0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2069 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg forsker på samtale og muntlig språkbruk i ulike kontekster. Hovedinteressen er etablering av forståelse i samtaler der en av partene er andrespråksbruker. Ellers har jeg forsket på pragmatiske partikler i norsk og samtaler i ulike institusjonelle sammenhenger, slik som i møter i organisasjoner. Jeg leder for tiden prosjektet Communicating rights in police investigative interviews (2018-2021), som undersøker hvordan politietterforskere informerer mistenkte med andrespråksbakgrunn om deres rettigheter i avhør. Jeg deltar også i prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge (2020-2023) med studier av andrespråklig interaksjon på arbeidsplassen. Endelig har jeg også ledet prosjektet Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens (2016-2020). Jeg underviser i retorikk og kommunikasjon på bachelor i kommunikasjon og master i samfunnskommunikasjon. 

Faglige interesser

Forebygging av forståelsesproblemer i samtaler med andrespråksbrukere

Flerspråklighet og demens

Pragmatiske partikler i norsk

Politiavhør

 

Prosjekter

Communicating rights in police investigative interviews, 2018-2021 (prosjektleder)

Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge, 2020-2023 (NorPol)

Utvalgte publikasjoner

For fullstendig liste over publikasjoner, se min profil på Google Scholar eller Researchgate.

Svennevig, Jan (2021). How to do things with signs. The formulation of directives on signs in public spaces, Journal of Pragmatics, 175, 165-183. 
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.01.016

Svennevig, Jan 2020 Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Svennevig, Jan & Landmark, Anne Marie (2019). Accounting for forgetfulness in dementia interaction. Linguistics Vanguard 5 (s2), s 1- 12 .

Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts.Clinical Linguistics & Phonetics. doi:10.1080/02699206.2019.1600170

Svennevig, Jan, Jennifer Gerwing, Bård Uri Jensen, Meredith Allison (2019). Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics 40(2), 205-227. https://doi.org/10.1093/applin/amx021

Svennevig, Jan (2018a). Decomposing Turns to Enhance Understanding by L2 Speakers, Research on Language and Social Interaction, 51:4, 398-416, DOI: 10.1080/08351813.2018.1524575

Svennevig, Jan (2018b). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics 126, 69-77. doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.017

Svennevig, Jan og Djordjilovic, Olga 2015. Accounting for the right to assign a task in workplace meetings. Journal of Pragmatics 78, 98–111. (pdf)

Svennevig, Jan, Sonia Arisland og Anna Solvoll Rognmo 2014: "Jeg bare spør..." Pågående intervjustil i partilederutspørringer. Rhetorica Scandinavica 66/67, 96–121.

Svennevig, Jan 2013: Reformulation of questions with candidate answers, International Journal of Bilingualism 17(2), 189–204.

Svennevig, Jan 2012a: The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 53–66.

Svennevig, Jan 2012b: On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call. Journal of Pragmatics 44 (11): 1393-1412.

Svennevig, Jan 2012c: "og jeg bare hallo liksom." Hallo som diskursmarkør i samtale. Jan Lindström og Sofie Henricson (red.): Språk och interaktion 3. Helsingfors universitet: Nordica, s. 157-174 (pdf).

Svennevig, Jan 2011: Leadership style in managers’ feedback in meetings. Jo Angouri & Meredith Marra (red.): Constructing Identities at WorkLondon: Palgrave, 17–39. (pdf)

Svennevig, Jan 2010. Pre-empting reference problems in conversation. Language in Society 39, 173–202. (pdf, © Cambridge U Press)

Svennevig, Jan 2009. Forståelse og sosiale relasjoner i håndtering av språkproblemer i andrespråkssamtaler. Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 4(2), 35–64. (pdf)

Svennevig, Jan 2008. Trying the easiest solution first in other-initiated repair. Journal of Pragmatics 40 (2), 333–348.

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2007. "Må ha det. Bare  ha det” Bare som pragmatisk partikkel i samtale. Norsk lingvistisk tidsskrift 25, 29–56. (pdf )

Svennevig, Jan 2004. Other-repetition as display of hearing, understanding and emotional stance. Discourse Studies 6/4: 489–516.

Svennevig, Jan 2003. Echo answers in native/non-native interaction. Pragmatics 13/2, s. 285–309. (pdf )

Svennevig, Jan 1999 Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions. Pragmatics & Beyond New Series), Amsterdam: John Benjamins. (se Google books )

Sist endret: 23.05.2021 17:05