0
Hopp til hovedinnhold

Jørn Stordalen

Førstelektor

førstelektor

 
Kontortid:
0800-1530

Utdanning:

Utdannet sykepleier ved Aust-Agder Sykepleierhøgskole 1983

Helse- og sosialadministrasjon ved ADH 1990

PIOL (pedagogikk i open læring) 10vt 2000

Yrkeserfaring:

Sykepleier, hjemmesykepleien Kristiansand 1983-1987

Avdelingssykepleier Solvang Psykiatriske Sykehjem 1983-1990

Høgskolelærer, høgslolelektor, førstelektor ved Kristiansand Sykepleierhøyskole/HiA/UiA fra august 1990

Faglige interesser

Undervisningsområder:
Sykepleie:
- grunnleggende behov
- praktiske sykepleieferdigheter
Naturvitenskapelige fag:
- infeksjonsforebygging/smittevern (hygiene)

Interesseområder:
undervisning (pedagogikk) og IKT
e-læring:
- utviklet e-læringsprogram i infeksjonsforebygging
- deltatt i utvikling av nettkompendier i sykepleie sammen med UiS
- deltatt i utvikling av spill i legemiddelregning og legemiddelhåndtering sammen med UiS
- utviklet læringsinnhold i NDLA i hygiene for vg 2 Helsefagarbeider

Bokproduksjon:
Stordalen, Jørn (2010) Praktiske sykepleieferdigheter (2.utg). Bergen: Fagbokforlaget (1.utg 2003)

Stordalen, Jørn og Ingeborg Støren (2010) Bare skriv! Praktisk veiledning i oppgave- og fagskriving (2.utg) Oslo: Cappelen Akademisk (1.utg 2004)

Stordalen, Jørn (2009) Den usynlige fare. Smittevern og hygiene (4.utg). Bergen: Fagbokforlaget (1.utg 1997, 2.utg 2001, 3.utg 2005)

Grasaas, Kari K., Marit Sjursen og Jørn Stordalen (2014) Helsefagskolen. Etikk og kommunikasjon . Kristiansand: Høyskoleforlaget (1.utg. 2009)

Stordalen, Jørn, Kari K. Grasaas og Johannes Hovland (2005) Grunnleggende behov. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Vitenskapelige publikasjoner

 • Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Leland, Arne; Stordalen, Jørn; Mordt, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). Digital game-based learning: a supplement for medication calculation drills in nurse education. E-Learning and Digital Media. ISSN: 2042-7530. 11 (4). s 342 - 349. doi:10.2304/elea.2014.11.4.342.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Kurs og konferanser 2007. Årbok 2006. Nytt aktuelt stoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 115 - 116.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Årbok 2006. Nytt akruelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, Forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 101 - 114.
 • Stordalen, Jørn (2005). Behov for personlig hygiene. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 77 - 85.
 • Stordalen, Jørn (2005). Behov for væske, ernæring og eliminasjon. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 49 - 64.
 • Vabo, Grete; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune. Årbok for eldreomsorg. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Fossum, Mariann; Vabo, Grete; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Stordalen, Jørn; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Vabo, Grete (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Stordalen, Jørn (2005). Håndhygiene i sykehjem og hjemmesykepleie. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fastoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 83 - 88.
 • Stordalen, Jørn (2005). Infeksjonskontrollprogram i kommunehelsetjenesten. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 97 - 103.
 • Stordalen, Jørn (2005). Isolering i sykehjem og hjemmesykepleie. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 89 - 95.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K. (2005). Konsekvenser av immobilitet og inaktivitet. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 111 - 120.
 • Stordalen, Jørn (2005). Kurs og konferanser 2005/2006. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 129 - 130.
 • Stordalen, Jørn (2005). May use of multimedia improve learning of nursing skills?. Didaktikk, dannelse og data. Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_kompendium. s 67 - 75.
 • Stordalen, Jørn (2005). Mestringskapasitet og ressurser. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 19 - 27.
 • Stordalen, Jørn (2005). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 119 - 127.
 • Stordalen, Jørn; Pavlovic, Anna; Pedersen, Tone Berit (2005). Trim på sykehjemmet. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 107 - 111.
 • Fossum, Mariann; Stordalen, Jørn (2004). Fremtidsutsikter innen dokumentasjon. Dokumentasjon av sykepleie. Faglig forsvarlig praksis?. Array. s 38 - 40.
 • Stordalen, Jørn (2004). Kurs og konferanser 2004/2005. Årbok 2004. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Array. faglig_bok_institusjon. s 135 - 136.
 • Stordalen, Jørn (2004). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Årbok 2004. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 125 - 134.
 • Stordalen, Jørn (2003). "En god latter forlenger livet". Forum for eldreomsorg. Årbok 2003 - Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 95 - 100.
 • Stordalen, Jørn (1998). Pasient - et begrep til besvær?. En reise i pasienters og sykepleieres verdener. Tano Aschehoug AS. s 15 - 37.
 • Stordalen, Jørn (2014). Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg. ISBN: 978-82-8061-230-4. Forlaget aldring og helse. s 420.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari Kruger; Sjursen, Marit (2014). Helsefagskolen. Etikk og kommunikasjon. ISBN: 978-82-02-42128-1. Cappelen Damm Akademisk. s 230.
 • Stordalen, Jørn (2010). Praktiske sykepleieferdigheter. ISBN: 9788245009989. Fagbokforlaget. s 305.
 • Stordalen, Jørn; Støren, Ingeborg (2010). Bare skriv! Praktisk veiledning i oppgave- og fagskriving. ISBN: 9788202318970. Cappelen Damm Akademisk. s 141.
 • Stordalen, Jørn (2009). Den usynlige fare. ISBN: 9788245008906. Fagbokforlaget. s 204.
 • Sjursen, Marit; Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K. (2009). Etikk og Kommunikasjon. ISBN: 9788276347265. Høgskoleforlaget. s 236.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K.; Hovland, Olav Johannes (2005). Grunnleggende behov. ISBN: 8276346278. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 120.
 • Stordalen, Jørn (2005). Den usynlige fare - Lærebok i hygiene. ISBN: 8245002690. Fagbokforlaget. s 208.
 • Støren, Ingeborg; Stordalen, Jørn (2004). Bare skriv! Praktisk veiledning i oppgaveskriving. ISBN: 8202239397. Cappelen Damm Akademisk. s 130.
 • Stordalen, Jørn (2003). Praktiske sykepleieferdigheter. ISBN: 8276746667. Fagbokforlaget. s 312.
 • Stordalen, Jørn (1999). Hygien i vårdarbete. Den osynliga faran Den usynlige fare - lærebok i hygiene. ISBN: 9144007256. Studentlitteratur. s 160.
 • Stordalen, Jørn (1997). Den usynlige fare - lærebok i hygiene. ISBN: 8276742432. fagbokforlaget AS. s 159.
 • Stordalen, Jørn (2001). Den usynlige fare - lærebok i hygiene. ISBN: 8276747558. Fagbokforlaget AS. s 200.

Sist endret: 21.06.2018 14:06