0
Hopp til hovedinnhold

Jan-Olav Henriksen

Professor

Professor

 
Kontortid:
Etter avtale

Vitenskapelige publikasjoner

 • Henriksen, Jan-Olav (2020). An animal in need of wisdom : Theological anthropology and the origins of humility and wisdom. Theology and Evolutionary Anthropology : Dialogues in Wisdom, Humility and Grace. ISBN: 9780367221805. Routledge. Chapter 7. s 142 - 159.
 • Henriksen, Jan-Olav (2020). Religion og konflikt – må det henge sammen?. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 57 - 71.
 • Henriksen, Jan-Olav (2020). The Reformer in the Eyes of a Critic : Nietzsche’s Perception and Presentation of Luther. The Reformation of Philosophy. ISBN: 9783161592188. Mohr Siebeck. Kapittel. s 119 - 129.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Begjær og sårbarhet : kroppen som den inkarnerte Guds bilde. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. 39 (3-4). s 320 - 334.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Empirically Informed Theology : On Theology in an Interdisciplinary Context. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Chapter. s 119 - 125.
 • Holm, Vegard; Henriksen, Jan-Olav (2019). Experiences from a Ritual of Forgiveness : An Empirical Study of the Spiritual Exercises of Ignatius Conducted in a Norwegian Prison. Studies in Spirituality. ISSN: 0926-6453. 29s 187 - 211. doi:10.2143/SIS.29.0.3286943.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Hope : a theological exploration. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 73 (2). s 117 - 133. doi:10.1080/0039338X.2019.1663366.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Neighbors, relatives, and friends: Finding constructive approaches to religious others. Dialog. ISSN: 0012-2033. 58 (3). s 197 - 204. doi:10.1111/dial.12483.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). The Endangered Self as a Challenge to Religion : Considerations with Special Reference to the Symbol 'God'. Philosophy, Theology and the Sciences. ISSN: 2195-9773. 6 (1). s 84 - 96. doi:https://doi.org/10.1628/ptsc-2019-0006.
 • Henriksen, Jan-Olav (2018). Love as the Power with which God Shapes the World : Theological Anthropology and Human Experience. Louvain Studies. ISSN: 0024-6964. 41 (3). s 269 - 285. doi:10.2143/LS.41.3.3285317.
 • Henriksen, Jan-Olav; Sandnes, Karl Olav (2018). The Vulnerable Human and the Absent God : the Stories about Gethsemane as a Possible Source for Theological Anthropology. Kerygma und Dogma. ISSN: 0023-0707. 64 (3). s 163 - 177.
 • Henriksen, Jan-Olav (2018). Three perspectives on Resurrection: Revelation, Experience, Recognition. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN: 0028-3517. 60 (3). s 321 - 341. doi:10.1515/nzsth-2018-0019.
 • Henriksen, Jan-Olav (2017). The Economic Trinity and Creation. Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. ISBN: 978-3-525-60458-8. Vandenhoeck & Ruprecht. Chapter 14. s 229 - 239.
 • Henriksen, Jan-Olav (2017). The Experience of God and the World: Christianity’s Reasons for Considering Panentheism a Viable Option. Zygon: Journal of Religion and Science. ISSN: 0591-2385. 52 (4). s 1080 - 1097.
 • Henriksen, Jan-Olav (2017). Utfordringer for teologisk arbeid med menneskerettighetene. Forsking og menneskerettar. ISBN: 978-82-7099-884-5. Novus Forlag. Kapittel. s 123 - 129.
 • Henriksen, Jan-Olav (2017). Å ødelegge seg selv : om religionens og moralens mørke sider. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. ISBN: 978-82-7099-880-7. Novus Forlag. Kapittel. s 213 - 227.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Ekstraordinære erfaringer som utfordring for tro og teologi. Tidsskrift for praktisk teologi. ISSN: 1893-4773. 33 (1). s 54 - 63.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Everyday Religion as Orientation and Transformation: a Challenge to Theology. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 29 (1). s 36 - 51. doi:10.18261/issn.1890-7008-2016-01-03.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). God in Martin Luther. Religion: Oxford Research Encyclopedias. ISBN: 9780199340378. Oxford University Press. Artikkel. s 1 - 22.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). God revealed through human agency – Divine agency and embodied practices of faith, hope, and love. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN: 0028-3517. 58 (4). s 453 - 472. doi:10.1515/nzsth-2016-0026.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). God, Semiosis and Experience. Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism. ISBN: 978-3-643-90741-7. LIT Verlag. Chapter 3. s 37 - 54.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Hva er lære? Et religionsteoretisk innspill til et gammelt problem med aktuell relevans. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 5 (4). s 358 - 376.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Panentheism Without the Supernatural: On a Perichoretic Trinitarian Conception of Reality. Philosophy, Theology and the Sciences. ISSN: 2195-9773. 3 (1). s 51 - 71. doi:10.1628/219597716X14563962631656.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Religion og meningen med livet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. 28 (3-4). s 103 - 113.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Religion som bidrag til et verdireservoar for alle? : om religiøse tradisjoners samfunnsbidrag. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. Kapittel. s 49 - 67.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Sola Scriptura—A Hermeneutical Impossibility and a Doctrinal Necessity: Twenty-One Theses. Dialog. ISSN: 0012-2033. 55 (3). s 190 - 193. doi:10.1111/dial.12254.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). "God's" presence with/in memory. Considering the contemporary relevance for reading Augustine on the Self's remembrance of self. Monument and Memory. ISBN: 978-3-643-90467-6. LIT Verlag. Kap.. s 187 - 200.
 • Balsnes, Anne Haugland; Henriksen, Jan-Olav (2015). "Mykere" forståelse av synd? : om nye syndsbekjennelser i Den norske kirke. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. ISBN: 978-82-543-1311-4. Verbum Akademisk. Kapittel 4.2. s 173 - 189.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). A new basis for natural religion? Recent explanations of religion and their challenges to contemporary philosophy of religion. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN: 0028-3517. 57 (4). s 464 - 482. doi:10.1515/nzsth-2015-0023.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). An Author-Character Match Made in Heaven : Ted Peters and Leona Foxx. Anticipating God’s New Creation: Essays in Honor of Ted Peters. ISBN: 978-1-942304-12-8. Lutheran University Press. Kapittel. s 220 - 227.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). Gud i historien : Wolfhart Pannenberg (1928-2014) in memoriam. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (1). s 86 - 99.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). Is a Finite Life Such a Bad Idea? Transhumanism and Theological Anthropology. Dialog. ISSN: 0012-2033. 54 (3). s 280 - 288. doi:10.1111/dial.12189.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). Religion og relasjon : teologiens bidrag til religionspsykologien. Tidsskrift for praktisk teologi. ISSN: 1893-4773. 32 (1). s 11 - 17.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). Sekularisering som folkekirkens tvetydige betingelse. Folkekirke nå. ISBN: 9788254313121. Verbum Akademisk. Kapittel. s 166 - 178.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). Virkelighetens perichoretiske sakramentalitet : en trinitarisk bestemt visjon av forholdet mellom Gud og verden. Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise. ISBN: 978-82-8314-065-1. Portal forlag. Kapittel. s 45 - 54.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Challenges to the Traditional Christian Concept of History. Zygon: Journal of Religion and Science. ISSN: 0591-2385. 49 (4). s 855 - 874. doi:10.1111/zygo.12128.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Gud i liv - og død? Jon Fosse: Morgon og kveld. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Kapittel. s 146 - 159.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Religionspsykologi som grunnlag for kultur- og religionskritikk. Religionspsykologi. ISBN: 978-82-05-41634-5. Gyldendal Akademisk. Kapittel 4. s 59 - 67.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Struggling with change: The predicament of evolution and change for religious traditions. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN: 0028-3517. 19 (4). s 441 - 453. doi:10.1515/nzsth-2014-0025.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). The Role of Experience in the Assessment of Human Nature. Theology and Science. ISSN: 1474-6700. 12 (4). s 324 - 337. doi:10.1080/14746700.2014.954397.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). David Tracy. Key theological thinkers: from modern to postmodern. ISBN: 978-1-4094-3763-5. Ashgate. Chapter 43. s 529 - 536.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Distinct, unique, or separate? : challenges to theological anthropology and soteriology in light of human evolution. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 67 (2). s 166 - 183. doi:10.1080/0039338X.2013.845853.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). I need time for my "self" : the importance of time for the development of religious selfhood. Impossible time : past and future in the philosophy of religion. ISBN: 9783161519567. Mohr Siebeck. Kapittel. s 213 - 221.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Jean-Luc Marion. Key theological thinkers: from modern to postmodern. ISBN: 978-1-4094-3763-5. Ashgate. Chapter 62. s 745 - 752.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Makt, avmakt og kreativitet: Beate Grimsrud og Michel Foucault. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 51 - 65.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Revelation between cognitive science of religion and dialectical theology. Theology and Science. ISSN: 1474-6700. 11 (4). s 356 - 369. doi:10.1080/14746700.2013.836889.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 2 (4). s 379 - 395.
 • Henriksen, Jan-Olav; Kurtén, Tage (2012). Introduction: Religion, ethics and theology under change. Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions. ISBN: 9781443837491. Cambridge Scholars Publishing. Introduction. s 1 - 12.
 • Henriksen, Jan-Olav (2012). Keeping people in or out?. Dialog. ISSN: 0012-2033. 51 (2). s 114 - 124.
 • Henriksen, Jan-Olav (2012). Makt og avmakt blant ledere i Den norske kirke. Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn. ISBN: 978-82-15-01971-0. Universitetsforlaget. Kap. 10. s 200 - 215.
 • Henriksen, Jan-Olav (2012). Old wine in new wineskins? : on the lasting impact of critique of religion on the understanding of God in the theology of the twentieth century. Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions. ISBN: 9781443837491. Cambridge Scholars Publishing. Chapter 12. s 225 - 247.
 • Henriksen, Jan-Olav (2012). Religion mellom sekularitet og sekularisme : sekularitetens gevinster i et religionsfilosofisk perspektiv. Sekularisme-med norske briller. ISBN: 978-82-7477-536-7. Unipub forlag. Artikkel. s 147 - 161.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Desire : gift and giving. Saving desire : the seduction of Christian theology. ISBN: 978-0-8028-6626-4. William B. Eerdmans Publishing Company. Kap.. s 1 - 30.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Do we need eternal peace?. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. Kap.. s 153 - 160.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Epilogue : desire and theology. Saving desire : the seduction of Christian theology. ISBN: 978-0-8028-6626-4. William B. Eerdmans Publishing Company. Epilog. s 190 - 192.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Introduction. Difficult normativity : normative dimensions in research on religion and theology. ISBN: 978-3-631-61993-3. Peter Lang Publishing Group. Innledning. s 11 - 15.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). It's Personal-Or Not At All: On God as Love/r. Dialog. ISSN: 0012-2033. 50 (1). s 63 - 70. doi:10.1111/j.1540-6385.2010.00582.x.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Multifaceted Christianity and the postmodern condition : reflections on its challenges to churches in the Northern hemisphere. Mission and postmodernities. ISBN: 978-1-870345-97-2. Regnum Books. Kap.. s 3 - 21.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Normative dimensions in empirical research on religion, values and society. Difficult normativity : normative dimensions in research on religion and theology. ISBN: 978-3-631-61993-3. Peter Lang Publishing Group. Kap.. s 17 - 36.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Teologi om begjær - i en postmoderne konsumkultur. Vegar i vegløysa : ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne. ISBN: 978-82-519-2741-3. Tapir Akademisk Forlag. Kap. 1. s 57 - 66.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). The erotic self and the image of God. In search of self : interdisciplinary perspectives on personhood. ISBN: 978-0-8028-6386-7. William B. Eerdmans Publishing Company. Kap. 3. s 256 - 272.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). The gift of grace - on Derrida's gift and Lutheran grace : using philosophy to make points of theology, or the other way around. Transformations in Luther's theology : historical and contemporary reflections. ISBN: 978-3-374-02856-6. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. Part II: Contemporary transformations. s 160 - 178.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). Desire and the law : critical and constructive remarks on the traditional Christian approach toward desire. The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion. ISBN: 978-1443819848. Cambridge Scholars Publishing. Kap.. s 151 - 166.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). Eros and/as desire - a theological affirmation : Paul Tillich read in the light of Jean-Luc Marion's The Erotic Phenomenon. Modern Theology. ISSN: 0266-7177. 26 (2). s 220 - 242.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). God and desire. Contemporary Philosophy, Volume 10: Philosophy of Religion. ISBN: 978-90-481-3526-4. Springer Science+Business Media B.V.. Kap.. s 149 - 164.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). Hva er teologi? : utkast til et svar anno 2010. Mot bättre vetande: festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen. ISBN: 978-951-765-526-2. Åbo Akademis Förlag. Kap.. s 123 - 139.
 • Botvar, Pål Ketil; Henriksen, Jan-Olav (2010). Hva skjer med den alternative religiøsiteten?. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 115 (4). s 307 - 319.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). Hvordan lar vi liturgien uttrykke vår teologiske forståelse av synd?. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 115 (4). s 388 - 400.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). Mission: invitation to community. Walk humbly with the Lord : church and mission engaging plurality. ISBN: 978-0-8028-6630-1. William B. Eerdmans Publishing Company. Kap.. s 70 - 73.
 • Botvar, Pål Ketil; Henriksen, Jan-Olav (2010). Mot en alternativreligiøs revolusjon?. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. Kap.. s 60 - 80.
 • Henriksen, Jan-Olav; Søvik, Atle Ottesen (2010). Peder Gravem - jeger, prinsippteolog og lærerutdanner. Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. ISBN: 9788251926126. Tapir Akademisk Forlag. Innledning. s 7 - 10.
 • Schmidt, Ulla; Henriksen, Jan-Olav (2010). Religion, etikk og moral : nye sammenhenger?. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. Kap.. s 132 - 148.
 • Henriksen, Jan-Olav; Schmidt, Ulla (2010). Religionens plass og betydning i offentligheten. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. Kap.. s 81 - 94.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). Skam som teologisk tema : et forsøk på å overvinne skamløsheten i teologisk antropologi. Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. ISBN: 9788251926126. Tapir Akademisk Forlag. Kap.. s 91 - 102.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). The surprise of judgment and justice. Christology and ethics. ISBN: 978-0-8028-4509-2. William B. Eerdmans Publishing Company. Kap.. s 127 - 148.
 • Henriksen, Jan-Olav (2010). Thematizing otherness : on ways of conceptualizing transcendence and God in recent philosophy of religion. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 64 (2). s 153 - 176.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Begjærets kristologi, begjærets frigjøring. Dansk teologisk tidsskrift. ISSN: 0105-3191. 72 (1). s 1 - 17.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Er livets uendelighet en attraktiv mulighet?. Medisinens randsoner. ISBN: 978-82-92871-99-7. Norwegian Medical Society. s 492 - 498.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Er livets uendelighet en attraktiv mulighet?. Michael Quarterly. ISSN: 1504-0658. 6 (4). s 492 - 498.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Introduction. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 63 (1). s 1 - 2.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Om forholdet mellom teologi og religionsvitenskap - sett fra teologiens ståsted. "Adam, kvar er du?" : danning og identitet i ein global tidsalder. Tapir Akademisk Forlag. s 89 - 101.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Religionen og menneskets identitet. Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. ISBN: 978-82-15-01494-4. Universitetsforlaget. Kap.. s 76 - 86.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). The theology of the Lund report of the LWF task force on marriage, family and human sexuality : major points. Called to grow, lead and nurture, Greifswald, Germany, 11-16 September 2008 : LWF Church Leadership Consultation in Europe. Lutheran World Federation. faglig_bok_institusjon. s 61 - 64.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Theology between nature and culture. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 63 (2). s 95 - 97.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Tro og erfaring : skisse til en offensiv teologi i møte med nyreligiøse erfaringer. Halvårsskrift for praktisk teologi. ISSN: 0800-6857. 26 (2). s 62 - 69.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). David Tracy. Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. ISBN: 978-82-7634-585-8. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kap.. s 538 - 546.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). Introduction. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 62 (2). s 105 - 106.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). Jean-Luc Marion. Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 690 - 698.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). Philosophy of religion. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 62 (1). s 1 - 3.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). Shame, desire and marginality : considerations on challenges to a contemporary theology about human experience. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 21 (1). s 75 - 90.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). Teologi, i tro, håp, og kjærlighet til Jorden. Halvårsskrift for praktisk teologi. ISSN: 0800-6857. 25 (2). s 76 - 81.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). The difficulties of forgiving - or why not to reconcile with the past? : reflections on an important work about forgiveness and reconciliation. Ars Disputandi : The Online Journal for Philosophy of Religion. ISSN: 1566-5399. 8 (26. July). s 80 - 87.
 • Henriksen, Jan-Olav; Schmidt, Ulla (2007). A warranted performance? : a critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 61 (2). s 113 - 139.
 • Henriksen, Jan-Olav (2007). Change. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 61 (1). s 1 - 2.
 • Henriksen, Jan-Olav (2007). Grace - and lack thereof : a different angle on the horrible and unrepresentable in Polanski's The Pianist. Dialog. ISSN: 0012-2033. 46 (1). s 55 - 65.
 • Henriksen, Jan-Olav (2007). Introduction. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 61 (2). s 89 - 90.
 • Henriksen, Jan-Olav (2007). Moderne religion i kritisk lys : Charles Taylor lest som religionsfilosof. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. ISSN: 0800-7136. 25 (3). s 83 - 103.
 • Henriksen, Jan-Olav (2006). Ondskap, teologi og religion. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. 18 (4). s 81 - 91.
 • Henriksen, Jan-Olav (2006). Researching theological normativity : some critical and constructive suggestions. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 60 (2). s 207 - 220.
 • Henriksen, Jan-Olav (2006). The crucifixion as the realisation of identity : the gift of recognition and representation. Modern Theology. ISSN: 0266-7177. 22 (2). s 197 - 220.
 • Sandnes, Karl Olav; Henriksen, Jan-Olav (2020). Resurrection : Texts and Interpretation, Experience and Theology. ISBN: 9781532695872. Pickwick Publications. s 322.
 • Henriksen, Jan-Olav (2020). Representation and Ultimacy : Christian Religion as Unfinished Business. ISBN: 978-3-643-91168-1. LIT Verlag. s 269.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Religious Plurality and Pragmatist Theology : Openness and Resistance. ISBN: 9789004412323. Brill. s 284.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Christianity as Distinct Practices : A Complicated Relationship. ISBN: 978-0-567-68327-4. T&T Clark. s 216.
 • Henriksen, Jan-Olav (2018). Varme hender. ISBN: 9788254313879. Verbum Forlag. s 128.
 • Henriksen, Jan-Olav (2017). Religion as Orientation and Transformation : A Maximalist Theory. ISBN: 978-3-16-155098-0. Mohr Siebeck.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Mangfold og tvetydighet : aktuelle blikk på religion. ISBN: 978-82-8314-074-3. Portal forlag.
 • Henriksen, Jan-Olav; Sandnes, Karl Olav (2016). Jesus as healer : a Gospel for the body. ISBN: 9780802873316. William B. Eerdmans Publishing Company.
 • Henriksen, Jan-Olav (2016). Finitezza e antropologia teologica : un' esplorazione interdisciplinare sulle dimensioni teologiche della finitezza. ISBN: 978-88-399-0879-7. Editrice Queriniana.
 • Henriksen, Jan-Olav (2015). The Reconstruction of Religion : Lessing, Kierkegaard, and Nietzsche. ISBN: 978-1-4982-2094-1. Wipf and Stock Publishers.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Life, love, and hope : God and human experience. ISBN: 978-0-8028-7149-7. William B. Eerdmans Publishing Company.
 • Henriksen, Jan-Olav (2014). Tro som gjør seende : Evangeliet etter Bartimeus. ISBN: 978-82-8314-010-1. Portal forlag. s 118.
 • Henriksen, Jan-Olav (2013). Relating God and the self : dynamic interplay. ISBN: 978-1-4094-6548-5. Ashgate. s 205.
 • Henriksen, Jan-Olav; Pabst, Kathrin (2013). Uventet og ubedt. ISBN: 978-82-15-02155-3. Universitetsforlaget.
 • Henriksen, Jan-Olav; Kurtén, Tage (2012). Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions. ISBN: 9781443837491. Cambridge Scholars Publishing. s 251.
 • Shults, Fount LeRon; Henriksen, Jan-Olav (2011). Saving desire : the seduction of Christian theology. ISBN: 978-0-8028-6626-4. William B. Eerdmans Publishing Company.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Difficult normativity : normative dimensions in research on religion and theology. ISBN: 978-3-631-61993-3. Peter Lang Publishing Group. s 145.
 • Henriksen, Jan-Olav; Sommerfeldt, Atle (2005). Det Umulige nåløyet. ISBN: 978-82-05-34344-3. Gyldendal Akademisk. s 180.
 • Henriksen, Jan Olav; Heiene, Gunnar Harald; Thorbjørnsen, Svein Olaf (2002). Teologi for kirken : festskrift til professor dr.theol. Torleiv Austad på 65-årsdagen. ISBN: 82-543-0920-5. Verbum. s 16.
 • Henriksen, Jan-Olav (1999). Friedrich Nietzsche : filosofi og samfunn. ISBN: 82-7634-228-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 122.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Finitude and theological anthropology : an interdisciplinary exploration into theological dimensions of finitude. ISBN: 978-90-429-2458-1. Peeters Publishers. s 220.
 • Henriksen, Jan-Olav; Søvik, Atle Ottesen (2010). Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. ISBN: 9788251926126. Tapir Akademisk Forlag. s 202.
 • Henriksen, Jan-Olav; Christoffersen, Svein Aage (2010). Religionens livstolkning : innføring i kristendommens religionsfilosofi. ISBN: 9788215017495. Universitetsforlaget. s 218.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Menneskesyn : historisk arv og fortsat aktualitet. ISBN: 9788779555754. Klim. s 161.
 • Henriksen, Jan-Olav (2009). Desire, gift, and recognition : Christology and postmodern philosophy. ISBN: 9780802863713. William B. Eerdmans Publishing Company. s 379.
 • Henriksen, Jan-Olav (2008). Jesus : gave og begjær. ISBN: 9788205384477. Gyldendal Akademisk. s 161.
 • Henriksen, Jan-Olav (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. ISBN: 9788245006179. Fagbokforlaget. s 168.
 • Henriksen, Jan-Olav; Botvar, Pål Ketil (2006). Tro : 13 essays om tro. ISBN: 8292496394. Kom forl.. s 219.
 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan (2006). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. ISBN: 8205355541. Gyldendal Akademisk. s 285.
 • Henriksen, Jan-Olav; Sommerfeldt, Atle (2005). Det Umulige nåløyet : fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv. ISBN: 8205343446. Gyldendal Akademisk. s 180.
 • Henriksen, Jan-Olav (2005). Menneskesyn : historisk arv og varig aktualitet. ISBN: 8205342512. Gyldendal Akademisk. s 176.
 • Repstad, Pål; Repstad, Pål; Henriksen, Jan-Olav (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. ISBN: 8245003425. Fagbokforlaget. s 289.
 • Repstad, Pål; Repstad, Pål; Henriksen, Jan-Olav (2005). Tro i sør. Sosiologiske og teologiske blikk på sørlandsk religion. ISBN: 8245003409. Fagbokforlaget. s 168.
 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan; Thornye, Ole (2004). Omsorgens etik : grundlag, værdier og etiske teorier i arbejdet med mennesker. ISBN: 8741201442. Hans Reitzels Forlag. s 354.
 • Vetlesen, Arne Johan; Henriksen, Jan-Olav (2003). Moralens sjanser i markedets tidsalder : om kulturelle forutsetninger for moral. ISBN: 8205323410. Gyldendal. s 207.
 • Henriksen, Jan-Olav (2003). Imago Dei : den teologiske konstruksjonen av menneskets identitet. ISBN: 8205313938. Gyldendal Akademisk. s 426.
 • Henriksen, Jan-Olav (1999). På grensen til Den andre : om teologi og postmodernitet. ISBN: 8241710631. Ad Notam Gyldendal. s 248.
 • Henriksen, Jan-Olav (2000). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. ISBN: 8241711948. Gyldendal Akademisk. s 279.
 • Henriksen, Jan-Olav (1997). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. ISBN: 8241706669. Ad Notam Gyldendal. s 245.
 • Henriksen, Jan-Olav (2000). Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid. ISBN: 8241711417. Gyldendal Akademisk. s 272.
 • Henriksen, Jan-Olav (1994). Guds virkelighet : hovedtrekk i kristen dogmatikk. ISBN: 8253142900. Luther. s 287.
 • Henriksen, Jan-Olav (1997). Grobunn for moral : om å være moralsk subjekt i en postmoderne kultur. ISBN: 8276340946. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 320.
 • Henriksen, Jan-Olav (1999). Friedrich Nietzsche - filosofi og samfunn. ISBN: 8276342280. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 122.
 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan (1998). Etik i arbete med människor Nærhet og distanse. ISBN: 9144005903. Studentlitteratur. s 239.
 • Henriksen, Jan-Olav (1994). Tegn, tekst og tolk : teologisk hermeneutikk i fortid og nåtid. ISBN: 8200218058. Universitetsforlaget. s 283.
 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan (2000). Blizke a vzdalene : eticke teorie a principy prace s lidmi. ISBN: 8085834855. Sdruzeni Podane ruce. s 215.
 • Heiene, Gunnar; Henriksen, Jan-Olav (1998). Moral og menneskeliv : et kristent perspektiv. ISBN: 8276342175. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 166.
 • Henriksen, Jan-Olav (2002). The reconstruction of religion: Lessing, Kierkegaard, and Nietzsche. Faculty of Arts, University of Oslo. s 242.
 • Henriksen, Jan-Olav; Heiene, Gunnar; Thorbjørnsen, Svein Olaf (2002). Teologi for kirken : festskrift til professor dr.theol. Torleiv Austad på 65-årsdagen. ISBN: 8254309205. Verbum. s 323.
 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan (2001). Etik i arbete med människor. ISBN: 9144016891. Studentlitteratur. s 289.
 • Henriksen, Jan-Olav (2001). The reconstruction of religion: Lessing, Kierkegaard, and Nietzsche. ISBN: 080284927X. Eerdmans. s 208.
 • Henriksen, Jan-Olav (2001). Gud : fortrolig og fremmed. ISBN: 8205303444. Gyldendal Akademisk. s 168.
 • Henriksen, Jan-Olav; Krogseth, Otto (2001). Pluralisme og identitet : kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme. ISBN: 8205280606. Gyldendal Akademisk. s 418.
 • Henriksen, Jan-Olav (2011). Religion : mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt. ISBN: 978-82-7634-911-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 158.
 • Henriksen, Jan-Olav (2006). Tro. 13 essays om tro. ISBN: 82-92496-39-4. Kom forlag. s 219.
 • Christoffersen, Svein Aage; Henriksen, Jan-Olav (2010). Religionens livstolkning. Innføring i kristendommens religionsfilosofi. ISBN: 978-82-15-01749-5. Universitetsforlaget. s 218.
 • Repstad, Pål; Henriksen, Jan-Olav (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. s 289.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Pluralisme og Normativitet.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Tilgivelse - For hvem? Om tilgivelsespraksis og Rettferdiggjørelsestro.
 • Henriksen, Jan-Olav (2019). Experiential Evidence for a Theology Without Walls? Hick's Position from a Pragmatist Perspective.

Sist endret: 21.06.2018 14:06