0
Hopp til hovedinnhold

Olav Johannes Hovland

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
I2021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00 - 15.30

Senior Lecturer / Associated Professor

Intensive Care Nurse

Nurse

Johannes.Hovland@uia.no

Office +47 38 14 18 77,

Reception +47 38 14 1300 / 1000

Cell +47 913 97 917.

Faglige interesser

Supervision and reflection in clinical area

Simulation

Student Exchange

Nursing and cultural competence

Science in nurse education

First Aid

Prosjekter

Student Exchange

Nurse students experiences in an African context

Project Tanga

Active commuting with EAB

Research group HEIFA

http://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heifa-helsefremming-i-et-familieperspektiv 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Fegran, Liv (2021). “Now I Feel That I Can Achieve Something”: Young Tanzanian Women’s Experiences of Empowerment by Participating in Health Promotion Campaigns. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 18 (16). doi:10.3390/ijerph18168747.
 • Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting Physically Active by E-Bike : An Active Commuting Intervention Study. Physical Activity and Health (PAAH). 4 (1). s 120 - 129. doi:10.5334/paah.63/.
 • Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0376-5.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2018). Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. doi:10.4220/Sykepleienf.2018.73782.
 • Westerbotn, Margareta; Kneck, Åsa; Hovland, Olav Johannes; Elrond, Malene; Pedersen, Ingrid; Lejonqvist, Gun-Britt; Dulavik, Johild; Ecklon, Tove; Nilsson, Inga-Lill; Sigurdardottir, Árún K. (2015). Taking part in Nordic collaboration; nursing students' experiences and perceptions from a learning perspective: A qualitative study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 35 (5). s 712 - 717. doi:10.1016/j.nedt.2015.01.025.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2015). What characterizes Norwegian nursing students’ reflective journals during clinical placement in an African country?. International Journal of Africa Nursing Sciences. ISSN: 2214-1391. 2s 47 - 52. doi:10.1016/j.ijans.2015.03.003.
 • Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Steen, June Jacobsen (2014). Topics Norwegian Nursing Students are Concerned with during Clinical Placement in an African Country: Analysis of Reflective Journals. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 18 (3). s 7 - 14. doi:10.20467/1091-5710-18.3.7.
 • Hovland, Olav Johannes (2011). Together in Supervision: Nurse Students’ Experiences. A Pilot Study. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 15 (4). s 33 - 39. doi:10.20467/1091-5710.15.4.33.
 • Hovland, Olav Johannes; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe Forlag. s 349.
 • Hovland, Olav Johannes (2005). Behov for sirkulasjon, respirasjon og temperaturregulering. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 29 - 48.
 • Hovland, Olav Johannes; Nyhuus, Gerd Bodin (2005). Behov for sosial kontakt og å være alene. Seksualitet. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 87 - 99.
 • Hovland, Olav Johannes (2004). Konsekvenser av studentenes danningsprosess for klinisk praksis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 6 (4). s 30 - 42.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K.; Hovland, Olav Johannes (2005). Grunnleggende behov. ISBN: 8276346278. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 120.
 • Hatløy, Kristin; Hovland, Olav Johannes; Nilsen, Liv (2018). Tuko pamoja – We are together. Caregivers of patients with severe mental illness. Experiences of a family intervention in Tanga, Tanzania.".
 • Ebitu, Anne Katrine S; Fegran, Liv; Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit; Haraldstad, Kristin (2018). The Banana project- A qualitative study of parents and teachers experiences of pre-school children participating in a banana project at a pre-school in TZ.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2018). Nursing students attending an exchange program at TICC and their development of cultural competence.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Fegran, Liv (2018). School drop-outs and health-promotion campaigns in Tanga-region, Tanzania.
 • Hovland, Olav Johannes; Opsal, Anne; Johannessen, Berit (2018). How do authorities, health professionals and others perceive and experience the Norwegian nursing students' participation in a local health service in Tanzania? An ethnographic fieldwork.
 • Kiland, Charlotte; Haraldstad, Kristin; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Johannessen, Berit (2018). Protocol for a qualitative study of cross-cultural knowledge transfer among participants in a public health campaign.
 • Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace (2018). Community Health in Tanga, Tanzania. Evaluation of the HAMA community development programs..

Sist endret: 27.11.2019 14:11