0
Hopp til hovedinnhold

Jan Georg Friesinger

Universitetslektor

 
Kontor:
C5055 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Sosiolog med flere års jobberfaring som miljøterapeut med psykisk helsearbeid i kommunen.

Forskning

 • Materialitet og steder

 

 • Helsesosiologi

 

 • Psykisk helsearbeid

Undervisning

 • Samfunnsfaglige emner

 

 • Kvalitativ metode

 

 • Praksisoppfølging

Prosjekter

 • 2016-2019: Doktorgradsprosjekt
  • Materialitet og livssituasjon for mennesker med psykiske helse problemer som bor i kommunale bofellesskap. Et hovedfokus ligger på arkitektur og små ting med stor betydning
 • 2020 (jan-jun): Engasjert i prosjektet 'Innarbeid'
  • Behovsdrevet innovasjoner for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi
 • 2019-2021: Forskningsprosjekt knyttet til gruppen 'et samfunn for alle'

Utvalgte publikasjoner

Friesinger, J.G., Topor, A., Bøe, T.D., Larsen, I.B., 2019a. The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications 5, 22. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0230-0

Friesinger, J.G., Topor, A., Bøe, T.D., Larsen, I.B., 2019b. Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review. Health & Place 57, 44–53. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.03.006

Vitenskapelige publikasjoner

 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2019). The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications. ISSN: 2055-1045. 5doi:10.1057/s41599-019-0230-0.
 • Friesinger, Jan Georg (2019). Presentasjon av forskningen relatert til 'betydningen av bosteder og materialitet for mennesker med psykiske helse problemer'.
 • Friesinger, Jan Georg (2019). Mellom omsorgsfull og ekskluderende arkitektur.
 • Friesinger, Jan Georg (2018). Poster: The built environment and supported housing for people with severe mental illness: A mixed-method literature review.
 • Friesinger, Jan Georg (2018). The importance of the built environment for people with severe mental illness within their supported housing.
 • Friesinger, Jan Georg (2018). Stedets betydning for mennesker med psykiske lidelser som får hjelp i sine hjem.

Sist endret: 29.03.2020 22:03