Jan-Olav Henriksen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Jan-Olav Henriksen

Professor

Professor

E-post:
jan-olav.henriksen@uia.no
Telefon:
905 07 878
Kontor:
E2011 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
Nettside:
http://www.mf.no/kompetanse/person/14
Avdeling:
Institutt for religion, filosofi og historie

Publikasjoner

 • Henriksen Jan-Olav The Economic Trinity and Creation (2017).
 • Henriksen Jan-Olav The Experience of God and the World: Christianity’s Reasons for Considering Panentheism a Viable Option (2017). Zygon . ISSN 0591-2385. 52 (4), s 1080 - 1097
 • Henriksen Jan-Olav Utfordringer for teologisk arbeid med menneskerettighetene (2017).
 • Henriksen Jan-Olav Å ødelegge seg selv : om religionens og moralens mørke sider (2017).
 • Henriksen Jan-Olav Ekstraordinære erfaringer som utfordring for tro og teologi (2016). Tidsskrift for praktisk teologi . ISSN 1893-4773. 33 (1), s 54 - 63
 • Henriksen Jan-Olav Everyday Religion as Orientation and Transformation: a Challenge to Theology (2016). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 29 (1), s 36 - 51 doi: 10.18261/issn.1890-7008-2016-01-03
 • Henriksen Jan-Olav God in Martin Luther (2016).
 • Henriksen Jan-Olav God revealed through human agency – Divine agency and embodied practices of faith, hope, and love (2016). Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie . ISSN 0028-3517. 58 (4), s 453 - 472 doi: 10.1515/nzsth-2016-0026
 • Henriksen Jan-Olav God, Semiosis and Experience (2016).
 • Henriksen Jan-Olav Hva er lære? Et religionsteoretisk innspill til et gammelt problem med aktuell relevans (2016). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 5 (4), s 358 - 376
 • Henriksen Jan-Olav Panentheism Without the Supernatural: On a Perichoretic Trinitarian Conception of Reality (2016). Philosophy, Theology and the Sciences . ISSN 2195-9773. 3 (1), s 51 - 71 doi: 10.1628/219597716X14563962631656
 • Henriksen Jan-Olav Religion og meningen med livet (2016). Arr. Idéhistorisk tidsskrift . ISSN 0802-7005. 28 (3-4), s 103 - 113
 • Henriksen Jan-Olav Religion som bidrag til et verdireservoar for alle? : om religiøse tradisjoners samfunnsbidrag (2016).
 • Henriksen Jan-Olav Sola Scriptura—A Hermeneutical Impossibility and a Doctrinal Necessity: Twenty-One Theses (2016). Dialog . ISSN 0012-2033. 55 (3), s 190 - 193 doi: 10.1111/dial.12254
 • Henriksen Jan-Olav "God's" presence with/in memory. Considering the contemporary relevance for reading Augustine on the Self's remembrance of self (2015).
 • Balsnes Anne Haugland, Henriksen Jan-Olav, "Mykere" forståelse av synd? : om nye syndsbekjennelser i Den norske kirke (2015).
 • Henriksen Jan-Olav A new basis for natural religion? Recent explanations of religion and their challenges to contemporary philosophy of religion (2015). Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie . ISSN 0028-3517. 57 (4), s 464 - 482 doi: 10.1515/nzsth-2015-0023
 • Henriksen Jan-Olav An Author-Character Match Made in Heaven : Ted Peters and Leona Foxx (2015).
 • Henriksen Jan-Olav Gud i historien : Wolfhart Pannenberg (1928-2014) in memoriam (2015). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 4 (1), s 86 - 99
 • Henriksen Jan-Olav Is a Finite Life Such a Bad Idea? Transhumanism and Theological Anthropology (2015). Dialog . ISSN 0012-2033. 54 (3), s 280 - 288 doi: 10.1111/dial.12189
 • Henriksen Jan-Olav Religion og relasjon : teologiens bidrag til religionspsykologien (2015). Tidsskrift for praktisk teologi . ISSN 1893-4773. 32 (1), s 11 - 17
 • Henriksen Jan-Olav Sekularisering som folkekirkens tvetydige betingelse (2015).
 • Henriksen Jan-Olav Virkelighetens perichoretiske sakramentalitet : en trinitarisk bestemt visjon av forholdet mellom Gud og verden (2015).
 • Henriksen Jan-Olav Challenges to the Traditional Christian Concept of History (2014). Zygon . ISSN 0591-2385. 49 (4), s 855 - 874 doi: 10.1111/zygo.12128
 • Henriksen Jan-Olav Gud i liv - og død? Jon Fosse: Morgon og kveld (2014).
 • Henriksen Jan-Olav Religionspsykologi som grunnlag for kultur- og religionskritikk (2014).
 • Henriksen Jan-Olav Struggling with change: The predicament of evolution and change for religious traditions (2014). Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie . ISSN 0028-3517. 19 (4), s 441 - 453 doi: 10.1515/nzsth-2014-0025
 • Henriksen Jan-Olav The Role of Experience in the Assessment of Human Nature (2014). Theology and Science . ISSN 1474-6700. 12 (4), s 324 - 337 doi: 10.1080/14746700.2014.954397
 • Henriksen Jan-Olav David Tracy (2013).
 • Henriksen Jan-Olav Distinct, unique, or separate? : challenges to theological anthropology and soteriology in light of human evolution (2013). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 67 (2), s 166 - 183 doi: http://dx.doi.org/10.1080/0039338X.2013.845853
 • Henriksen Jan-Olav I need time for my "self" : the importance of time for the development of religious selfhood (2013).
 • Henriksen Jan-Olav Jean-Luc Marion (2013).
 • Henriksen Jan-Olav Makt, avmakt og kreativitet: Beate Grimsrud og Michel Foucault (2013).
 • Henriksen Jan-Olav Revelation between cognitive science of religion and dialectical theology (2013). Theology and Science . ISSN 1474-6700. 11 (4), s 356 - 369 doi: 10.1080/14746700.2013.836889
 • Henriksen Jan-Olav Åpenbaring, erfaring og teologi (2013). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 2 (4), s 379 - 395
 • Henriksen Jan-Olav, Kurtén Tage, Introduction: Religion, ethics and theology under change (2012).
 • Henriksen Jan-Olav Keeping people in or out? (2012). Dialog . ISSN 0012-2033. 51 (2), s 114 - 124
 • Henriksen Jan-Olav Makt og avmakt blant ledere i Den norske kirke (2012).
 • Henriksen Jan-Olav Old wine in new wineskins? : on the lasting impact of critique of religion on the understanding of God in the theology of the twentieth century (2012).
 • Henriksen Jan-Olav Religion mellom sekularitet og sekularisme : sekularitetens gevinster i et religionsfilosofisk perspektiv (2012).
 • Henriksen Jan-Olav Desire : gift and giving (2011).
 • Henriksen Jan-Olav Do we need eternal peace? (2011).
 • Henriksen Jan-Olav Epilogue : desire and theology (2011).
 • Henriksen Jan-Olav Introduction (2011).
 • Henriksen Jan-Olav It's Personal-Or Not At All: On God as Love/r (2011). Dialog . ISSN 0012-2033. 50 (1), s 63 - 70 doi: 10.1111/j.1540-6385.2010.00582.x
 • Henriksen Jan-Olav Multifaceted Christianity and the postmodern condition : reflections on its challenges to churches in the Northern hemisphere (2011).
 • Henriksen Jan-Olav Normative dimensions in empirical research on religion, values and society (2011).
 • Henriksen Jan-Olav Teologi om begjær - i en postmoderne konsumkultur (2011).
 • Henriksen Jan-Olav The erotic self and the image of God (2011).
 • Henriksen Jan-Olav The gift of grace - on Derrida's gift and Lutheran grace : using philosophy to make points of theology, or the other way around (2011).
 • Henriksen Jan-Olav Desire and the law : critical and constructive remarks on the traditional Christian approach toward desire (2010).
 • Henriksen Jan-Olav Eros and/as desire - a theological affirmation : Paul Tillich read in the light of Jean-Luc Marion's The Erotic Phenomenon (2010). Modern Theology . ISSN 0266-7177. 26 (2), s 220 - 242
 • Henriksen Jan-Olav God and desire (2010).
 • Henriksen Jan-Olav Hva er teologi? : utkast til et svar anno 2010 (2010).
 • Botvar Pål Ketil, Henriksen Jan-Olav, Hva skjer med den alternative religiøsiteten? (2010). Kirke og kultur . ISSN 0023-186X. 115 (4), s 307 - 319
 • Henriksen Jan-Olav Hvordan lar vi liturgien uttrykke vår teologiske forståelse av synd? (2010). Kirke og kultur . ISSN 0023-186X. 115 (4), s 388 - 400
 • Henriksen Jan-Olav Mission: invitation to community (2010).
 • Botvar Pål Ketil, Henriksen Jan-Olav, Mot en alternativreligiøs revolusjon? (2010).
 • Henriksen Jan-Olav, Søvik Atle Ottesen, Peder Gravem - jeger, prinsippteolog og lærerutdanner (2010).
 • Schmidt Ulla, Henriksen Jan-Olav, Religion, etikk og moral : nye sammenhenger? (2010).
 • Henriksen Jan-Olav, Schmidt Ulla, Religionens plass og betydning i offentligheten (2010).
 • Henriksen Jan-Olav Skam som teologisk tema : et forsøk på å overvinne skamløsheten i teologisk antropologi (2010).
 • Henriksen Jan-Olav The surprise of judgment and justice (2010).
 • Henriksen Jan-Olav Thematizing otherness : on ways of conceptualizing transcendence and God in recent philosophy of religion (2010). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 64 (2), s 153 - 176
 • Henriksen Jan-Olav Begjærets kristologi, begjærets frigjøring (2009). Dansk teologisk tidsskrift . ISSN 0105-3191. 72 (1), s 1 - 17
 • Henriksen Jan-Olav Er livets uendelighet en attraktiv mulighet? (2009).
 • Henriksen Jan-Olav Er livets uendelighet en attraktiv mulighet? (2009). Michael Quarterly . ISSN 1504-0658. 6 (4), s 492 - 498
 • Henriksen Jan-Olav Introduction (2009). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 63 (1), s 1 - 2
 • Henriksen Jan-Olav Om forholdet mellom teologi og religionsvitenskap - sett fra teologiens ståsted (2009).
 • Henriksen Jan-Olav Religionen og menneskets identitet (2009).
 • Henriksen Jan-Olav The theology of the Lund report of the LWF task force on marriage, family and human sexuality : major points (2009).
 • Henriksen Jan-Olav Theology between nature and culture (2009). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 63 (2), s 95 - 97
 • Henriksen Jan-Olav Tro og erfaring : skisse til en offensiv teologi i møte med nyreligiøse erfaringer (2009). Halvårsskrift for praktisk teologi . ISSN 0800-6857. 26 (2), s 62 - 69
 • Henriksen Jan-Olav David Tracy (2008).
 • Henriksen Jan-Olav Forsoning, oppgjør og tilgivelse (2008).
 • Henriksen Jan-Olav Gave og erindring : om tilgivelsens ubetingede betingelser (2008).
 • Henriksen Jan-Olav Introduction (2008). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 62 (2), s 105 - 106
 • Henriksen Jan-Olav Jean-Luc Marion (2008).
 • Henriksen Jan-Olav Menighetsfakultetets forhold til den alminnelige kultur - sett med prinsippteologiens og religionsfilosofiens blikk (2008).
 • Henriksen Jan-Olav Philosophy of religion (2008). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 62 (1), s 1 - 3
 • Henriksen Jan-Olav Shame, desire and marginality : considerations on challenges to a contemporary theology about human experience (2008). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 21 (1), s 75 - 90
 • Henriksen Jan-Olav Teologi, i tro, håp, og kjærlighet til Jorden (2008). Halvårsskrift for praktisk teologi . ISSN 0800-6857. 25 (2), s 76 - 81
 • Henriksen Jan-Olav The difficulties of forgiving - or why not to reconcile with the past? : reflections on an important work about forgiveness and reconciliation (2008). Ars Disputandi : The Online Journal for Philosophy of Religion . ISSN 1566-5399. 8 (26. July), s 80 - 87
 • Henriksen Jan-Olav, Schmidt Ulla, A warranted performance? : a critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence (2007). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 61 (2), s 113 - 139
 • Henriksen Jan-Olav Change (2007). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 61 (1), s 1 - 2
 • Henriksen Jan-Olav Endelighetens epos og etos : om Ringenes herre og Vanilla Sky (2007).
 • Henriksen Jan-Olav Grace - and lack thereof : a different angle on the horrible and unrepresentable in Polanski's The Pianist (2007). Dialog . ISSN 0012-2033. 46 (1), s 55 - 65
 • Henriksen Jan-Olav Introduction (2007). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 61 (2), s 89 - 90
 • Henriksen Jan-Olav Moderne religion i kritisk lys : Charles Taylor lest som religionsfilosof (2007). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon . ISSN 0800-7136. 25 (3), s 83 - 103
 • Henriksen Jan-Olav, Okkenhaug Berit, Kristen sjelesorg i møte med forbrukerkulturen (2006). Tidsskrift for sjelesorg . ISSN 0333-3388. 26 (3), s 236 - 242
 • Henriksen Jan-Olav Ondskap, teologi og religion (2006). Arr. Idéhistorisk tidsskrift . ISSN 0802-7005. 18 (4), s 81 - 91
 • Henriksen Jan-Olav Researching theological normativity : some critical and constructive suggestions (2006). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 60 (2), s 207 - 220
 • Henriksen Jan-Olav The crucifixion as the realisation of identity : the gift of recognition and representation (2006). Modern Theology . ISSN 0266-7177. 22 (2), s 197 - 220
 • Henriksen Jan-Olav Theology from many angles (2006). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 60 (2), s 121 - 122
 • Henriksen Jan-Olav Theology interpreting experience (2006). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 60 (1), s 1 - 2
 • Henriksen Jan-Olav Changing conditions of change : report from a Norwegian research program in progress (2005). Journal of Contemporary Religion . ISSN 1353-7903. 20 (3), s 373 - 380
 • Henriksen Jan-Olav Den andre som tankefigur for teologisk forskning : notater til religionsfilosofi som teologisk vitenskapsfilosofi (2005). Tidsskrift for teologi og kirke . ISSN 0040-7194. 76 (3), s 162 - 180
 • Henriksen Jan-Olav Hvem er sjelesorgens Gud? (2005). Halvårsskrift for praktisk teologi . ISSN 0800-6857. 22 (2), s 3 - 9
 • Henriksen Jan-Olav Spirituality and religion - worlds apart? : Heelas' and Woodhead's The Spiritual Revolution read as a resource for cultural and theological criticism (2005). Tidsskrift for kirke, religion og samfunn . ISSN 0802-0167. 18 (1), s 73 - 88
 • Henriksen Jan-Olav Theology in richness and variety (2005). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 59 (2), s 81 - 82
 • Repstad, Pål Henriksen, Jan-Olav (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. 289 s.
 • Christoffersen, Svein Aage Henriksen, Jan-Olav (2010). Religionens livstolkning. Innføring i kristendommens religionsfilosofi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01749-5. 218 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2006). Tro. 13 essays om tro. ISBN 82-92496-39-4. 219 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Christoffersen, Svein Aage (2010). Religionens livstolkning : innføring i kristendommens religionsfilosofi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215017495. 218 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Søvik, Atle Ottesen (2010). Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251926126. 202 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006179. 168 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Heiene, Gunnar Thorbjørnsen, Svein Olaf (2002). Teologi for kirken : festskrift til professor dr.theol. Torleiv Austad på 65-årsdagen. ISBN 8254309205. 323 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2002). The reconstruction of religion: Lessing, Kierkegaard, and Nietzsche. 242 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). Jesus : gave og begjær. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205384477. 161 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Vetlesen, Arne Johan Thornye, Ole (2004). Omsorgens etik : grundlag, værdier og etiske teorier i arbejdet med mennesker. ISBN 8741201442. 354 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Religion : mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-911-5. 158 s.
 • Heiene, Gunnar Henriksen, Jan-Olav (1998). Moral og menneskeliv : et kristent perspektiv. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276342175. 166 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Vetlesen, Arne Johan (2000). Blizke a vzdalene : eticke teorie a principy prace s lidmi. ISBN 8085834855. 215 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (1994). Tegn, tekst og tolk : teologisk hermeneutikk i fortid og nåtid. Universitetsforlaget. ISBN 8200218058. 283 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Vetlesen, Arne Johan (1998). Etik i arbete med människor Nærhet og distanse. ISBN 9144005903. 239 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (1999). Friedrich Nietzsche - filosofi og samfunn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276342280. 122 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (1997). Grobunn for moral : om å være moralsk subjekt i en postmoderne kultur. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276340946. 320 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (1994). Guds virkelighet : hovedtrekk i kristen dogmatikk. ISBN 8253142900. 287 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2000). Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid. Gyldendal Akademisk. ISBN 8241711417. 272 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (1997). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. ISBN 8241706669. 245 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2000). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk. ISBN 8241711948. 279 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (1999). På grensen til Den andre : om teologi og postmodernitet. ISBN 8241710631. 248 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Desire, gift, and recognition : Christology and postmodern philosophy. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 9780802863713. 379 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Menneskesyn : historisk arv og fortsat aktualitet. Klim. ISBN 9788779555754. 161 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2003). Imago Dei : den teologiske konstruksjonen av menneskets identitet. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205313938. 426 s.
 • Vetlesen, Arne Johan Henriksen, Jan-Olav (2003). Moralens sjanser i markedets tidsalder : om kulturelle forutsetninger for moral. ISBN 8205323410. 207 s.
 • Repstad, Pål Repstad, Pål Henriksen, Jan-Olav (2005). Tro i sør. Sosiologiske og teologiske blikk på sørlandsk religion. Fagbokforlaget. ISBN 8245003409. 168 s.
 • Repstad, Pål Repstad, Pål Henriksen, Jan-Olav (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. ISBN 8245003425. 289 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2005). Menneskesyn : historisk arv og varig aktualitet. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205342512. 176 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Sommerfeldt, Atle (2005). Det Umulige nåløyet : fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205343446. 180 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Vetlesen, Arne Johan (2006). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205355541. 285 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Botvar, Pål Ketil (2006). Tro : 13 essays om tro. ISBN 8292496394. 219 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Krogseth, Otto (2001). Pluralisme og identitet : kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205280606. 418 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2001). Gud : fortrolig og fremmed. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205303444. 168 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2001). The reconstruction of religion: Lessing, Kierkegaard, and Nietzsche. ISBN 080284927X. 208 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Vetlesen, Arne Johan (2001). Etik i arbete med människor. ISBN 9144016891. 289 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (1999). Friedrich Nietzsche : filosofi og samfunn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-228-0. 122 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Kurtén, Tage (2012). Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443837491. 251 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Finitude and theological anthropology : an interdisciplinary exploration into theological dimensions of finitude. Peeters Publishers. ISBN 978-90-429-2458-1. 220 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Difficult normativity : normative dimensions in research on religion and theology. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-631-61993-3. 145 s.
 • Shults, Fount LeRon Henriksen, Jan-Olav (2011). Saving desire : the seduction of Christian theology. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 978-0-8028-6626-4.
 • Henriksen, Jan-Olav Sommerfeldt, Atle (2005). Det Umulige nåløyet. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34344-3. 180 s.
 • Henriksen, Jan Olav Heiene, Gunnar Harald Thorbjørnsen, Svein Olaf (2002). Teologi for kirken : festskrift til professor dr.theol. Torleiv Austad på 65-årsdagen. ISBN 82-543-0920-5. 16 s.
 • Henriksen, Jan-Olav Pabst, Kathrin (2013). Uventet og ubedt. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02155-3.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Relating God and the self : dynamic interplay. Ashgate. ISBN 978-1-4094-6548-5. 205 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Tro som gjør seende : Evangeliet etter Bartimeus. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-010-1. 118 s.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Life, love, and hope : God and human experience. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 978-0-8028-7149-7.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). The Reconstruction of Religion : Lessing, Kierkegaard, and Nietzsche. Wipf and Stock Publishers. ISBN 978-1-4982-2094-1.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Mangfold og tvetydighet : aktuelle blikk på religion. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-074-3.
 • Henriksen, Jan-Olav Sandnes, Karl Olav (2016). Jesus as healer : a Gospel for the body. William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 9780802873316.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Finitezza e antropologia teologica : un' esplorazione interdisciplinare sulle dimensioni teologiche della finitezza. ISBN 978-88-399-0879-7.
 • Henriksen, Jan-Olav (2017). Religion as Orientation and Transformation : A Maximalist Theory. Mohr Siebeck. ISBN 978-3-16-155098-0.
 • Henriksen Jan-Olav Christology in postmodern frames - Revisiting the concerns behind Desire Gift and Recogniton (Eerdmans, 2009) (2018).
 • Henriksen Jan-Olav An Animal in need of Wisdom: Theological anthropology and the origins of humility and wisdom (2017).
 • Henriksen Jan-Olav Å be om heling - eller ikke? (2017). Tidsskrift for sjelesorg . ISSN 0333-3388. 37 (2), s 98 - 105
 • Henriksen Jan-Olav Min teologiske reise (2017). Ung Teologi . ISSN 0333-340X. 50 (2), s 82 - 85
 • Henriksen Jan-Olav, Gregersen Niels Henrik, Endangered Selves and Societies: Theologies of Tragedy and Disaste (2017). Dialog . ISSN 0012-2033. 56 (4), s 331 - 335
 • Henriksen Jan-Olav Taking responsibility for truth: Ecclesial Practices in an Age of Hypocrisy (2017).
 • Henriksen Jan-Olav “Accepting Acceptance” as an Ecumenical contribution? On Tillich’s ecumenical potential (2017).
 • Henriksen Jan-Olav The Reformer in the Eyes of a Critic: Nietzsche’s perception and presentation of Luther (2017).
 • Henriksen Jan-Olav New sensibilities for nature? The Climate Crisis from the perspective of Aristotle - and beyond (2017).
 • Henriksen Jan-Olav The Experience of God and the world: On the reasons Christian theology has for considering Panentheism a viable option (2017).

Send studiet på mail