0
Hopp til hovedinnhold

Jørn Hustad

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
I1085 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Underviser i:

-Anestesisykepleie

-Anatomi / fysiologi

-Helse, stress og mestring

Forskning

Simulation in nurse education, bachelor and master studies (AIO)

VR/AR/MR: Possibilities using these tools in nursing educations

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hustad, Jørn Johannessen, Berit Fossum, Mariann Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955.
  • Hustad, Jørn (2011). Stress og mestring i rollen som anestesisykepleier. Anestesisykepleie. ISBN: 978-82-7950-134-3. Akribe Forlag. Kapittel 3. s 45 - 50.
  • Hustad, Jørn (2011). Stress and coping among nurses from different countries and cultures.
  • Hustad, Jørn (2009). Akutte situasjoner som sykepleier; Hva tenker vi og hva gjør vi? Førstehjelp i akutte situasjoner i kommunehelsetjenesten.
  • Hustad, Jørn (2009). Debriefing; Hvorfor og hvordan? Med fokus på innsatspersonell.
  • Hustad, Jørn (2009). Helse, stress og mestring. For alle ansattegrupper ved Høvågheimen, Lillesand kommune.
  • Hustad, Jørn (2008). Arbeidsrelatert stress. Hva er stress og hvordan påvirker det oss? Relatert til en studie om arbeidsrelatert stress blant anestesisykepleiere.
  • Hustad, Jørn (2008). What do nurse anaesthetists experience as stressful in their work, and how does this affect them? A qualitative study on work-related stress among nurse anaesthetists.

Sist endret: 30.01.2019 19:01

Send studiet på mail