Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jan Lindland

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontortid:
Ingen offisiell kontortid

Utdannelse:

1978 – 1980: Agder Distrikts- og ingeniørhøgskole, bygg og anlegg (ingeniør)

 

1980 – 1981: Agder Distrikts- og ingeniørhøgskole, NTH-forberedende bygg og anlegg

 

1981 – 1983: Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høyskole, bygg og anlegg (sivilingeniør)

 

Erfaring:

1984 – 1989:Dr.techn. Kristoffer Apeland AS i Oslo(rådgivende ingeniørfirma)– sivilingeniør, fagansvarlig

 

1989 – 1996:Dr.techn. Kristoffer Apeland AS, avd. Sørlandet- avdelingsleder, sivilingeniør, fagansvarlig

 

2001 – 2004:Knudsen & Kaarigstad AS(rådgivende ingeniørfirma) -daglig leder

 

1996 – dd:   Stærk & Co. a.s(rådgivende ingeniørfirma) - medeier, daglig leder, sivilingeniør, fagansvarlig

 

2013 – dd:   Universitet i Agder- førstelektor i 20%-stilling

Faglige interesser

Faglig interesse:

Spesialkompetanse innen nedbrytning av betong og betongrehabilitering.

Undervisningsfag:

BYG-216 Betongrehabilitering

Prosjekter

Har deltatt i flere FoU-prosjektet støttet av Norges forskningsråd:

-        Prosjekt 3B-31 16157 – «Vedlikehold av bygninger. EDB-baserte systemer», 1984 - 1986 (prosjektmedarbeider)

-        Prosjekt BA 0773.15526 – «Balkongskader», 1986 - 1988 (prosjektmedarbeider)

-        Prosjekt 3B – «Utvikling av komplett FDV-system», 1987 - 1990 (prosjektmedarbeider)

-        Prosjekt BA 28979 – «Anvisninger for tekniske beskrivelser av betongrehabiliteringsarbeider», 1992 - 1993 (prosjektleder)

-        Prosjekt BA 30891 – «Norm for tilstandskontroll av betongkonstruksjoner», 1993 – 1994 (prosjektleder)

FoU-prosjektet støttet av industrien og bransjeorganisasjoner:

-        «FoU-prosjekt kai Sjursøya – klorider i betong», 1999 – 2012 (Prosjektsekretær/prosjektleder)

-        NFB-prosjekt – «Evaluering av utført realkalisering på Blakstad bru i Arendal», 2007 – 2010 (prosjektleder)

-        Redaktør for læreboka «Betongrehabilitering. Reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll», 2014 - 2016

Vitenskapelige publikasjoner

  • Lindland, Jan (2017). Betongrehabilitering; Reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll. ISBN: 978-82-8208-051-4. Norsk forening for betongrehabilitering. s 499.
  • Lindland, Jan (2016). Reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder i NS-EN 1504-9 – valg av metoder.
  • Lindland, Jan (2016). Rammebetingelser - standarder.
  • Lindland, Jan (2016). Rammebetingelser – lover og forskrifter.
  • Lindland, Jan (2016). Eksempler på konstruksjoner med typiske skader med behov for rehabilitering.
  • Lindland, Jan (2016). Åpningsforedrag - innledning til kurset.
  • Lindland, Jan (2016). Veien fra bar bakke tilkapittel LY.
  • Lindland, Jan (2016). Erfaring med realkalisering av Blakstad bru.
  • Lindland, Jan (2016). Veiledning for antikvarisk reahbilitering.
  • Lindland, Jan (2016). Rammeverk elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 31.10.2018 16:10