0
Hopp til hovedinnhold

Jarle Trondal

Professor

Professor

 
Kontor:
H1018 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1600

Faglige interesser

Jarle Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, EU generelt, EU som politisk system, administrativ integrasjon og endring, EU/EØS og Norge, Europakommisjonen og EU committee governance.

Bakgrunn

Trondal tok sin doktorgrad ved universitetet i Oslo, ARENA (2001). Hans doktoravhandling omhandlet administrativ integrasjon mellom EU-institusjoner og innenlandsk offentlig administrasjon gjennom EU-komiteer. Han er for tiden professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, og er Honorary Professor ved København Universitet i tillegg til sin stilling ved ARENA. Han har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP).

Priser

2009: Pris for årets beste artikkel, Norwegian Journal of Political Science

2004: Vincent Wright-prisen for beste artikkel publisert i West European Politics

Stillinger

2010-nåværende: Leder for PhD-programmet i Offentlig administrasjon, Universitetet i Agder.

2010-nåværende: Honorary Professor, Institutt for statsvitenskap, Københavns Universitet

2006-nåværende: Professor, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder.

2002-2006: Førsteamenuensis, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Høyskolen i Agder

2001-2002: Seniorforsker, NIFU-STEP

1996-2001: Stipendiat ved ARENA, Universitetet i Oslo

Prosjekter

Jarle Trondal deltar for tiden i forskningsprosjektene NORCONE - The Norwegian Constitution in a Changing European Context, og EuroTrans - The Transformation and Sustainability of the European Political Order, begge finansiert av Norges forskningsråd.

Ved Universitetet i Agder har Trondal tidligere koordinert forskningsprosjektet DISC – Dynamics of International Executive Institutions, også dette finansiert av Norges Forskningsrådand. For tiden arbeider han med koordineringen av prosjektet COMPOL – The Rise of Common Political Order, finansiert av Ugland Industries.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kuhn Nadja Sophia Bekkelund, Trondal Jarle, European integration and the administrative state. A longitudinal study on self-reinforcing administrative bias (2018). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. s 1 - 23 doi: 10.1080/13501763.2018.1520913
 • Trondal Jarle, Murdoch Zuzana, Geys Benny, How pre- and post-recruitment factors shape role perceptions of European Commission officials (2018). Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions . ISSN 0952-1895. 31 (1), s 85 - 101 doi: 10.1111/gove.12269
 • Kuhn Nadja Sophia Bekkelund, Trondal Jarle, Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid (2018). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 34 s 46 - 64
 • Trondal Jarle Politikkens organisering (2018). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 34 (3), s 143 - 151
 • Trondal Jarle A research agenda of international public administration (2017).
 • Trondal Jarle Bureaucratic Structure (2017).
 • Trondal Jarle Conceptualizing common political order: an introduction (2017).
 • Trondal Jarle, Bauer Michael W., Conceptualizing the European multilevel administrative order: capturing variation in the European administrative system (2017). European Political Science Review . ISSN 1755-7739. 9 (1), s 73 - 94 doi: 10.1017/S1755773915000223
 • Trondal Jarle, Ansell Christopher, Governing Turbulence: An Organizational-Institutional Agenda (2017). Perspectives on Public Management and Governance . ISSN 2398-4910. s 1 - 15 doi: 10.1093/ppmgov/gvx013
 • Riddervold Marianne, Trondal Jarle, Integrating nascent organisations. On the settlement of the European External Action Service (2017). Journal of European Integration . ISSN 0703-6337. 39 (1), s 33 - 47 doi: 10.1080/07036337.2016.1241246
 • Egeberg Morten, Gornitzka Åse, Trondal Jarle, Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel? (2017). International Review of Administrative Sciences . ISSN 0020-8523. doi: 10.1177/0020852317691342
 • Trondal Jarle Public Administration of the European Union (2017).
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)? (2017). Journal of Common Market Studies . ISSN 0021-9886. 55 (4), s 675 - 690 doi: 10.1111/jcms.12525
 • Trondal Jarle, Anchrit Wille, The European Ombudsman: a resilient institution in a turbulent, evolving administrative order (2017).
 • Trondal Jarle The rise of independent supranational administration: the case of the European Union administration (2017).
 • Trondal Jarle, Wille Anchrit, Stie Anne Elisabeth, The rise of international accountability institutions: the case of the European Parliament and the European Ombudsman (2017).
 • Trondal Jarle The rise of international public administration: observations from the International Atomic Energy Agency (2017).
 • Trondal Jarle Advances to the study of international Public administration (2016). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. 23 (7), s 1097 - 1108 doi: 10.1080/13501763.2016.1168982
 • Ansell Christopher, Levi-Faur David, Trondal Jarle, An Organizational-Institutional Approach to Governance (2016).
 • Ansell Christopher, Trondal Jarle, Coping with Turbulence (2016).
 • Trondal Jarle Governance in Turbulent Administrative Systems (2016).
 • Kjøndal Kjerstin Lianes, Trondal Jarle, Internasjonale organisasjoner og byråkratiets uavhengighet. Observasjoner fra det Internasjonale Atomenergibyrået (2016). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 32 (3), s 243 - 264 doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-02
 • Trondal Jarle, Veggeland Frode, La autonomia de las organizaciones internacionales burocráticas: Un argumento desde la teoría de la organización (2016).
 • Trondal Jarle La autoomìa de las organizaciones internacionales burocràtias: Un argumento desde la teorià de la organizacòn (2016).
 • Frølich Nicoline, Trondal Jarle, Caspersen Joakim, Reymert Ingvild, Managing mergers – governancing institutional integration (2016). Tertiary Education and Management . ISSN 1358-3883. 22 (3), s 231 - 248 doi: 10.1080/13583883.2016.1196235
 • Egeberg Morten, Gornitzka Åse, Trondal Jarle, Organization Theory (2016).
 • Trondal Jarle Organized Turbulence (2016).
 • Murdoch Zuzana, Trondal Jarle, Geys Benny, Representative bureaucracy and seconded national government officials in the European Commission (2016). Regulation & Governance . ISSN 1748-5983. 10 (4), s 335 - 349 doi: 10.1111/rego.12089
 • Trondal Jarle, Ansell Christopher, Øgård Morten, Turbulent Governance (2016).
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Why strong coordination at one level of government is incompatible with strong coordination across levels (and how to live with it): The case of the European Union (2016). Public Administration . ISSN 0033-3298. 94 (3), s 579 - 592 doi: 10.1111/padm.12236
 • Trondal Jarle, Peters B. Guy, A conceptual account of the European administrative space (2015).
 • Trondal Jarle Ambiguities in organizations and the routines of behavior and change (2015). International Journal of Organizational Analysis . ISSN 1934-8835. 23 (1), s 123 - 141 doi: 10.1108/IJOA-04-2013-0654
 • Trondal Jarle, Stie Anne Elisabeth, Blir handlingsrommet større med egen europaminister? (2015). Nytt Norsk Tidsskrift . ISSN 0800-336X.
 • Trondal Jarle Det europeiske administrative systemet. En begrepsramme (2015). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 31 (1), s 29 - 49
 • Teigen Dag Ole, Trondal Jarle, Fler-nivå-administrasjon på statistikkområdet (2015). Nordisk Administrativt Tidsskrift . ISSN 0029-1285. 92 (3),
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, National administrative sovereignty – under pressure (2015).
 • Trondal Jarle, Murdoch Zuzana, Geys Benny, On Trojan Horses and revolving doors: Assessing the autonomy of national officials in the European Commission (2015). European Journal of Political Research . ISSN 0304-4130. 54 (2), s 249 - 270 doi: 10.1111/1475-6765.12080
 • Trondal Jarle, Murdoch Zuzana, Geys Benny, Representative Bureaucracy and the Role of Expertise in Politics (2015). Politics and Governance . ISSN 2183-2463. 3 (1), s 26 - 36 doi: 10.17645/pag.v3i1.65
 • Egeberg Morten, Martens Maria, Trondal Jarle, The EU's subordinated agency administration and the rise of executive power at European level (2015).
 • Trondal Jarle The European administative system reassessed (2015).
 • Egeberg Morten, Gornitzka Åse, Trondal Jarle, Johannessen Mathias, The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications (2015).
 • Trondal Jarle, Bauer Michael W., The administrative system of the European Union (2015).
 • Murdoch Zuzana, Trondal Jarle, The advance of a European executive order in foreign policy? Recruitment practices in the European External Action Service (2015).
 • Murdoch Zuzana, Trondal Jarle, The temporary Commission bureaucrat (2015).
 • Henökl Thomas, Trondal Jarle, Unveiling the anatomy of autonomy: dissecting actor-level independence in the European External Action Service (2015). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. 22 (10), s 1426 - 1447 doi: 10.1080/13501763.2015.1020833
 • Egeberg Morten, Gornitzka Åse, Trondal Jarle, A Not So Technocratic Executive? Everyday Interaction between the European Parliament and the Commission (2014). West European Politics . ISSN 0140-2382. 37 (1), s 1 - 18 doi: 10.1080/01402382.2013.832952
 • Murdoch Zuzana, Trondal Jarle, Gänzle Stefan, Building foreign affairs capacity in the EU: The recruitment of member state officials to the European External Action Service (EEAS) (2014). Public Administration . ISSN 0033-3298. 92 (1), s 71 - 86 doi: 10.1111/padm.12037
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Nasjonal administrativ suverenitet - myte eller realitet? (2014).
 • Egeberg Morten, Gornitzka Åse, Trondal Jarle, People who run the European Parliament: Staff demography and its implications (2014). Journal of European Integration . ISSN 0703-6337. 36 (7), s 659 - 675 doi: 10.1080/07036337.2014.935362
 • Trondal Jarle, Veggeland Frode, The Autonomy of Bureaucratic Organizations: An Organization Theory Argument (2014). Journal of International Organization Studies . ISSN 2191-2556. 5 (2), s 55 - 69
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Vestlund Nina Merethe, The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies (2015). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. doi: 10.1080/13501763.2014.976587
 • Trondal Jarle The Rise of a European Public Administration: European Capacity Building by Stealth (2014).
 • Murdoch Zuzana, Trondal Jarle, Contracted Government: Unveiling the European Commission's Contracted Staff (2013). West European Politics . ISSN 0140-2382. 36 (1), s 1 - 21 doi: 10.1080/01402382.2013.742734
 • Trondal Jarle International Bureaucracy: Organizational Structure and Behavioural Implications (2013).
 • Trondal Jarle Organized systems and the ambiguities of behaviour and change. Observations from university organizations and jazz orchestras (2013).
 • Egeberg Morten, Gornitzka Åse, Trondal Jarle, Johannessen Mathias, Parliament staff: unpacking the behaviour of officials in the European Parliament (2013). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. 20 (4), s 495 - 514 doi: 10.1080/13501763.2012.718885
 • Trondal Jarle, Peters B. Guy, The Rise of European Administrative Space: Lessons Learned (2013). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. 20 (2), s 295 - 307 doi: 10.1080/13501763.2013.746131
 • Egeberg Morten, Martens Maria, Trondal Jarle, Building executive power at the European level (2012).
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, EU-level agencies: New executive centre formation or vehicles for national control? (2012).
 • Trondal Jarle, Marcussen Martin, Larsson Torbjörn, Veggeland Frode, European administrative centre formation. Lessons from international bureaucracies (2012). Comparative European Politics . ISSN 1472-4790. 10 (1), s 86 - 110 doi: 10.1057/cep.2011.2
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Norsk sentraladministrasjon - norsk og europeisk. Forvaltningsmessige konsekvenser av EU (2012). Nordisk Administrativt Tidsskrift . ISSN 0029-1285. 89 (1), s 29 - 50
 • Trondal Jarle On bureaucratic centre formation in government institutions: lessons from the European Commission (2012). International Review of Administrative Sciences . ISSN 0020-8523. 78 (3), s 425 - 446 doi: 10.1177/0020852312445021
 • Busuioc Madalina, Groenleer Martijn, Trondal Jarle, The phenomenon of European Union Agencies: setting the scene (2012).
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Agencification and Location: Does Agency Site Matter? (2011). Public Organization Review . ISSN 1566-7170. 11 (2), s 87 - 108 doi: 10.1007/s11115-010-0113-8
 • Trondal Jarle, Kiland Charlotte, Agendasetting, vedtak og iverksetting. En studie av en relokaliseringsprosess (2011).
 • Trondal Jarle Bureaucratic structure and administrative behaviour (2011). West European Politics . ISSN 0140-2382. 34 (4), s 795 - 819 doi: 10.1080/01402382.2011.572392
 • Trondal Jarle Byråkratiets geografi (2011).
 • Trondal Jarle Domestic agencies in an emergent European executive order (2011). Journal of European Integration . ISSN 0703-6337. 33 (1), s 55 - 74 doi: 10.1080/07036337.2010.526708
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, EU-level agencies: new executive centre formation or vehicles for national control? (2011). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. 18 (6), s 868 - 887 doi: 10.1080/13501763.2011.593314
 • Trondal Jarle Politisk styring og institusjonell uavhengighet i sentraladministrasjonen. Utvikling over tid (2011).
 • Kiland Charlotte, Trondal Jarle, Reform møter tilsyn: Turbulens i luftfartstilsynet (2011).
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Sentralforvaltningens geografi: Har lokalisering av direktorater og tilsyn betydning? (2011).
 • Marcussen Martin, Trondal Jarle, The OECD civil servant: Caught between Scylla and Charybdis (2011). Review of International Political Economy . ISSN 0969-2290. 18 (5), s 592 - 621 doi: 10.1080/09692290.2011.603665
 • Kiland Charlotte, Trondal Jarle, Turbulens i luftfarten. Sentraladministrasjonens nære reformhistorie og utflytting av statlige tilsyn (2011). Nordisk Administrativt Tidsskrift . ISSN 0029-1285. 88 (2), s 142 - 159
 • Trondal Jarle, Kiland Charlotte, Bureuacracy and Geography. Geographic Relocation of the Norwegian Central Administration (2010). World Political Science Review . ISSN 1935-6226. 6 (1), s 1 - 28
 • Trondal Jarle Two worlds of change: on the internationalisation of universities (2010). Globalisation, Societies and Education . ISSN 1476-7724. 8 (3), s 351 - 368 doi: 10.1080/14767724.2010.505097
 • Trondal Jarle Administrative Fusion: Less than a European 'Mega-administration' (2009). Journal of European Integration . ISSN 0703-6337. 31 (4), s 237 - 260
 • Trondal Jarle, Kiland Charlotte, Byråkrati og geografi - Geografisk relokalisering av norsk statsforvaltning (2009). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 4 (25), s 331 - 352
 • Trondal Jarle, Kiland Charlotte, Byråkrati og geografi geografisk relokalisering av norsk sentralforvaltning (2009). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 25 (4), s 330-355, 391-392 - doi: http://www.idunn.no/ts/nst/2009/04
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, NATIONAL AGENCIES IN THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE SPACE: GOVERNMENT DRIVEN, COMMISSION DRIVEN OR NETWORKED? (2009). Public Administration . ISSN 0033-3298. 87 (4), s 779 - 790 doi: 10.1111/j.1467-9299.2009.01779.x
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, Political Leadership and Bureaucratic Autonomy. Effects of Agencification (2009). Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions . ISSN 0952-1895. 22 (4), s 673 - 688 doi: 10.1111/j.1468-0491.2009.01458.x
 • Trondal Jarle, Jeppesen Lene, Images of Agency Governance in the European Union (2008). West European Politics . ISSN 0140-2382. 31 (3), s 417 - 441 doi: 10.1080/01402380801939636
 • Trondal Jarle, Ceeberg Jeppesen Lene, Images of Agency Governance in the European Union (2008). West European Politics . ISSN 0140-2382. 31 (3), s 417 - 441
 • Trondal Jarle, Sverdrup Ulf, Morten Egeberg: Academic career, Enduring research interests and Publications (2008).
 • Trondal Jarle Morten Egeberg: Academic career, enduring research interests and publications (2008).
 • Trondal Jarle, Van den Berg Caspar, Suvarierol Semin, The Compound Machinery of Government: The Case of Seconded Officials in the European Commission (2008). Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions . ISSN 0952-1895. 21 (2), s 253 - 274
 • Trondal Jarle, Van den Berg C, Suvarierol S, The Compound Machinery of Government: The Case of Seconded Officials in the European Commission (2008). Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions . ISSN 0952-1895. 21 (2), s 253 - 274
 • Trondal Jarle The anatomy of autonomy: Reassessing the autonomy of the European Commission (2008). European Journal of Political Research . ISSN 0304-4130. 47 (4), s 467 - 488
 • Trondal Jarle, Sverdrup Ulf, The organizational dimensions of Politics (2008).
 • Trondal Jarle The organizational dimensions of politics (2008).
 • Trondal Jarle, Ceeberg Jeppesen Lene, De lærdes republikk - lokal tilpasning blant vitenskapelig personale (2007).
 • Jeppesen Ceeberg Lene, Trondal Jarle, De lærdes republikk – lokal tilpasning blant vitenskapelig personale (2007).
 • Trondal Jarle Den offentlige forvaltning under internasjonalt press (2007).
 • Trondal Jarle, Grindheim Jan Erik, Europeisering av det regionale styringsnivået (2007).
 • Trondal Jarle, Grindheim Jan Erik, Europeisering av det regionale styringsnivået (2007).
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, National Agencies in the European Administrative Space: Government driven, Commission driven or networked? (2007).
 • Trondal Jarle Offentlig forvaltning under internasjonalt press (2007).
 • Egeberg Morten, Schaefer G.F., Trondal Jarle, EU Committee Governance Between Intergovernmental and Union Administration (2006).
 • Trondal Jarle Eu committee governance and the multilevel community administration (2006).
 • Trondal Jarle Norske departementer og beslutningsprosessene i EØS (2006).
 • Egeberg, Morten Trondal, Jarle (2018). An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design. Oxford University Press. ISBN 0198825072. 192 s.
 • Christensen, Tom Egeberg, Morten Lægreid, Per Trondal, Jarle (2018). Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029245. 168 s.
 • Trondal, Jarle (2017). The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-78643-499-9. 251 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen Trondal, Jarle Rosen, Guri (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02634-3. 219 s.
 • Trondal, Jarle Ansell, Christopher Øgård, Morten (2016). Governance in Turbulent Times. Oxford University Press. ISBN 978-0198739517. 397 s.
 • Bauer, Michael W. Trondal, Jarle (2015). The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-33988-1.
 • Trondal, Jarle (2012). The agency phenomenon in the European Union. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-8554-3. 210 s.
 • Trondal, Jarle (2011). Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01913-0. 216 s.
 • Trondal, Jarle Marcussen, Martin Larsson, Torbjörn Veggeland, Frode (2010). Unpacking international organisations. The dynamics of compound bureaucracies. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-8137-8. 228 s.
 • Grindheim, Jan Erik Trondal, Jarle (2007). Europeisk integrasjon og regional endring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005820. 160 s.
 • Trondal, Jarle (2010). Integrating an European Administrative Space. Multilevel committee governance. Lambert Academic Publishing. ISBN 9783838343693. 359 s.
 • Trondal, Jarle (2008). The Organizational Dimension of Politics. Essays in Honour of Morten Egeberg. Fagbokforlaget. ISBN 9788245007091. 361 s.
 • Trondal, Jarle Grindheim, Jan Erik (2007). Europeisk integrasjon og regional endring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005820. 157 s.
 • Trondal, Jarle (2010). An Emergent European Executive Order. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957942-6. 312 s.
 • Trondal, Jarle Marcussen, Martin Larsson, Torbjorn Veggeland, Frode (2010). Unpacking International Organisations. The Dynamics of Compound Bureaucracies. Manchester University Press. ISBN 978-0719081378. 240 s.
 • Trondal, Jarle Grindheim, Jan Erik (2007). Europeisk integrasjon og regional endring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0582-0. 160 s.
 • Sverdrup, Ulf Trondal, Jarle (2008). The Organizational Dimension of Politics - Essays in Honour of Morten Egeberg. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0709-1. 361 s.
 • Trondal Jarle Dette betyr brexit-avtalen for Norge (2018).
 • Trondal Jarle Derfor strides de om EØS-avtalen (2018).
 • Egeberg Morten, Trondal Jarle, An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design (2018).
 • Trondal Jarle Politikkens organisering (2018). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 34 (3), s 143 - 151
 • Kuhn Nadja Sophia Bekkelund, Trondal Jarle, Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid (2018). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 34 s 46 - 64
 • Kuhn Nadja Sophia Bekkelund, Trondal Jarle, European integration and the administrative state. A longitudinal study on self-reinforcing administrative bias (2018). Journal of European Public Policy . ISSN 1350-1763. s 1 - 23 doi: 10.1080/13501763.2018.1520913
 • Christensen Tom, Egeberg Morten, Lægreid Per, Trondal Jarle, Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år (2018).
 • Trondal Jarle, Murdoch Zuzana, Geys Benny, How pre- and post-recruitment factors shape role perceptions of European Commission officials (2018). Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions . ISSN 0952-1895. 31 (1), s 85 - 101 doi: 10.1111/gove.12269
 • Gänzle Stefan, Trondal Jarle, “The ECOWAS Commission and Its Impact on Regional Integration in Western Africa” (2017).
 • Trondal Jarle Governance in turbulent times: Europe's integrated administrative system (2017).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail