Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
C4094 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier med spesialutdanning i kreftsykepleie, samt en master i klinisk sykepleievitenskap. For tiden doktorgradsstipendiat i prosjektet "Shared decision-making in palliative cancer care". Jeg har arbeidserfaring fra medisinsk avdeling i spesialisthelsetjenesten, som rådgiver/spesialrådgiver i Kreftforeningen og som underviser i sykepleierutdanningen.  

Faglige interesser

Kreftomsorg, palliasjon, pårørende, e-helse og velferdsteknologi, brukermedvirkning og felles beslutningsprosesser, bruk av teknologi i undervisning

Prosjekter

Samvalg i palliativ kreftomsorg, -sykepleierens rolle i samvalgsprosesser ved avansert kreftsykdom

Utvalgte publikasjoner

Jannicke Rabben, & Berit Johannessen. (2015). Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i “kampen mot kreft”. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 11(1), Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 01 June 2015, Vol.11(1). DOI: https://doi.org/10.7557/14.3483

Rabben. (2014). Riddere På Slakk Line : Om Pårørende, Uhelbredelig Kreft Og Komplementær Og Alternativ Behandling. http://hdl.handle.net/11250/302453

Vitenskapelige publikasjoner

  • Rabben, Jannicke (2023). Sykeplayer- utvikling av en spillbasert e-læringsmodul.
  • Rabben, Jannicke; Koch, Therese Brastad; Briseid, Hanne Synøve; Vabo, Grete Lund; Meum, Torbjørg Træland (2019). Digit- sykepleie på nett.
  • Rabben, Jannicke; Boe, Gina (2015). Eldre pårørende til kreftpasienter; Temakafé med fokus på pårørende.
  • Rabben, Jannicke (2015). Hvordan oppleves det å være pårørende til personer med uhelbredelig kreft som søker komplementær og alternativ behandling?.

Sist endret: 17.10.2022 09:10