitetsforlaget.

Gjedrem, Jorunn (2005): ”Har barnet fått det bedre?” Embla,nr. 6, s. 18-25

Gjedrem, Jorunn (2004): ”Tiltaksplaner og evaluering - hvordan kan det forankres i

sosialt arbeids teori?” Norges Barnevern, nr. 4, s. 16–23.

Gjedrem, Jorunn 2001: ”Barneverninstitusjon – et sted å være? En kvalitativ studie av hverdagslivet på to barneverninstitusjoner i Sør-Norge” Hovedoppgave NTNU

Faglige interesser

Forskning

Gjedrem er opptatt av å bidra til utvikling av bedre metoder for veiledning og undervisning på bachelor i Sosialt Arbeid.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv (2021). Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 14 (1). s 58 - 69.
  • Gjedrem, Jorunn; Steig, Marianne Hovet (2021). Å lære å samarbeide på tvers av profesjoner under utdanningen. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 113 - 126.
  • Gjedrem, Jorunn (2018). Barnets beste. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kaoittel 3. s 63 - 80.
  • Gjedrem, Jorunn (2016). Sosialt arbeid med grupper - en litt utradisjonell type gruppearbeid. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 11. s 173 - 193.
  • Horverak, Sveinung; Gjedrem, Jorunn (2010). Læring og kunnskapsutvikling i kommunal barneverntjeneste. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (2). s 39 - 49.
  • Halvorsen, Anne; Gjedrem, Jorunn (2006). Bedre praksis i sosialt arbeid. Fagutvikling og evaluering. ISBN: 9788215008578. Universitetsforlaget. s 220.
  • Kvammen, Mette Fløystad; Gjedrem, Jorunn (2019). User Involvement in research and education in the social work education at the University of Agder.
  • Kvammen, Mette Fløystad; Gjedrem, Jorunn (2019). PUNKS in the system.
  • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn (2019). Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV.
  • Eide, Solveig Botnen; Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Nordstoga, Sigrid (2018). Child Welfare Concepts - in Transition and Change.

Sist endret: 24.10.2018 10:10