Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jan Inge Jenssen

Tilknyttet UiA

Professor

 
Kontor:
9I175 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Jan Inge Jenssen er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en Dr.oecon-grad fra Norges handelshøyskole. Han har en fireårig utdanning i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder, og en høyere grads eksamen i administrasjon fra Norges hadelshøyskole.

Jenssen har publisert en rekke artikler bl.a. i følgende journaler: Journal of International Financial Management & Accounting (IF 1.12m, Wiley), Biomass & Bioenergy (IF 3.71, Elsvier), Corporate Governance: An International Review (IF 5.7, Wiley), European Planning Studies (IF 1.33, Taylor & Francis)

Jenssen er tidligere instituttleder og visedekan. Han har erfaring som forskningsassistent, forsker, førsteamanuensis og rådmann. 

Jenssen rådgir og er styreleder i flere virksomheter. Han har også vært sentral i oppstarten av flere virksomheter, bl.a et forlag og flere private skoler. Han etablerte i 2005 Senter for entreprenørskap ved UiA og var sentral i etableringen av Handelshøyskolen ved UiA. Dessuten ledet han den daglige virksomheten ved Handelshøyskolen som visedekan nær to år etter etableringen. Han har vært gjesteforsker ved Oregon State University i to år.

Curriculum Vitae

Google Scholar profil

ResearchGate

Fagområder: ledelse, organisering, entreprenørskap og innovasjon

Faglige interesser

Interesseområder:

 • Ledelse, organisering, innovasjon og entreprenørskap

Forsker for tiden på disse områdene:

 • Ledelse i frivillige organisasjoner
 • Entrereprenørskapsintensjoner

Underviser for tiden i følgende emner: 

 • Endringsledelse (EVU og siv.øk)
 • Ledelse i praksis (EVU)
 • Entreprenørskap og innovasjon (EVU)
 • Entreprenørskap i praksis (EVU og siv.øk)

Prosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hekneby, Torbjørn; Ingvaldsen, Jonas A; Benders, Jos; Jenssen, Jan Inge; Lehland, Katja (2022). Orkestrert læring og global kulturbygging: Hvordan Elkem ASA skaper prosessforbedring i sin globale organisasjon. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 25 (1). s 121 - 129.
 • Jenssen, Jan Inge (2020). How Church Leadership May Influence Growth by Applying an Organizational Life Cycle Perspective on Church Development. A Literature Study. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 7
 • Jenssen, Jan Inge (2019). How Can Strategic Leadership be Applied to the Development of the Local Church? A Discussion of Content and Process. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 6
 • Jenssen, Jan Inge (2018). Leadership and church identity. A discussion of how leadership in the local church can help to realize the true nature of the church. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 5
 • Jenssen, Jan Inge (2016). Hvordan bør menigheter arbeide med endring? En drøfting av relevansen av organisasjonsteoretiske perspektiver for endringstiltak i menigheter. Scandinavian Journal for Leadership & Theology. ISSN: 1894-7875. 3
 • Shneor, Rotem; Jenssen, Jan Inge (2014). Gender and Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Women : New Management and Leadership Models. ISBN: 978-1-4408-0077-1. Praeger. 1. s 15 - 67.
 • Jenssen, Jan Inge (2013). Change Resistance in organizations: Reasons and Measures: A Literature Review. Management for Progress. ISBN: 978-82-7099-734-3. Novus Forlag. 11. s 212 - 232.
 • Nybakk, Erlend; Lunnan, Anders; Jenssen, Jan Inge; Crespell, Pablo (2013). The importance of social networks in the Norwegian firewood industry. Biomass & Bioenergy. ISSN: 0961-9534. 57s 48 - 56. doi:10.1016/j.biombioe.2012.11.018.
 • Nybakk, Erlend; Jenssen, Jan Inge (2012). Innovation strategy, working climate, and financial performance in traditional manufacturing firms: An empirical analysis. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 16 (2). doi:10.1142/S1363919611003374.
 • Jenssen, Jan Inge (2010). Entreprenørskap i et nettverksperspektiv. Teoretisk forankring, sentrale temaer, begreper og sammenhenger. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. kapittel. s 181 - 196.
 • Jenssen, Jan Inge; Åsheim, Kari (2010). Organisational innovation promoters and performance effects in small, knowledge-intensive firms. International Journal of Entrepreneurship and Innovation. ISSN: 1465-7503. 11 (1). s 19 - 27.
 • Jenssen, Jan Inge (2010). Perspektiver på interorganisatoriske nettverk og innovasjon i små kunnskapsintensive virksomheter : en litteraturgjennomgang. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. kapittel. s 170 - 193.
 • Jenssen, Jan Inge (2009). Innovation and maritime clusters. Shipping Innovation. ISBN: 9781586039431. IOS Press. kap.
 • Jenssen, Jan Inge; Nybakk, Erlend (2009). Inter-organizational innovation promoters in small knowledge intensive firms. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 13 (3). s 441 - 466.
 • Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars (2006). Entreprenørskap i det norske samfunn. Perspektiver på entreprenørskap / Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.). Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 271 - 282.
 • Våge, Magne; Jenssen, Jan Inge (2006). Forretningside og produktutvikling. Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 117 - 136.
 • Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Erikson, Truls (2006). Introduksjon til entreprenørskap. Perspektiver på entreprenørskap / Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.). Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 17 - 24.
 • Jenssen, Jan Inge (2006). Organisering og nettverk. Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Jenssen, Jan Inge; Randøy, Trond (2006). The performance effect of innovation in shipping companies. Maritime Policy & Management. ISSN: 0308-8839. 33 (4). s 327 - 343.
 • Randøy, Trond; Jenssen, Jan Inge (2004). Board independence and product market competition in swedish firms. Corporate governance. An International Review. ISSN: 0964-8410. 12 (3).
 • Jenssen, Jan Inge; Jørgensen, Geir (2004). How do corporate champions promote innovation? A literature review. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 8 (1). s 63 - 86.
 • Jenssen, Jan Inge; Kristiansen, Stein (2004). Sub-cultures and entrepreneurship: The value of social capital in Tanzanian business. Journal of Entrepreneurship. ISSN: 0971-3557. 13 (1).
 • Randøy, Trond; Jenssen, Jan Inge; Down, Jonathan (2003). Corporate governance and board effectiveness in maritime firms. Maritime Economics & Logistics. ISSN: 1479-2931. 5 (1). s 1 - 15.
 • Jenssen, Jan Inge (2003). Innovation, capabilities, and competitive advantage in Norwegian shipping. Maritime Policy & Management. ISSN: 0308-8839. 30 (2).
 • Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Greve, Arent (2002). Does the degree of redundancy in social networks influence the success of business start-ups?. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. ISSN: 1355-2554. 8 (5). s 254 - 267.
 • Jenssen, Jan Inge; Randøy, Trond (2002). Factors that promote innovation in shipping companies. Maritime Policy & Management. ISSN: 0308-8839. 29 (2).
 • Jenssen, Jan Inge; Havnes, Per Anders (2002). Public intervention in the entrepreneurial process. A study based on three Norwegian cases. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. ISSN: 1355-2554. 8 (3).
 • Jenssen, Jan Inge; Koenig, Harold F. (2002). The effect of social networks on resource access and business start-ups. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 10 (8).
 • Jenssen, Jan Inge; Mishra, Chandra; Randøy, Trond (2001). Family influence and corporate performance. Journal of International Financial Management & Accounting. ISSN: 0954-1314. 12 (3).
 • Jenssen, Jan Inge (2001). Social networks, resources, and entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurship and Innovation. ISSN: 1465-7503. 2 (2). s 103 - 109.
 • Jenssen, Jan Inge; Harvold, Kjell-Arve (1990). Målstyring i kommunene - kun for den politiske eliten?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 6 (1). s 51 - 60.
 • Jenssen, Jan Inge; Holvik, Øystein (1987). Resultatvurderinger - et eksempel fra renovasjon. Kommunalt tidsskrift. ISSN: 0047-3537. s 43 - 44.
 • Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Erikson, Truls (2012). Perspektiver på Entreprenørskap. ISBN: 978-82-7634-956-6. Cappelen Damm Akademisk. s 356.
 • Olsen, Kjell Harald; Kleve, Terje (red.); Jenssen, Jan Inge; Lie, Trond; Amdam, Roar (1998). Planlegging og Handling. Kommunal planlegging som grunnlag for politisk styring. Kommuneforlaget.
 • Jenssen, Jan Inge (1995). Kirkevekst. Rex forlag.
 • Wijnolst, Niko; Jenssen, Jan Inge; Sødal, Sigbjørn (2003). European Maritime Clusters. ISBN: 9040724571. Delft University Press. s 220.
 • Jenssen, Jan Inge (1990). De årlige plan- og budsjettrutinene. Eksempler fra Kvinesdal, Songdalen og Kristiansand. Kommuneforlaget.
 • Jenssen, Jan Inge; Robertsen, Karl (2000). Kommunaløkonomi - i et styringsperspektiv. ISBN: 8276340431. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Våge, Magne; Våge, Magne; Bjerkås, Trygve; Borch, Odd Jarl; Foss, Lene; Hatteland, Øystein; Lindberg, Frank; Soelberg, Frode; Soelberg, Frode; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein; Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Ljunggren, Anne Elisabeth; Madsen, Einar Lier; Rasmussen, Einar; Rasmussen, Einar; Richter, Kim (2006). Perspektiver på entreprenørskap. ISBN: 8276346731. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 306.
 • Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Erikson, Truls (2006). Perspektiver på entreprenørskap. ISBN: 8276346731. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 306.
 • Zamore, Stephen; Mersland, Roy; Jenssen, Jan Inge (2022). Christianity, leadership and performance of microfinance institutions.

Sist endret: 21.06.2018 14:06