Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jan Georg Friesinger

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C5034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Sosiolog med flere års jobberfaring som miljøterapeut med psykisk helse og rusarbeid. Doktorgrad fra Universitetet i Agder med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. Studieprogamleder for Master i Psykososial helse.

Forskning

 • Materialitet og steder

 

 • Helsesosiologi

 

 • Psykisk helsearbeid

Undervisning

 • Samfunnsfaglige emner

 

 • Kvalitative metoder

 

 • Praksisoppfølging

Prosjekter

 • 2016-2019: Doktorgradsprosjekt
  • Materialitet og livssituasjon for mennesker med psykiske helse problemer som bor i kommunale bofellesskap. Et hovedfokus ligger på arkitektur og små ting med stor betydning
 • 2020 (jan-jun): Engasjert i prosjektet 'Innarbeid'
  • Behovsdrevet innovasjoner for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi
 • 2019-2021: Forskningsprosjekt knyttet til gruppen 'et samfunn for alle'

Utvalgte publikasjoner

Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2020). Materialities in supported housing for people with mental health problems: a blurry picture of the tenants. Sociology of Health and Illness. ISSN: 0141-9889. doi:10.1111/1467-9566.13162.

Friesinger, J.G., Topor, A., Bøe, T.D., Larsen, I.B., 2019a. The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications 5, 22. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0230-0

Friesinger, J.G., Topor, A., Bøe, T.D., Larsen, I.B., 2019b. Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review. Health & Place 57, 44–53. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.03.006

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hope, Øyvind Johannes; Ness, Ottar; Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag (2023). ‘Living needs a landscape’: A qualitative study about the role of enabling landscapes for people with mental health and substance abuse problems. Health and Place. ISSN: 1353-8292. 84s 1 - 8. doi:10.1016/j.healthplace.2023.103144.
 • Friesinger, Jan Georg; Haugland, Siri Håvås; Vederhus, John-Kåre (2022). The significance of the social and material environment to place attachment and quality of life: findings from a large population-based health survey. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02045-2.
 • Friesinger, Jan Georg; Birkeland, Bente; Thorød, Anne Brita (2021). Human-Animal Relationships in Supported Housing: Animal Atmospheres for Mental Health Recovery. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.712133.
 • Larsen, Inger Beate; Friesinger, Jan Georg; Strømland, Monica; Topor, Alain Pierre (2021). You realise you are better when you want to live, want to go out, want to see people: Recovery as assemblage. International Journal of Social Psychiatry. ISSN: 0020-7640. s 1 - 8. doi:10.1177/00207640211019452.
 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2020). Materialities in supported housing for people with mental health problems: a blurry picture of the tenants. Sociology of Health and Illness. ISSN: 0141-9889. 47 (7). s 1742 - 1758. doi:10.1111/1467-9566.13162.
 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2019). The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications. ISSN: 2055-1045. 5doi:10.1057/s41599-019-0230-0.
 • Friesinger, Jan Georg; Hope, Øyvind Johannes (2023). Steders betydning for folkehelse og inkludering - "living needs a landscape".
 • Friesinger, Jan Georg (2023). Studieplanutvikling: Etablering av ny videreutdanning/masterspesialisering i psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid.
 • Friesinger, Jan Georg (2023). Eilerts Salong / paneldeltagelse: Medvirkning uten virkning?.
 • Friesinger, Jan Georg; Wehus, Walter Norman (2022). Lykken er å høre til et sted.

Sist endret: 18.09.2022 10:09