Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
26002 ( Universitetsveien 26, Kristiansand )

Jeg arbeider for tiden som doktorgradsstipendiat ved Institutt for fremmedspråk og oversetting på Universitetet i Agder. Jeg forsker på engelskundervisning og engelsk kulturdidaktikk - med spesiell interesse for utvikling av critical literacy og critical cultural awareness. Mitt pågående prosjekt har arbeidstittelen "A Critical Pedagogy of TV-Series: A Case Study in Social Studies English Class".

Undervisning

Profesjonsfaglige didaktiske samlinger i lektorutdanning 8-13

EN-153-1 19H Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk 1 (GLU1-7)

EN-212-1 19V Bacheloroppgave i engelsk - veiledning

EN-153-1 18H Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk 1 (GLU1-7)

Veiledning i engelskfaglige Bachelor- og FOU-oppgaver (disiplin- og lærerutdanning), og oppfølging av studenter i praksis.

Arbeidserfaring

01.08-18 - d.d. - Doktorgradsstipendiat i engelsk didaktikk ved Universitetet i Agder

01.09.17-31.07.18 - 100% vikariat høgskulelektor i engelsk didaktikk ved Høgskulen i Volda, lærarutdanninga

01.08.13-31.08.17 - 100% fast lektor m/tilleggsutdanning i engelsk og historie ved Kopervik videregående skole

15.10.12-31.07.13 - 50% vikariat lektor i engelsk og historie ved Skeisvang videregående skole

Prosjekter

"A Critical Pedagogy of TV-Series: A Case Study in Social Studies English Class" (arbeidstittel)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Velde, Jonas (2018). A Critical Pedagogy of TV-Series: A Case Study in Norwegian Upper-Secondary English Class..

Sist endret: 18.10.2019 15:10