Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jon Paschen Knudsen

Professor

 
Kontor:
A232 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

 

Knudsen er doktor (Fil.dr) i samfunnsgeografi fra Lunds Universitet, Sverige, og cand.philol. fra Universitet i Oslo.Han har tilleggsutdanning i presseledelse fra Norge og USA. Han har bl.a. vært ansatt ved Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå, Universitetet i Oslo, Agderforskning, Universitetet i Agder og Nordregio, Stockholm. Han har også vært politisk redaktør i Fædrelandsvennen og, i en lengre periode, selvstendig næringsdrivende. 

 

Knudsen har publisert nasjonalt og internasjonalt innenfor tema som kulturgeografi og politisk geografi, kultursosiologi, utdanning, innovasjon og planlegging. For årene 2015-2019 inkluderer dette tidskrifter som European Planning Studies, Social Compass, Regional Studies, Journal of the Knowledge Economy  og det anvendte tidsskriftet, Plan, samt forlag som Routledge, Springer, Fakbokforlaget og Cappelen Damm.   

 

Knudsen er styreleder ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU og har tidligere vært styreleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved samme institusjon. Han er oppnevnt som medlem av Kompetansebehovsutvalget (KBU) (2021-2023). Han har vært oppnevnt medlem av Regjeringens Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene (2017-2018). Han har også vært norsk kontaktpunkt (ECP) for EU-programmet ESPON for perioden 2015-2018. Han ledet høsten 2017 arbeidet med evalueringen av planleggerutdanningene ved Universitetet i Tromsø.Han var videre dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder i perioden 2006-2010.         

 

Knudsen deltar i EU Horizon 2020-prosjektene GI-NI og Bridges. Han har tidligere deltatt i flere forskningsprogrammer og -prosjekter. Disse inkluderer bl.a. RegReSir, Lærende regioner og VRI, alle finansiert av Forskningsrådet. Han skrev bl.a., sammen med Rune Dahl Fitjar og Arne Isaksen, boka Politikk for innovative regioner. Oslo: Cappelen Damm.            

 

Faglige interesser

Knudsens forskningsinteresser ligger i krysningspunktet mellom kultur, politikk og økonomi, særlig med henblikk på regionale mønstre og utfordringer i norsk og europeisk historie og samtid.     

 

Undervisningen omfatter:

Institusjonell økonomi (master)

Metode (master)

Innovasjon og Entreprenørskap (bachelor)

By- or regionplanlegging (bachelor)

Veiledning (master)   

Prosjekter

Medlem av to forskergrupper

 • By- og regionplanegging
 • RIST-senteret

Med i to forskningsprosjekter

 • EU Horizon 2020: GI-NI
 • EU Horizon 2020: Bridges 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Knudsen, Jon Paschen (2023). Creative Continuation: An Alternative Perspective on Innovation and Society. Debating Innovation: Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept. ISBN: 978-3-031-16665-5. Palgrave Macmillan. Chapter 4. s 57 - 75.
 • Knudsen, Jon Paschen (2023). Responsibility in academia: a cautionary note. Practicing Responsibility in Business Schools : implications for Teaching, Research, and Innovation. ISBN: 978103531316 7. Edward Elgar Publishing. Chapter 2. s 45 - 55.
 • Knudsen, Jon Paschen (2021). Contained Regionalism: Towards a Nordic Model. Organizing and Governing Governmental Institutions. ISBN: 978-82-450-3532-2. Fagbokforlaget. Chapter 15. s 337 - 358.
 • Johnsen, Hans Christian Garman; Hildebrandt, Clare Roberta Louise; Aslaksen, Hildegunn Mellesmo; Ennals, Richard; Knudsen, Jon Paschen (2021). The Dialogical Approach to Workplace Innovation. The Palgrave Handbook of Workplace Innovation. ISBN: 978-3-030-59915-7. Palgrave Macmillan. Chapter 9. s 155 - 177.
 • Knudsen, Jon Paschen (2020). Dealing with rural-urban economic welfare challenges in the Nordic countries – a theory-based overview. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. ISSN: 2464-4161. 5 (1). s 58 - 69. doi:10.18261/issn.2464-4161-2020-01-06.
 • Knudsen, Jon Paschen (2020). Regional representasjon i storting og regjering. Hvor viktig er det?. Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1. s 12 - 29.
 • Normann, Roger; Strickert, Sissel; Knudsen, Jon Paschen (2020). The Agder region: an innovation policy case study. Regions and innovation policies in Europe : Learning from the margins. ISBN: 9781789904154. Edward Elgar Publishing. Kapittel 12. s 252 - 270.
 • Knudsen, Jon Paschen (2020). The learning region tradition: a cultural reappraisal. Learning Organization. ISSN: 0969-6474. 27 (3). s 223 - 234. doi:10.1108/TLO-01-2020-0017.
 • Knudsen, Jon Paschen; Lauvdal, Torunn (2019). Innledning. Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. ISBN: 9788202632571. Cappelen Damm Akademisk. Innledning. s 7 - 24.
 • Knudsen, Jon Paschen (2019). Reorganisering av UH-sektoren - Nasjonsbygging med regionsmak. Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. ISBN: 9788202632571. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 10. s 241 - 264.
 • Knudsen, Jon Paschen; Schulze-Krogh, Ann Camilla; Normann, Roger (2019). Smart specialisation—Norwegian adoptions. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 11 (4). s 1382 - 1402. doi:10.1007/s13132-019-00610-7.
 • Knudsen, Jon Paschen; Johnsen, Hans Christian Garman (2018). Coping with politics: From post-nationalism to re-nationalism. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 1. s 17 - 33.
 • Knudsen, Jon Paschen; Johnsen, Hans Christian Garman; Kaloudis, Aris (2018). Coping with structural change: Understanding framework conditions. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 2. s 34 - 50.
 • Knudsen, Jon Paschen (2018). The Sociocultural Basis for Innovation. New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. Chapter 4. s 61 - 83.
 • Knudsen, Jon Paschen (2018). Towards a new spatial perspective - Norwegian politics at the crossroads. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 72 (2). s 67 - 81. doi:10.1080/00291951.2018.1445125.
 • Normann, Roger Henning; Johnsen, Hans Christian Garmann; Knudsen, Jon Paschen; Vasstrøm, Mikaela; Johnsen, Ingrid Garmann (2016). Emergence of regional leadership - a Field approach. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 51 (2). s 273 - 284. doi:10.1080/00343404.2016.1182146.
 • Knudsen, Jon Paschen (2017). Vicarious habitation – reinterpreting the role of peripheral living in a Nordic context. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 26 (2). s 279 - 296. doi:10.1080/09654313.2017.1361589.
 • Knudsen, Jon Paschen (2016). Innovasjon og utdanning. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 138 - 164.
 • Knudsen, Jon Paschen (2016). Innovasjonens sosiokulturelle grunnlag. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 103 - 137.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Konklusjon. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 245 - 264.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Ti kapitler til en fremtidsrettet innovasjonspolitikk. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 29.
 • Knudsen, Jon Paschen (2015). Un cas d’ecclesiolae in ecclesia en Norvège à la lumière de la théorie culturelle d’Emmanuel Todd. Social Compass. ISSN: 0037-7686. 63 (1). s 57 - 75. doi:10.1177/0037768615606827.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Virker innovasjonspolitikken? Lærdom fra evalueringer av offentlige virkemidler for innovasjon. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 53 - 79.
 • Knudsen, Jon Paschen (2015). Education and Social Structure. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Kapittel 3. s 29 - 50.
 • Knudsen, Jon Paschen; Horrigmo, Aase Marthe Johansen; Wright, Erle Holstad; Hansen, Tor Borgar (2014). Piloting Regional Innovation or Much Ado about Nothing?—Evaluating the R&D Policy Initiative of Nordland, Norway. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 23 (7). s 1282 - 1301. doi:10.1080/09654313.2014.928673.
 • Knudsen, Jon Paschen (2015). Skolen som regionalt prosjekt. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. Kapittel 2. s 31 - 65.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Knudsen, Jon Paschen; Normann, Roger Henning (2014). Action research strategies at the “third place”. International Journal of Action Research. ISSN: 1861-1303. 10 (2). s 235 - 256. doi:10.1688/IJAR-2014-02-Johnsen.
 • Amundsen, Ivar; Kalsaas, Bo Terje; Knudsen, Jon Paschen; Olsen, Torunn Skåltveit (2014). Lean og den norske modellen - møte eller konflikt?. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 1. s 27 - 43.
 • Knudsen, Jon Paschen; Normann, Roger Henning; Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). Ledelse av regionale nettverksprosesser: meningsdannelse og kritikk. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 3. s 61 - 76.
 • Knudsen, Jon Paschen (2011). Innovation, culture and politics - An outline for investigating criss-crossing Nordic cleavages. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 12. s 314 - 342.
 • Knudsen, Jon Paschen (2011). Kultur og regional utvikling - teoretisk trekantdrama med politiske kon sekvenser. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. kapittel. s 247 - 261.
 • Cruickshank, Jørn; Knudsen, Jon Paschen (2010). Planlegging ved pendelens yttergrense. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN: 0805-083X. 3-4s 40 - 47.
 • Knudsen, Jon P (2010). På sporet av de nye byene. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. kapittel. s 231 - 241.
 • Knudsen, Jon P. (2005). Et bredt partipolitisk forlik er nødvendig og mulig. Jon P. Knudsen (red.): Sterke regioner - forskning og reform. Bergen: Fagbokforlaget 2005. Fagbokforlaget. s 239 - 257.
 • Knudsen, Jon Paschen (2019). Fylkeskommunen: Bindeledd mellom bark og ved. ISBN: 9788202632571. Vest-Agder fylkeskommune. s 7.
 • Knudsen, Jon Paschen; Lauvdal, Torunn (2019). Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. ISBN: 9788202632571. Cappelen Damm Akademisk. s 269.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Knudsen, Jon Paschen; Sødal, Sigbjørn Reidar (2010). Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. s 314.
 • Knudsen, Jon P; Sødal, Sigbjørn (2010). Økonomi og tid 18 essays i Pufendorf-tradisjon. Fagbokforlaget. s 314.
 • Bråstad, Kjell; Grindheim, Jan Erik; Hundstad, Dag; Isaksen, Arne; Karlsen, James; Knudsen, Jon P.; Masdalen, Kjell-Olav; niemi, einar; Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. ISBN: 9788276348361. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 163.
 • Knudsen, Jon P. (2005). Sterke regioner - forskning og reform. ISBN: 8245003123. Fagbokforlaget. s 257.
 • Knudsen, Jon Paschen (2023). Fra Heimstadlære til regionforståelse.
 • Knudsen, Jon Paschen; Bjørgo, Frode (2023). Oppspill til strategidiskusjon for kompetansefondene i Agder.
 • Knudsen, Jon Paschen (2023). Behovet for å forstå egen region.
 • Knudsen, Jon Paschen (2022). Regionreformen og Agder Fra lansering 2018 til status 2022.
 • Knudsen, Jon Paschen (2022). Sørlandets næringsliv sette fra akademia og media.
 • Knudsen, Jon Paschen (2022). Hvordan bygge en region?.

Sist endret: 24.03.2023 10:03