Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jørn Stordalen

Førstelektor

førstelektor

 
Kontortid:
0800-1530

Utdanning:

Utdannet sykepleier ved Aust-Agder Sykepleierhøgskole 1983

Helse- og sosialadministrasjon ved ADH 1990

PIOL (pedagogikk i open læring) 10vt 2000

Yrkeserfaring:

Sykepleier, hjemmesykepleien Kristiansand 1983-1987

Avdelingssykepleier Solvang Psykiatriske Sykehjem 1983-1990

Høgskolelærer, høgslolelektor, førstelektor ved Kristiansand Sykepleierhøyskole/HiA/UiA fra august 1990-2015

Web- og forlagsredaktør, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2015-2021

Forlagsredaktør, Cappelen Damm Akademisk, 2021-fortsatt

Universitetet i Agder, Timelærer og praksisveileder 2015-fortsatt. 

Faglige interesser

Undervisningsområder:
Sykepleie:
- grunnleggende behov
- praktiske sykepleieferdigheter
Naturvitenskapelige fag:
- infeksjonsforebygging/smittevern (hygiene)

Interesseområder:
undervisning (pedagogikk) og IKT
e-læring:
- utviklet e-læringsprogram i infeksjonsforebygging
- deltatt i utvikling av nettkompendier i sykepleie sammen med UiS
- deltatt i utvikling av spill i legemiddelregning og legemiddelhåndtering sammen med UiS
- utviklet læringsinnhold i NDLA i hygiene for vg 2 Helsefagarbeider

Utvalgte publikasjoner

Bøker:

Stordalen, Jørn (2010) Praktiske sykepleieferdigheter (2.utg). Bergen: Fagbokforlaget (1.utg 2003)

Stordalen, Jørn og Ingeborg Støren (2010) Bare skriv! Praktisk veiledning i oppgave- og fagskriving (2.utg) Oslo: Cappelen Damm Akademisk (1.utg 2004)

Stordalen, Jørn (2022) Smittevern og hygiene. Den usynlige fare. (6.utg). Bergen: Fagbokforlaget (1.utg 1997, 2.utg 2001, 3.utg 2005, 4.utg. 2009 - disse under tittelen Den usynlige fare. Smittevern og hygiene - 5.utg. 2015)

Stordalen, Jørn (1999) Hygien i vårdarbete. Lund: Studentlitteratur (svensk utgave av Den usynlige fare)

Grasaas, Kari K., Marit Sjursen og Jørn Stordalen (2014) Fag, etikk og kommunikasjon - for fagskoleutdanningene . Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk (1.utg. 2009, 2.utg. 2014 - under tittelen Helsefagskolen. Etikk og kommunikasjon, Høyskoleforlaget)

Stordalen, Jørn, Kari K. Grasaas og Johannes Hovland (2005) Grunnleggende behov. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Bokkapitler:

Stordalen, Jørn (1998). Pasient - et begrep til besvær? (s 15 - 37). I Johannesse, Berit (red.) En reise i pasienters og sykepleieres verdener. Oslo: Tano Aschehoug AS.

Stordalen, Jørn (2005). May use of multimedia improve learning of nursing skills? (s.67-75). I Lager, Ragnhild (red.) Didaktikk, dannelse og data. Artikler om høgskolepedagogikk. Kristianand: Høgskolen i Agder, skriftserien nr.122

Stordalen, Jørn (2021). Hygiene (kapittel 11, s.276-303). I Arsky, Bjærke, Bråthen, Bogstad, Dreyer, Lang-Holmen, Bjørnson Aanderaa, Skjelstad Svendsen, Stordalen. Vekst. Yrkesliv. Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2. Oslo: Cappelen Damm Undervisning.

Stordalen, Jørn (2021). Ergonomi (kapittel 12, s.304-323). I Arsky, Bjærke, Bråthen, Bogstad, Dreyer, Lang-Holmen, Bjørnson Aanderaa, Skjelstad Svendsen, Stordalen. Vekst. Yrkesliv. Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2. Oslo: Cappelen Damm Undervisning.

Opplæringsmateriell:

Stordalen, Jørn. Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget - Eliminasjon. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2009 24 s.

Stordalen, Jørn. Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget - Kroppspleie. Universitetet i Stavanger: Universitetet i Stavanger 2009 23 s.

Stordalen, Jørn. Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget - Respirasjon og sirkulasjon. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2009 30 s.

Stordalen, Jørn. Hygiene,Helsefagarbeider vg2. NDLA (Norsk digital læringsarena) Oslo 2011

Stordalen, Jørn; Leland, Arne; Foss, Brynjar; Johannessen, Kjellaug Kaldestad; Tillerli, Karsten. Pillespillet. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2011

Stordalen, Jørn (2014). Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg. Tønsberg: Forlaget aldring og helse (ISBN 978-82-8061-230-4) 420 s.

Stordalen, Jørn (2014). Kommunikasjon. I: Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg. Tønsberg: Forlaget aldring og helse 

Stordalen, Jørn (2014). Etikk. I: Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg. Tønsberg: Forlaget aldring og helse 

Stordalen, Jørn (2014). Brukerveiledning og læring. Omsorg. I: Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg. Tønsberg: Forlaget aldring og helse 

Stordalen, Jørn (2017). Etikk. I: Mitt livs ABC. Perm 1. Tønsberg: Forlaget aldring og helse 2017 ISBN 978-82-8061-308-0. 

Øverland, Lise Marie; Stordalen, Jørn. Introduksjon. I: Mitt livs ABC. Perm 1. Tønsberg: Forlaget aldring og helse 2017 ISBN 978-82-8061-308-0. 

Stordalen, Jørn; Øvereng, Allan Rune (2019). Observasjon og kartlegging i oppfølgingen av personer med demens. I: Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse ISBN 978-82-8061-411-7.

Heimli, Hilde; Bøhn, Benedicte Huseby; Stordalen, Jørn. Kosthold og ernæring i demensomsorgen. I: Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse 2019 ISBN 978-82-8061-411-7.

Tretteteig, Signe; Stordalen, Jørn; Wilson, Kjersti (2021).
Pårørende, sosiale nettverk og frivillige hjelpere i eldreomsorgen. I: ABC Aldring og omsorg. Aldring og helse SBN 9788280616500.

Telenius, Elisabeth Wiken; Stordalen, Jørn (2021). Aktivitet. I: ABC Aldring og omsorg. Aldring og helse ISBN 9788280616500.

Stordalen, Jørn (2021). Mikrobiologi og smittevern. I: ABC Aldring og omsorg. Aldring og helse ISBN 9788280616500.

Norum, Liv Rydjord; Stordalen, Jørn (2021).
Observasjon, kartlegging og tiltak. I: ABC Aldring og omsorg. Aldring og helse ISBN 9788280616500.

Norum, Liv Rydjord; Stordalen, Jørn (2021). Biologisk aldring I. I: ABC Aldring og omsorg. Aldring og helse ISBN 9788280616500.

Norum, Liv Rydjord; Stordalen, Jørn (2021). Biologisk aldring II. I: ABC Aldring og omsorg. Aldring og helse ISBN 9788280616500.

Bøhn, Benedicte Huseby; Stordalen, Jørn (2021). Kosthold og ernæring. I: ABC Aldring og omsorg. Aldring og helse ISBN 9788280616500.

Hansen, Oda Vestby; Stordalen, Jørn; Øverland, Lise Marie (2022). Introduksjon. I: Mitt livs ABC. Perm 1, 3.utg.. Tønsberg: Aldring og helse 2022 ISBN 9788280616173. 

Stordalen, Jørn (2022).
Etikk. I: Mitt livs ABC. Perm 1, 3.utg.. Tønsberg: Aldring og helse ISBN 9788280616173.

Rapporter:

Stordalen, Jørn (2004). Dokumentasjon av sykepleie. Faglig forsvarlig praksis?. Arendal/Kristiansand: Høgskolen i Agder 50 s.

Fossum, Mariann; Stordalen, Jørn (2004). Fremtidsutsikter innen dokumentasjon. I: Dokumentasjon av sykepleie. Faglig forsvarlig praksis?. s. 38-40

Stordalen, Jørn; Løvland, Rolf Sigurd; Larsen, Arne Martin.
Kort rapport etter seminar om fjernundervisning for Fakutltet for Helse- og idrettsfag. Universitetet i Agder: Universitetet i Agder 2009 4 s.

Stordalen, Jørn; Hustad, Jørn. Delrapport om forprosjekt 3D-animasjoner til anatomi/fysiologi undervisning. Kristiansand: Universitetet i Agder 2010 8 s.

Stordalen, Jørn; Leland, Arne. Delrapport etter fase 1 av prosjektet: “Spill i legemiddelregning og –håndtering”. Kristiansand/Grimstad: Universitetet i Agder 2011 14 s.

Stordalen, Jørn. Rapport spillprosjekt. Spill for legemiddelregning og -håndtering. Universitetet i Agder 2012

Stordalen, Jørn. Rapport for distriktsvennlig bachelor i sykepleie 09. Universitetet i Agder 2012 51 s.

Stordalen, Jørn. Rapport e-læringsprosjekt. E-læring i infeksjonsforebygging. Universitetet i Agder 2012

Vitenskapelige artikler:

Sævareid, Hans Inge; Fensli, Marthe; Skaar, Ragnhild; Stordalen, Jørn. Guidelines for Professional Caregivers. CARMA project EU

Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Leland, Arne; Stordalen, Jørn; Mordt, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland. Digital game-based learning: a supplement for medication calculation drills in nurse education. E-Learning and Digital Media 2014 ;Volum 11.(4) s. 342-349

Konferansebidrag:

Stordalen, Jørn. May use of multimedia improve learning of nursing skills?. The 4th International Conference of the European Federation of Nurse Educators - Nurse Education in Europe: The Challenge of Educating for Nursing Expertise; 2002-04-25 - 2002-04-26

Sævareid, Hans Inge; Fensli, Marthe; Skaar, Ragnhild; Stordalen, Jørn. Recommendations and Guidelines for Policy Makers and Service Providers from University of Bergen. 7th CARMA plenary meeting; 2005-08-22 - 2005-08-26

Sævareid, Hans Inge; Fensli, Marthe; Skaar, Ragnhild; Stordalen, Jørn. Coping in the elderly Internal and external resourses, contributing to satisfactory coping of everyday life. CARMA final comference. Care For The Aged At Risk Of Marinalization. Best Practice and Guidelines for Policy Makers; 2005-11-24 - 2005-11-25

Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Vabo, Grete; Stordalen, Jørn; Løvdal, Birger; Øya, Kari. Sykepleiedokumentasjon i kommunehelsetjenesten. 7. sykepleierkongressen, 2005: tydelig - modig - stolt; 2005-09-13 - 2005-09-16

Sandvand, Else; Dertz, Willy; Stordalen, Jørn.
Implementing PDA'S in Hhome care - action researc on benefits management issues. 2nd International Conference on Global Public Health; 2008-10-08 - 2008-10-10

Stordalen, Jørn. Vision and methodology of webbased nursing courses at Agder University. The Pulpit Rock Workshop og UiS online bachelor nursing project; 2009-09-11 - 2009-09-13

Stordalen, Jørn. Forelesninger på nett. IKT med tanke på framtida. LA2020 konferansen 2011; 2011-05-05

Stordalen, Jørn. Legemiddelregning og legemiddelhåndtering - “Pillespillet”. NVU konferansen 2012 - Læring i skyen; 2012-04-17 - 2012-04-18

Eriksen, Siren; Johannessen, Ann Karin; Mortensen, Vidar; Lumkjær Nordhagen, Vera Kristin; Thoresen, Lisbeth; Grov, Ellen Karine; Stordalen, Jørn. Palliasjon og demens. Utviklingen av e-læringskurs for sykepleiere og leger. Landskonferansen i palliasjon 2018; 2018-09-12 - 2018-09-14

Eriksen, Siren; Thoresen, Lisbeth; Johannessen, Ann Karin; Nordhagen, Vera Kristin Lumkjær; Mortensen, Vidar; Stordalen, Jørn; Grov, Ellen Karine. Development of an e-learning program in dementia palliative care for health personnel working in Norwegian municipalities. Alzheimer Europe conference 2018; 2018-10-29 - 2018-10-31

Vitenskapelige publikasjoner

 • Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Leland, Arne; Stordalen, Jørn; Mordt, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). Digital game-based learning: a supplement for medication calculation drills in nurse education. E-Learning and Digital Media. ISSN: 2042-7530. 11 (4). s 342 - 349. doi:10.2304/elea.2014.11.4.342.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Kurs og konferanser 2007. Årbok 2006. Nytt aktuelt stoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 115 - 116.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Årbok 2006. Nytt akruelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, Forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 101 - 114.
 • Stordalen, Jørn (2005). Behov for personlig hygiene. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 77 - 85.
 • Stordalen, Jørn (2005). Behov for væske, ernæring og eliminasjon. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 49 - 64.
 • Vabo, Grete; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune. Årbok for eldreomsorg. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Fossum, Mariann; Vabo, Grete; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Stordalen, Jørn; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Vabo, Grete (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Stordalen, Jørn (2005). Håndhygiene i sykehjem og hjemmesykepleie. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fastoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 83 - 88.
 • Stordalen, Jørn (2005). Infeksjonskontrollprogram i kommunehelsetjenesten. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 97 - 103.
 • Stordalen, Jørn (2005). Isolering i sykehjem og hjemmesykepleie. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 89 - 95.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K. (2005). Konsekvenser av immobilitet og inaktivitet. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 111 - 120.
 • Stordalen, Jørn (2005). Kurs og konferanser 2005/2006. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 129 - 130.
 • Stordalen, Jørn (2005). May use of multimedia improve learning of nursing skills?. Didaktikk, dannelse og data. Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_kompendium. s 67 - 75.
 • Stordalen, Jørn (2005). Mestringskapasitet og ressurser. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 19 - 27.
 • Stordalen, Jørn (2005). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 119 - 127.
 • Stordalen, Jørn; Pavlovic, Anna; Pedersen, Tone Berit (2005). Trim på sykehjemmet. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 107 - 111.
 • Fossum, Mariann; Stordalen, Jørn (2004). Fremtidsutsikter innen dokumentasjon. Dokumentasjon av sykepleie. Faglig forsvarlig praksis?. Array. s 38 - 40.
 • Stordalen, Jørn (2004). Kurs og konferanser 2004/2005. Årbok 2004. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Array. faglig_bok_institusjon. s 135 - 136.
 • Stordalen, Jørn (2004). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Årbok 2004. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 125 - 134.
 • Stordalen, Jørn (2003). "En god latter forlenger livet". Forum for eldreomsorg. Årbok 2003 - Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 95 - 100.
 • Stordalen, Jørn (1998). Pasient - et begrep til besvær?. En reise i pasienters og sykepleieres verdener. Tano Aschehoug AS. s 15 - 37.
 • Stordalen, Jørn (2014). Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg. ISBN: 978-82-8061-230-4. Forlaget aldring og helse. s 420.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari Kruger; Sjursen, Marit (2014). Helsefagskolen. Etikk og kommunikasjon. ISBN: 978-82-02-42128-1. Cappelen Damm Akademisk. s 230.
 • Stordalen, Jørn (2010). Praktiske sykepleieferdigheter. ISBN: 9788245009989. Fagbokforlaget. s 305.
 • Stordalen, Jørn; Støren, Ingeborg (2010). Bare skriv! Praktisk veiledning i oppgave- og fagskriving. ISBN: 9788202318970. Cappelen Damm Akademisk. s 141.
 • Stordalen, Jørn (2009). Den usynlige fare. ISBN: 9788245008906. Fagbokforlaget. s 204.
 • Sjursen, Marit; Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K. (2009). Etikk og Kommunikasjon. ISBN: 9788276347265. Høgskoleforlaget. s 236.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K.; Hovland, Olav Johannes (2005). Grunnleggende behov. ISBN: 8276346278. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 120.
 • Stordalen, Jørn (2005). Den usynlige fare - Lærebok i hygiene. ISBN: 8245002690. Fagbokforlaget. s 208.
 • Støren, Ingeborg; Stordalen, Jørn (2004). Bare skriv! Praktisk veiledning i oppgaveskriving. ISBN: 8202239397. Cappelen Damm Akademisk. s 130.
 • Stordalen, Jørn (2003). Praktiske sykepleieferdigheter. ISBN: 8276746667. Fagbokforlaget. s 312.
 • Stordalen, Jørn (1999). Hygien i vårdarbete. Den osynliga faran Den usynlige fare - lærebok i hygiene. ISBN: 9144007256. Studentlitteratur. s 160.
 • Stordalen, Jørn (1997). Den usynlige fare - lærebok i hygiene. ISBN: 8276742432. fagbokforlaget AS. s 159.
 • Stordalen, Jørn (2001). Den usynlige fare - lærebok i hygiene. ISBN: 8276747558. Fagbokforlaget AS. s 200.

Sist endret: 19.04.2023 15:04