0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
C4033 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dale Jan Gunnar, Midthus Elin, Dale Bjørg, Using information and communication technology in the recovery after a coronary artery bypass graft surgery: patients’ attitudes (2018). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 11 s 417 - 423 doi: http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S175195
 • Dale Jan Gunnar, Dale Bjørg, Implementing a new pedagogy in the nursing curriculum: Bachelor students’ evaluation (2017). Journal of Nursing Education and Practice . ISSN 1925-4040. 7 (12), s 98 - 104 doi: 10.5430/jn
 • Dale Bjørg, Leland Arne, Dale Jan Gunnar, What Factors Facilitate Good Learning Experiences in Clinical Studies in Nursing: Bachelor Students’ Perceptions (2013). ISRN Nursing . ISSN 2090-5483. s - doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/628679
 • Dale Bjørg, Dale Jan Gunnar, Fensli Marthe M. Fosse, Fensli Rune Werner, Omsorg og teknologi: i dag og i morgen (2010).
 • Fensli Rune, Dale Jan Gunnar, O'Reilly Philip, O'Donoghue John, Sammon David, Gundersen Torstein, Towards Improved Healthcare Performance: Examining Technological Possibilities and Patient Satisfaction with Wireless Body Area Networks (2010). Journal of medical systems . ISSN 0148-5598. 34 (4), s 767 - 775 doi: 10.1007/s10916-009-9291-8
 • Dale Jan Gunnar, Fensli Rune, eHealth Research Laboratory in Agder (2009).
 • Dale Bjørg, Dale Jan Gunnar, Lorensen Margarethe, Livskvalitet hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie (2001). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 21 (2), s 4 - 10
 • Fensli, Rune Werner Dale, Jan Gunnar (2011). SHI2011 proceedings : 9th Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway, August 30, 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2820-5. 61 s.
 • Dale Jan Gunnar, Midthus Elin, Dale Bjørg, Using information and communication technology in the recovery after a coronary artery bypass graft surgery: patients’ attitudes (2018). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 11 s 417 - 423 doi: http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S175195
 • Dale Jan Gunnar, Dale Bjørg, Implementing a new pedagogy in the nursing curriculum: Bachelor students’ evaluation (2017). Journal of Nursing Education and Practice . ISSN 1925-4040. 7 (12), s 98 - 104 doi: 10.5430/jn
 • Dale Bjørg, Leland Arne, Dale Jan Gunnar, What Factors Facilitate Good Learning Experiences in Clinical Studies in Nursing: Bachelor Students’ Perceptions (2013). ISRN Nursing . ISSN 2090-5483. s - doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/628679
 • Leland Arne, Dale Jan Gunnar, Prosjekt Sørlandets sykehus: Veiledningsgruppe for kontaktsykepleiere (2011).
 • Dale Jan Gunnar, Leland Arne, Prosjekt Sørlandets sykehus: Kunnskapsbasert praksis (2011).
 • Dale Jan Gunnar Sykepleierutdanningen – behov i framtiden (2011).
 • Fensli Rune Werner, Dale Jan Gunnar, SHI2011 proceedings : 9th Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway, August 30, 2011 (2011).
 • Dale Bjørg, Dale Jan Gunnar, Fensli Marthe M. Fosse, Fensli Rune Werner, Omsorg og teknologi: i dag og i morgen (2010).
 • Dale Bjørg, Dale Jan Gunnar, Informal care, social networks and support for older home nursing patients (2010). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 19 s 98 - 99
 • Dale Jan Gunnar, Dale Bjørg, Using technology in the care of older people: development of a eHealth research laboratory (2010). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 19 s 90 - 90

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail