Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jørn Hustad

Førstelektor

1. lektor

 
Kontor:
I2 056 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Underviser i:

-Anestesisykepleie

-Anatomi / fysiologi

-Helse, stress og mestring

Læringsmiljøprisen UiA 2011 med AIOB-utdanningene (Anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie)

Utdanningsprisen UiA 2017 sammen med univ.lektor Arne Leland

Forskning

Simulation in nurse education, bachelor and master studies (AIO)

VR/AR/MR: Possibilities using these tools in nursing educations

Undervisning

Anestesi og anestesisykepleie

Anatomi og fysiologi

Helse, stress og mestring

Arbeidserfaring

Sykepleier. Akuttmottak Harstad Sykehus 1983-84

Sykepleier. Ortopedisk avdeling Haraldsplass, Bergen 1985

Sykepleier. Post-operativ/Intensiv avd. Vest-Agder Sentalsykehus 1986-87

Anestesisykepleier Vest-Agder Sentralsykehus 1989-2000

Lærer i anestesisykepleie Vest-Agder Sentralsykehus 1996-2000

Høgskolelærer Høgskolen i Agder 2001-2007

Universitetslektor Universitetet i Agder 2007-2020

1. lektor Universitetet i Agder 2020-

Faglige interesser

Anestesi og anestesisykepleie

Sykepleie

Pedagogisk utviklingsarbeid

Prosjekter

Prosjektleder MedexVR Dev Team, UiA: Utvikle VR-scenario med klinisk undersøkelse av en pasient

Utvalgte publikasjoner

Hustad, J. (2008). Hva anestesisykepleiere opplever som stressfylt i sitt arbeid. Inspira, 02/08. 

Hustad, J. (2011). Kapittel 3. Stress og mestring i rollen som anestesisykepleier. Anestesisykepleie. (Red. Hovind I.L). Oslo; Akribe Forlag. 

Hustad, J., Leland, A. (2017). Tok grep i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien. Utgave 07.2017. s. 44-47. https://sykepleien.no/forskning/2017/08/tok-grep-i-anatomi-fysiologi-og-biokjemi. Lastet ned 24.01.2019.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hustad, Jørn (2021). Stress og stressmestring i anestesisykepleierens hverdag. Anestesisykepleie. ISBN: 978-82-02-60510-0. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 35 - 54.
  • Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0376-5.
  • Hustad, Jørn (2011). Stress og mestring i rollen som anestesisykepleier. Anestesisykepleie. ISBN: 978-82-7950-134-3. Akribe Forlag. Kapittel 3. s 45 - 50.
  • Hustad, Jørn (2021). Fremlegg i NOKUT for NOKUTS arbeidsgruppe og referansegruppe ved nasjonal eksamen i Anatomi/fysiologi/biokjemi: Bruk av Opplevelse av sammenheng (OAS) i AFB..
  • Hustad, Jørn (2011). Stress and coping among nurses from different countries and cultures.
  • Hustad, Jørn (2009). Akutte situasjoner som sykepleier; Hva tenker vi og hva gjør vi? Førstehjelp i akutte situasjoner i kommunehelsetjenesten.
  • Hustad, Jørn (2009). Debriefing; Hvorfor og hvordan? Med fokus på innsatspersonell.
  • Hustad, Jørn (2009). Helse, stress og mestring. For alle ansattegrupper ved Høvågheimen, Lillesand kommune.

Sist endret: 21.05.2021 20:05