0
Hopp til hovedinnhold

Jørn Andreas Cruickshank

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H2007 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0900-1600

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nyseth Torill, Førde Anniken, Cruickshank Jørn, Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging? (2018).
 • Cruickshank Jørn Is culture-led redevelopment relevant for rural planners? The risk of adopting urban theories in rural settings (2016). The International Journal of Cultural Policy . ISSN 1028-6632. 24 (3), s 331 - 349 doi: 10.1080/10286632.2016.1178732
 • Cruickshank Jørn, Nilsen Ragnar, Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk (2018). Tidsskriftet Utmark . ISSN 1502-3532. 1 (1), s - doi: http://hdl.handle.net/11250/2502216
 • Cruickshank Jørn Local hegemonies resisting a green shift and what to do about it: The introduction of a regional park in southern Norway (2017). Journal of Environmental Policy and Planning . ISSN 1523-908X. 20 (3), s 313 - 327 doi: 10.1080/1523908X.2017.1398640
 • Lysgård Hans Kjetil, Cruickshank Jørn, Attraktive lokalsamfunn – hva er det og for hvem? (2016).
 • Cruickshank Jørn Planleggingsteori for utkant-Norge (2016). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. 5 s 48 - 53
 • Cruickshank Jørn, Wallevik Hege, Power and knowledge (2016).
 • Cruickshank Jørn Hvordan forstå steders treghet? Betydningen av konflikt (2015).
 • Cruickshank Jørn, Evju Hanne Heieraas, Kommunikativ vending eller bare teori? (2015). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. 1 (1), s 46 - 51
 • Aure Marit, Berg Nina Gunnerud, Cruickshank Jørn, Dale Britt Engan, Sted- nye teorier i en norsk kontekst (2015).
 • Cruickshank Jørn Stedsblind planlegging av lokalsamfunnet (2014). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. (6), s 4 - 9
 • Cruickshank Jørn, Ellingsen Winfried, Hidle Knut, A crisis of definition : culture versus industry in Odda, Norway (2013). Geografiska Annaler. Series B. Human Geography . ISSN 0435-3684. 95B (2), s 147 - 161 doi: 10.1111/geob.12014
 • Lysgård Hans Kjetil, Cruickshank Jørn, Creating attractive places for whom? A discourse-theoretical approach to knowledge and planning (2013). Environment and planning A . ISSN 0308-518X. 45 (12), s 2868 - 2883 doi: 10.1068/a45607
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Diskursanalyser som kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling (2013).
 • Cruickshank Jørn The Role of Qualitative Interviews in Discourse Theory (2012). Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD) . ISSN 1752-3079. 6 (1), s 38 - 52
 • Cruickshank Jørn "Det ska bo folk i husan..."-neoliberal distriktspolitikk (2011). Regionale Trender . ISSN 0802-1848. (1), s 9 - 18
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Normann Roger Henning, Kulturen og den instrumentelle tenkemåte - Eksempelet Kristiansand (2011).
 • Cruickshank Jørn, Knudsen Jon Paschen, Planlegging ved pendelens yttergrense (2010). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. 3-4 s 40 - 47
 • Hidle Knut, Ellingsen Winfried, Cruickshank Jørn, Political conceptions of second home mobility (2010). Sociologia Ruralis . ISSN 0038-0199. 50 (2), s 139 - 155 doi: 10.1111/j.1467-9523.2010.00508.x
 • Cruickshank Jørn Hva hindrer utviklingen på små steder? (2009). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. 5 s 56 - 59
 • Cruickshank Jørn, Hidle Knut, Ellingsen Winfried, Hyttemobilitet som samfunnslim- et innspill til norsk distriktspolitikk (2009). Tidsskriftet Utmark . ISSN 1502-3532. 1
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Magnussen May-Linda, The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway (2009). Geografiska Annaler. Series B. Human Geography . ISSN 0435-3684. 91 (1), s 73 - 89 doi: 10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x
 • Hidle Knut, Cruickshank Jørn, Nesje Liv Mari, Market, commodity, resourse, strength. -Logics of Norwegian rurality (2006). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 60 (3), s 56 - 59
 • Cruickshank Jørn Protest against centralisation in Norway: The evolvement for the goal for maintaining a dispersed settlement pattern (2006). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 60 (3), s 179 - 188
 • Cruickshank Jørn Økonomiens konstruksjon av den norske landsbygda (2004). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. 5
 • Aure, Marit Berg, Nina Gunnerud Cruickshank, Jørn Dale, Britt Engan (2015). Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017779. 358 s.
 • Cruickshank Jørn Gode steder- god helse (2018).
 • Nyseth Torill, Førde Anniken, Cruickshank Jørn, Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging? (2018).
 • Cruickshank Jørn, Nilsen Ragnar, Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk (2018). Tidsskriftet Utmark . ISSN 1502-3532. 1 (1), s - doi: http://hdl.handle.net/11250/2502216
 • Cruickshank Jørn Stedsledelse og mobilitet (2018).
 • Cruickshank Jørn Tilhørighet som ressurs i stedsutviklingen (2018).
 • Cruickshank Jørn Local hegemonies resisting a green shift and what to do about it: The introduction of a regional park in southern Norway (2017). Journal of Environmental Policy and Planning . ISSN 1523-908X. 20 (3), s 313 - 327 doi: 10.1080/1523908X.2017.1398640
 • Cruickshank Jørn Is culture-led redevelopment relevant for rural planners? The risk of adopting urban theories in rural settings (2016). The International Journal of Cultural Policy . ISSN 1028-6632. 24 (3), s 331 - 349 doi: 10.1080/10286632.2016.1178732
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Haaland Hanne, Cruickshank Jørn, Legitimitet for bærekraftig regionalutvikling: Erfaringer fra Listerregionen (2017).
 • Lysgård Hans Kjetil, Vasstrøm Mikaela, Haaland Hanne, Cruickshank Jørn, Sustainable development beyond state - intermunicipal collaboration in-between empowered and public space. (2017).
 • Cruickshank Jørn, Nyseth Torill, Jakobsen Kristina, Styrer dispensasjoner byutviklingen? (2017). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. 6

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail