Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

John-Kåre Vederhus

Professor

John-Kåre Vederhus er utdannet som sykepleier ved Haraldsplass Sykepleierhøgskole 1981 - 84. Han har jobbet som sykepleier i kommunehelsetjenesten. Fra 1993 har han arbeidet innenfor rusfeltet. Han har diverse videreutdanninger som rusproblematikk, SEPREP (rus og psykiatri) og helseinformatikk. Han tok sin doktorgrad ved MedFak, UiO i 2012. Tema var helsetjenestens samarbeid med selvhjelpsgrupper i rusfeltet. Han jobber til daglig som forsker ved Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus og har en bistilling på UiA

Forskning

Forskningstema: 

- Rusmiddelavhengighet og behandling

- Rus og psykisk helse

- Rus og somatisk helse

- Selvhjelpsgrupper

- Pårørende til mennesker med rusmiddelavhengighet

Prosjekter

 • Pårørende til rusmiddelavhengige. Hvilken nytte har det for de pårørende å gå gjennom en psykoedukativ “familieuke” samtidig med at den som er rusmiddelavhengig er i behandling? Datainnsamling foregikk fra 2016 – 2018 på Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF. Det er også foretatt en kvalitativ datainnsamling blant ungdommer som deltok i familieuka.
 • Nevrofeedback studien. Studien er en randomisert kontrollerte studie (RCT) som vil undersøke nytten av elektroencefalografisk (EEG) biofeedback, også kalt neurofeedback (NF). NF kan potensielt forhindre tilbakefall og drop-out av behandling gjennom sin beroligende effekt på sentralnervesystemet. Utfallsmål er fysisk helse, psykologisk symptombyrde, generelt velvære og livskvalitet, og dermed evnen til å forebygge tilbakefall. Doktorgradsstipendiat er Karin B. Gabrielsen.
 • En kvalitativ studie om Anonyme Narkomane - samarbeid med Magnhild Høie og Bente Birkeland, UiA
 • AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter. Prosjektet er et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning –SERAF, ved Universitetet i Oslo (UiO), som har samlet inn data i prosjektet. PhD-stillingen inngår i en forskningsgruppe med flere involverte forskere i dette samarbeidsprosjektet mellom SSHF og SERAF. Prosjektet benytter kvantitative metoder og registerkobling som hovedtilnærming. Prosjektet har sitt utspring i «NorCOMT» prosjektet ved SERAF, som har samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016. Doktorgradsstipendiat er Endre D. Bjørnestad (https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/prosjekter/norcomt/index.html)

Utvalgte publikasjoner

  Norske fagtidsskrift og bokkapittel

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Bjørnestad, Endre Dahlen; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas (2024). Change in self-reported somatic symptoms among patients in opioid maintenance treatment from baseline to 1-year follow-up. BMC Psychiatry. ISSN: 1471-244X. 24 (1). doi:10.1186/s12888-024-05590-w.
  • Gabrielsen, Karin Berle; Clausen, Thomas; Haugland, Siri Håvås; Vederhus, John-Kåre (2024). Gradual improvement in functioning and mental distress during long-term outpatient SUD treatment – A prospective pre-post study. Addictive Behaviors Reports. ISSN: 2352-8532. 19doi:10.1016/j.abrep.2024.100525.
  • Weimand, Bente Margrethe; Karlsson, Ann Tarja; Solli, Kristin Klemmetsby; Vederhus, John-Kåre; Mordal, Jon; Digranes, Linn Camilla Wergeland; Tanum, Lars Håkon Reiestad (2023). Characteristics of opioid-dependent patients choosing antagonist treatment with extended-release naltrexone compared with patients in opioid maintenance treatment in Norway. Heroin Addiction and Related Clinical Problems. ISSN: 1592-1638. 25 (4). s 5 - 14.
  • Vederhus, John-Kåre; Haugland, Siri Håvås; Timko, Christine (2022). A mediational analysis of adverse experiences in childhood and quality of life in adulthood. International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN: 1049-8931. 31 (1). doi:10.1002/mpr.1904.
  • Gallefoss, Lisbeth; Gabrielsen, Karin Berle; Haugland, Siri Håvås; Clausen, Thomas; Vederhus, John-Kåre (2022). Effects of a brief pre‑admission telephone reminder on no‑show and dropout rates in substance use disorder treatment: a quasi‑experimental study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 17 (1). doi:10.1186/s13011-022-00489-9.
  • Bjørnestad, Endre Dahlen; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas (2022). High smoking and low cessation rates among patients in treatment for opioid and other substance use disorders. BMC Psychiatry. ISSN: 1471-244X. 22 (1). s 1 - 8. doi:10.1186/s12888-022-04283-6.
  • Karlsson, Ann Tarja; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas; Weimand, Bente Margrethe; Solli, Kristin Klemmetsby; Tanum, Lars Håkon Reiestad (2022). Impact of Impulsivity, Hyperactivity, and Inattention on Discontinuation Rate among Opioid-Dependent Patients Treated with Extended-Release Naltrexone. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 19 (18). s 1 - 8. doi:10.3390/ijerph191811435.
  • Gabrielsen, Karin Berle; Clausen, Thomas; Haugland, Siri Håvås; Hollup, Stig Arvid; Vederhus, John-Kåre (2022). Infralow neurofeedback in the treatment of substance use disorders: a randomized controlled trial. Journal of Psychiatry & Neuroscience. ISSN: 1180-4882. 47 (3). s 222 - 229. doi:10.1503/jpn.210202.
  • Vederhus, John-Kåre; Rørendal, Malin; Skårdal, Madelene; Næss, Marianne Otterstad; Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein (2022). Successful outcomes with low–threshold intervention for cannabis use disorders in Norway - an observational study. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 17 (6). s 1 - 12. doi:10.1371/journal.pone.0269988.
  • Friesinger, Jan Georg; Haugland, Siri Håvås; Vederhus, John-Kåre (2022). The significance of the social and material environment to place attachment and quality of life: findings from a large population-based health survey. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02045-2.
  • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Haugland, Siri Håvås (2021). Adverse childhood experiences and impact on quality of life in adulthood: development and validation of a short difficult childhood questionnaire in a large population-based health survey. Quality of Life Research. ISSN: 0962-9343. 30s 1769 - 1778. doi:10.1007/s11136-021-02761-0.
  • Haugland, Siri Håvås; Olivieira Vieira de Carvalho, Barbara; Stea, Tonje Holte; Strandheim, Arve; Vederhus, John-Kåre (2021). Associations between parental alcohol problems in childhood and adversities during childhood and later adulthood: a cross-sectional study of 28047 adults from the general population. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 16doi:10.1186/s13011-021-00384-9.
  • Karlsson, Ann Tarja; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas; Weimand, Bente; Solli, Kristin Klemmetsby; Tanum, Lars Håkon Reiestad (2021). Levels of impulsivity, hyperactivity, and inattention and the association with mental health and substance use severity in opioid-dependent patients seeking treatment with extended-release naltrexone. Journal of Clinical Medicine. ISSN: 2077-0383. 10 (19). s 1 - 9. doi:10.3390/jcm10194558.
  • Birkeland, Bente; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Maybery, Darryl; Vederhus, John-Kåre (2021). Perceived family cohesion, social support, and quality of life in patients undergoing treatment for substance use disorders compared with patients with mental and physical disorders. Addiction science & clinical practice. ISSN: 1940-0632. 16 (1). s 1 - 9. doi:10.1186/s13722-021-00252-8.
  • Vederhus, John-Kåre; Rørendal, Malin; Bjelland, Cathrine; Skar, Anja Kristin Solheim; Kristensen, Øistein (2020). Can a Smartphone App for Cannabis Cessation Gain a Broader User Group than Traditional Treatment Services?. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN: 1178-2218. 14s 1 - 9. doi:10.1177/1178221820902237.
  • Drivenes, Karin; Haaland, Vegard Øksendal; Hauge, Yina Luk; Vederhus, John-Kåre; Irgens, Audun Campbell; Solli, Kristin Klemmetsby; Regevik, Hilde; Falk, Ragnhild Sørum; Tanum, Lars Håkon Reiestad (2020). Discrepancy in ratings of shared decision making between patients and health professionals: A cross sectional study in mental health care. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 11:443s 1 - 10. doi:10.3389/fpsyg.2020.00443.
  • Drivenes, Karin; Vederhus, John-Kåre; Haaland, Vegard Øksendal; Ruud, Torleif; Hauge, Yina Luk; Regevik, Hilde; Falk, Ragnhild Sørum; Tanum, Lars Håkon Reiestad (2020). Enabling patients to cope with psychotropic medication in mental health care: Evaluation and reports of the new inventory MedSupport. Medicine. ISSN: 0025-7974. 99 (1). s 1 - 8. doi:10.1097/MD.0000000000018635.
  • Vederhus, John-Kåre; Høie, Magnhild; Birkeland, Bente (2020). One size doesn't fit all: A thematic analysis of interviews with people who have stopped participating in Narcotics Anonymous in Norway. Addiction science & clinical practice. ISSN: 1940-0632. 15 (18). doi:10.1186/s13722-020-00191-w.
  • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Timko, Christine (2019). How do psychological characteristics of family members affected by substance use influence quality of life?. Quality of Life Research. ISSN: 0962-9343. 28 (8). s 2161 - 2170. doi:10.1007/s11136-019-02169-x.
  • Heldal, Anne Taraldsen; Skurtveit, Svetlana; Lobmaier, Philipp Paul K.; Vederhus, John-Kåre; Bramness, Jørgen Gustav (2018). Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 138 (18). doi:10.4045/tidsskr.18.0383.
  • Årseth, Anne Lene; Johannessen, Berit; Vederhus, John-Kåre (2018). No increase in in-patient detoxification completion rates following pre-hospital telephone intervention. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. s 1 - 16. doi:10.4220/Sykepleienf.2018.73348.
  • Vederhus, John-Kåre; Høie, Magnhild (2018). The Pragmatic Believer – Faith Development and Personal Experiences of a ‘Higher Power’ in Seasoned Members of Narcotics Anonymous. Research in the Social Scientific Study of Religion. ISSN: 1046-8064. 29s 123 - 144. doi:10.1163/9789004382640_008.
  • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2017). Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 17:5s 1 - 9. doi:10.1186/s12913-016-1936-y.
  • Birkeland, Bente; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Høie, Magnhild; Vederhus, John-Kåre (2017). Perceived quality of life in partners of patients undergoing treatment in somatic health, mental health, or substance use disorder units: A cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 15 (1). doi:10.1186/s12955-017-0750-5.
  • Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas; Humphreys, Keith (2016). Assessing understandings of substance use disorders among Norwegian treatment professionals, patients and the general public. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 16 (1). doi:10.1186/s12913-016-1306-9.
  • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2016). Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: Results from compulsorily and voluntarily admitted patients. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 16:291doi:10.1186/s12913-016-1548-6.
  • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas (2016). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 16 (1). s 1 - 10. doi:10.1186/s12913-016-1906-4.
  • Vederhus, John-Kåre; Birkeland, Bente; Clausen, Thomas (2016). Perceived quality of life, 6 months after detoxification: Is abstinence a modifying factor?. Quality of Life Research. ISSN: 0962-9343. 25 (9). s 2315 - 2322. doi:10.1007/s11136-016-1272-z.
  • Vederhus, John-Kåre; Pripp, Are Hugo; Clausen, Thomas (2016). Quality of Life in Patients with Substance Use Disorders Admitted to Detoxification Compared with Those Admitted to Hospitals for Medical Disorders: Follow-Up Results. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN: 1178-2218. 10s 31 - 37. doi:10.4137/SART.S39192.
  • Dunsæd, Frode; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas; Høie, Magnhild (2016). Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 136 (19). s 1639 - 1642. doi:10.4045/tidsskr.16.0308.
  • Solhaug, Pål; Høie, Magnhild; Vederhus, John-Kåre (2015). Endring i psykisk velvære etter gjennomført 12-trinnsbasert rusbehandling - En sammenligning av dag- og døgnbehandling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 12 (1). s 28 - 38.
  • Vederhus, John-Kåre; Rysstad, Ole; Gallefoss, Frode; Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein (2015). Kartlegging av alkoholbruk og røyking hos pasienter innlagt i medisinsk avdeling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 135 (14). s 1251 - 1255. doi:10.4045/tidsskr.14.0848.
  • Vederhus, John-Kåre; Zemore, Sarah E.; Rise, Jostein; Clausen, Thomas; Høie, Magnhild (2015). Predicting patient post-detoxification engagement in 12-step groups with an extended version of the theory of planned behavior. Addiction science & clinical practice. ISSN: 1940-0632. 10doi:10.1186/s13722-015-0036-3.
  • Pasareanu, Adrian Razvan; Opsal, Anne; Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2015). Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 13doi:10.1186/s12955-015-0231-7.
  • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Kristensen, Øistein; Hjemdal, Bente; Clausen, Thomas (2014). Motivational intervention to enhance post-detoxification 12-Step group affiliation: A randomized controlled trial. Addiction. ISSN: 0965-2140. 109 (5). s 766 - 773. doi:10.1111/add.12471.
  • Vederhus, John-Kåre (2013). Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige - noen etiske aspekter. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Del 5, kapittel 16. s 242 - 260.
  • Vederhus, John-Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Kristensen, Øistein (2011). Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 131 (12). s 1204 - 1206. doi:10.4045/tidsskr.11.0068.
  • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2011). The courage to change: Patient perceptions of 12-Step fellowships. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 11doi:10.1186/1472-6963-11-339.
  • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; John-Kåre, Vederhus; Hjerkinn, Bjørg; Gossop, Michael; Hegstad, Solfrid; Kristensen, Øistein; Waal, Helge (2010). Challenges to antagonist blockade during sustained-release naltrexone treatment. Addiction. ISSN: 0965-2140. 105 (9). s 1633 - 1639. doi:10.1111/j.1360-0443.2010.03031.x.
  • Vederhus, John-Kåre; Laudet, Alexandre; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2010). Obstacles to 12-step group participation as seen by addiction professionals: Comparing Norway to the United States. Journal of Substance Abuse Treatment. ISSN: 0740-5472. 39 (3). s 210 - 217. doi:10.1016/j.jsat.2010.06.001.
  • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John-Kåre; Hjerkinn, Bjørg L; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein; Waal, Helge (2010). Retention in naltrexone implant treatment for opioid dependence. Drug and Alcohol Dependence. ISSN: 0376-8716. 111 (1-2). s 166 - 169. doi:10.1016/j.drugalcdep.2010.03.021.
  • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre; Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a 12-step naive treatment culture; a survey of addiction professionals in Norway. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 9doi:10.1186/1472-6963-9-147.
  • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre; Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a 12-step naive treatment culture; a survey of addiction professionals in Norway.. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 9doi:10.1186/1472-6963-9-147.
  • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre; Clausen, Thomas (2009). Attitudes towards 12-step groups and referral practices in a treatment culture unfamiliar to 12-step ideology; a survey study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 9 (147).
  • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein; Waal, Helge (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry. ISSN: 0007-1250. 194s 541 - 546. doi:10.1192/bjp.bp.108.055319.
  • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein; Waal, Helge (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry. ISSN: 0007-1250. 194 (6). s 541 - 546. doi:10.1192/bjp.bp.108.055319.
  • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Tveit, Helga; Clausen, Thomas (2008). Tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper en ressurs i rehabiliteringen av rusmiddelavhengige. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN: 0332-6470. 45 (10). s 1268 - 1275.
  • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein (2006). High effectiveness of self-help programs after drug addiction therapy. BMC Psychiatry. ISSN: 1471-244X. 6doi:10.1186/1471-244X-6-35.
  • Kristensen, Øistein; Lølandsmo, Terje; Isaksen, Åse; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas (2006). Treatment of polydrug-using opiate dependents during withdrawal: towards a standardisation of treatment. BMC Psychiatry. ISSN: 1471-244X. doi:10.1186/1471-244X-6-54.
  • Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre (2005). Selvhjelpsgrupper i rusbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. (Årg. 125, nr 20). s 2798 - 2801.
  • Bjørnestad, Endre Dahlen; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas (2022). High smoking and low cessation rates among patients in treatment for opioid and other substance use disorders.

  Sist endret: 8.10.2021 13:10