0
Hopp til hovedinnhold

Jan Georg Friesinger

Universitetslektor

 
Kontor:
C5055 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdannet sosiolog (B.A./M.A.) med mange års praksiserfaring som miljøterapeut fra kommunal sektor med psykisk helsearbeid.

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger på psykisk helse (-arbeid), kultursosiologi, helsesosiologi og arkitektur-by-rom sosiologi.

Prosjekter

I mitt PhD prosjekt undersøker jeg, hvordan boforholdet i bofellesskap for mennesker med psykiske helse problemer innvirker på deres hverdag. Et hovedfokus ligger på arkitektur og små ting med stor betydning.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2019). The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications. ISSN: 2055-1045. 5doi:10.1057/s41599-019-0230-0.
  • Friesinger, Jan Georg (2019). Presentasjon av forskningen relatert til 'betydningen av bosteder og materialitet for mennesker med psykiske helse problemer'.
  • Friesinger, Jan Georg (2019). Mellom omsorgsfull og ekskluderende arkitektur.
  • Friesinger, Jan Georg (2018). Poster: The built environment and supported housing for people with severe mental illness: A mixed-method literature review.
  • Friesinger, Jan Georg (2018). The importance of the built environment for people with severe mental illness within their supported housing.
  • Friesinger, Jan Georg (2018). Stedets betydning for mennesker med psykiske lidelser som får hjelp i sine hjem.
  • Friesinger, Jan Georg (2018). Poster: Stedets betydning for mennesker med psykiske lidelser som får hjelp i sine hjem.

Sist endret: 10.11.2019 22:11