0
Hopp til hovedinnhold

Jon Paschen Knudsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
A166 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Knudsen er doktor (Fil.dr) i samfunnsgeografi fra Lunds Universitet, Sverige, og cand.philol. fra Universitet i Oslo.Han har tilleggsutdanning i presseledelse fra Norge og USA. Han har bl.a. vært ansatt ved Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå, Universitetet i Oslo, Agderforskning, Universitetet i Agder og Nordregio, Stockholm. Han har også vært politisk redaktør i Fædrelandsvennen og, i en lengre periode, selvstendig næringsdrivende. 

Knudsen har publisert nasjonalt og internasjonalt innenfor tema som kulturgeografi og politisk geografi, kultursosiologi, utdanning og planlegging. For årene 2015-2017 inkluderer dette tidskrifter som European Planning Studies, Social Compass, Regional Studies og det anvendte tidsskriftet, Plan, samt forlag som Springer, Fakbokforlaget og Cappelen Damm.   

Knudsen er styreleder ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU og har tidligere vært styreleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved samme institusjon.Han er oppnevnt medlem av Regjeringens Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene (2017-2018). Han er også norsk kontaktpunkt (ECP) for EU-programmet ESPON for perioden 2015-2018. Han leder høsten 2017 arbeidet med evalueringen av planleggerutdanningene ved Universitetet i Tromsø.Han var videre dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder i perioden 2006-2010.         

Knudsen har deltatt i flere forskningsprogrammer og -prosjekter. Disse inkluderer bl.a. Lærende regioner og VRI, begge finansiert av Forskningsrådet. Han skrev bl.a., sammen med Rune Dahl Fitjar og Arne Isaksen, bokaPolitikk for innovative regioner. Oslo: Cappelen Damm.            

Faglige interesser

Knudsens forskningsinteresser ligger i krysningspunktet mellom kultur, politikk og økonomi, særlig med henblikk på regionale mønstre og utfordringer i norsk og europeisk historie og samtid.     

 

Undervisningen omfatter:

Institusjonell økonomi (master)

Metode (master)

Innovasjon og Entreprenørskap (bachelor)

By- or regionplanlegging (bachelor)

Veiledning (master)   

Prosjekter

By- og regionplanegging

RIS-senteret

Vitenskapelige publikasjoner

 • Knudsen Jon Paschen, Garmann Johnsen Hans Christian, Coping with politics: From post-nationalism to re-nationalism (2018).
 • Knudsen Jon Paschen, Garmann Johnsen Hans Christian, Kaloudis Aris, Coping with structural change: Understanding framework conditions (2018).
 • Knudsen Jon Paschen The Sociocultural Basis for Innovation (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Towards a new spatial perspective - Norwegian politics at the crossroads (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 72 (2), s 67 - 81 doi: 10.1080/00291951.2018.1445125
 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Vasstrøm Mikaela, Johnsen Ingrid Garmann, Emergence of regional leadership - a Field approach (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 273 - 284 doi: 10.1080/00343404.2016.1182146
 • Knudsen Jon Paschen Vicarious habitation – reinterpreting the role of peripheral living in a Nordic context (2018). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 26 (2), s 279 - 296 doi: 10.1080/09654313.2017.1361589
 • Knudsen Jon Paschen Innovasjon og utdanning (2016).
 • Knudsen Jon Paschen Innovasjonens sosiokulturelle grunnlag (2016).
 • Fitjar Rune Dahl, Isaksen Arne, Knudsen Jon Paschen, Konklusjon (2016).
 • Fitjar Rune Dahl, Isaksen Arne, Knudsen Jon Paschen, Ti kapitler til en fremtidsrettet innovasjonspolitikk (2016).
 • Knudsen Jon Paschen Un cas d’ecclesiolae in ecclesia en Norvège à la lumière de la théorie culturelle d’Emmanuel Todd (2016). Social Compass . ISSN 0037-7686. 63 (1), s 57 - 75 doi: 10.1177/0037768615606827
 • Fitjar Rune Dahl, Isaksen Arne, Knudsen Jon Paschen, Virker innovasjonspolitikken? Lærdom fra evalueringer av offentlige virkemidler for innovasjon (2016).
 • Knudsen Jon Paschen Education and Social Structure (2015).
 • Knudsen Jon Paschen, Horrigmo Aase Marthe Johansen, Wright Erle Holstad, Hansen Tor Borgar, Piloting Regional Innovation or Much Ado about Nothing?—Evaluating the R&D Policy Initiative of Nordland, Norway (2014). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 23 (7), s 1282 - 1301 doi: 10.1080/09654313.2014.928673
 • Knudsen Jon Paschen Skolen som regionalt prosjekt (2015).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Normann Roger Henning, Action research strategies at the “third place” (2014). International Journal of Action Research . ISSN 1861-1303. 10 (2), s 235 - 256 doi: 10.1688/IJAR-2014-02-Johnsen
 • Amundsen Ivar, Kalsaas Bo Terje, Knudsen Jon Paschen, Olsen Torunn Skåltveit, Lean og den norske modellen - møte eller konflikt? (2014).
 • Knudsen Jon Paschen, Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Ledelse av regionale nettverksprosesser: meningsdannelse og kritikk (2014).
 • Knudsen Jon Paschen Innovation, culture and politics - An outline for investigating criss-crossing Nordic cleavages (2011).
 • Knudsen Jon Paschen Kultur og regional utvikling - teoretisk trekantdrama med politiske kon sekvenser (2011).
 • Cruickshank Jørn, Knudsen Jon Paschen, Planlegging ved pendelens yttergrense (2010). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. 3-4 s 40 - 47
 • Knudsen Jon P På sporet av de nye byene (2010).
 • Knudsen Jon P. Et bredt partipolitisk forlik er nødvendig og mulig (2005).
 • Fitjar, Rune Dahl Isaksen, Arne Knudsen, Jon Paschen (2016). Politikk for innovative regioner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202537159. 288 s.
 • Knudsen, Jon Paschen Sødal, Sigbjørn Reidar (2010). Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1024-4. 314 s.
 • Knudsen, Jon P Sødal, Sigbjørn (2010). Økonomi og tid 18 essays i Pufendorf-tradisjon. Fagbokforlaget. 314 s.
 • Bråstad, Kjell Grindheim, Jan Erik Hundstad, Dag Isaksen, Arne Karlsen, James Knudsen, Jon P. Masdalen, Kjell-Olav niemi, einar Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348361. 163 s.
 • Knudsen, Jon P. (2005). Sterke regioner - forskning og reform. Fagbokforlaget. ISBN 8245003123. 257 s.
 • Knudsen Jon Paschen Regionreformen - suksess eller magaplask? (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Nye kulturoppgaver til fylkene? (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Kulturelle utfordringer i en internasjonal forretningsverden (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Strategisk prosess for Møglestu videregående skole (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Når to kulturer møtes (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Kulturens regionale begrunnelse (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Fylkeskommunene og kultursektoren (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Devolution in Norway - A Reform in the Making (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Nye kulturpolitiske oppgaver for fylkeskommunene (2018).
 • Knudsen Jon Paschen Reorganisering av UoH-sektoren - nasjonsbygging med regionsmak? (2018).

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail