Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jamie Christopher Callison

Førsteamanuensis

 
Kontortid:
E 1 064 (Bestill time på e-post).

Jeg jobber som førsteamanuensis i litteratur i engelsk ved Universitetet i Agder. Jeg underviser litteratur i engelsk med spesialisering i poesi og poetikk, modernisme og litteratur og religion. Jeg har skrevet artikler om T.S. Eliot, David Jones og den religiøse kulturen av det 1900-tallets som har bli publisert i tidsskriftene «ELH», «Literature and Theology» og «Modernist Cultures». Jeg har publisert (sammen med Thomas Goldpaugh) en vitenskapelig kommentarutgave av et upublisert dikt. Diktet var skrivet av David Jones og hetes «The Grail Mass» (Bloomsbury Academic, 2018; pocketbok: 2022). Min monografi som heter «Modernism and Religion: Between Mysticism and Orthodoxy» ble publisert av Edinburgh University Press i august 2023.

Forskning

Modernisme, litteratur og religion, kultur, poesi og poetikk, diktlesing og lyrikkfestival, vitenskapelig kommentar

Undervisning

PhD-program i litteraturvitenskap

 • Jobbet som et midtveisseminar kommentator.

Masteroppgave i engelsk (EN-500)

 • Veiledet to oppgaver om Shakespeare og en om moderne elegi.

Litteratur, religion og det sekulære (EN-472)

 • Diskuterer koblinger mellom religion, litteratur og sekularitet og bruker post- sekulær teori.

Bacheloroppgave i engelsk (EN-212)

 • Veiledet prosjekter om Edgar Allen Poe, Henry James, Don DeLillo, og Mary Butts.
 • Undervist skriveseminarer og forskerferdigheter.
 • Emnesavarlig 

Modernisme (EN-220)

 • Emne diskuterer modernistisk litteratur i kobling til utviklinger i kultur for eksempel urbanisering, teknologi, religion og spiritualitet, sinnet og psykologien, rase og rasisme, tid, kjønn og seksualitet, og krig.
 • Emnesavarlig 

Amerikansk og britisk litteratur del 2 (EN-167)

 • Foreleste og underviste seminarer om amerikansk, britisk og global engelsk litteratur etter 1900.

Britisk og amerikansk litteratur og kultur del 1 (EN-166)

 • Foreleste og underviste seminarer om amerikansk og britisk litteratur før 1900.

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis i engelsk litteratur, Institutt for fremmedspråk og oversettelse, Fakultet for humaniora og utdanning, Universitetet i Agder (2022-i dag)
 • Forsker, David Jones Center, Honors College, Washington Adventist University, Maryland, USA (2021-2022)
 • Førsteamanuensis i engelsk litteratur, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), Nord universitet (2017-2022)
 • Tilknyttet Jacques Maritain Center, University of Notre Dame (2018)
 • Tilknyttet Oxford Center for Christianity and Culture, Regent's Park College, University of Oxford (2015-16)
 • Tilknyttet Editorial Institute, University of Boston (2014-2015) 

Utvalgte publikasjoner

MONOGRAFI

«Modernism and Religion: Between Orthodoxy and Mysticism» (Edinburgh University Press, 2023). ISBN: 9781474457224.https://doi.org/10.1515/9781474457248

VITENSKAPELIG KOMMENTARUTGAVE

«The Grail Mass and Other Works» by David Jones» redigert av Thomas Goldpaugh & Jamie Callison (Bloomsbury Academic, 2018; pocketbok, 2022). ISBN: 9781350052062; pocketbok: 9781350277267.

TIDSSKRIFTER ARTIKLER 

«Dissociating Psychology: Religion, Poetic Inspiration and T.S. Eliot’s Subliminal Mind», ELH 84 (2017): 1029-1059. https://doi.org/0.1353/elh.2017.0039

«David Jones’s «Barbaric-fetish:» Frazer and the «Aesthetic Value» of the Liturgy», Modernist Cultures 12 (2017): 438-61. https://doi.org/10.3366/mod.2017.0186

«Jesuits and Modernism? Catholic Anti-Modernism and Versions of Late Modernism», Literature and Theology 31 (2017): 1-18. https://doi.org/10.1093/litthe/frw005

«An Unnoticed Liturgical Parallel in T.S. Eliot’s A Song for Simeon», Notes and Queries 61 (2014): 592-594. https://doi.org/10.1093/notesj/gju132

BOKKAPITLER I VITENSKAPELIG ANTOLOGI

«Virginia Woolf and Modernist Mysticism» i «The Edinburgh Companion to Virginia Woolf, Modernism and Religion», redigert av Jane de Gay og Gabrielle McIntire (Edinburgh UP, 2024).

«Sacred Ground: Orthodoxy, Poetry and Religious Change», i «The Edinburgh Companion to Modernism, Myth and Religion», redigert av Suzanne Hobson og Andrew Radford (Edinburgh UP, 2022), pp. 373-88. ISBN: 9781474494786.  https://doi.org/10.1515/9781474494793-026 

«Directing Modernist Spirituality: Evelyn Underhill, the Subliminal Conscious, and Spiritual Direction» i «Modernist Women Writers and Spirituality: A Piercing Darkness», redigert av Elizabeth Anderson, Andrew Radford og Heather Walton (Palgrave Macmillan, 2016), pp. 39-54. ISBN: 9781137530363. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53036-3_3

Vitenskapelige publikasjoner

 • Callison, Jamie Christopher (2023). ‘Sacred Ground: Orthodoxy, Poetry and Religious Change’. The Edinburgh Companion to Modernism, Myth and Religion. ISBN: 9781474494786. Edinburgh University Press. 23. s 373 - 388.
 • Callison, Jamie Christopher (2021). Redefining Marriage in Interwar Britain: Internal Transformation and Personal Sacrifice in the Poetry of H.D.. Marriage Discourses: Historical and Literary Perspectives on Gender Inequality and Patriarchic Exploitation. ISBN: 9783110751338. Walter de Gruyter (De Gruyter). Chapter 8. s 187 - 206.
 • Callison, Jamie Christopher (2017). David Jones’ ‘Barbaric-fetish’: Frazer and the ‘Aesthetic Value’ of the Liturgy. Modernist Cultures. ISSN: 2041-1022. 12 (3). s 439 - 462. doi:10.3366/mod.2017.0186.
 • Callison, Jamie Christopher (2017). Dissociating psychology: Religion, inspiration, and T. S. Eliot's subliminal mind. ELH: English literary history. ISSN: 0013-8304. 84 (4). s 1029 - 1059. doi:10.1353/elh.2017.0039.
 • Callison, Jamie Christopher (2017). Transmuting F.H. Bradley: T.S. Eliot's notes towards a theory of poetry.. The T.S. Eliot Studies Annual: volume 1. ISBN: 9781942954286. Liverpool University Press. Chapter 10. s 99 - 113.
 • Callison, Jamie Christopher (2016). Directing Modernist Spirituality: Evelyn Underhill, the Subliminal Conscious, and Spiritual Direction. Modernist Women Writers and Spirituality: A Piercing Darkness. ISBN: 978-1-137-53036-3. Palgrave Macmillan. Chapter 2. s 39 - 54.
 • Callison, Jamie Christopher (2015). 'Celestial Music Unheard: T. S. Eliot, "Marina" and the Via Negativa'. Breaking the Silence: Poetry and the Kenotic Word. ISBN: 9783631655146. Peter Lang Publishing Group. Chapter 5. s 117 - 135.
 • Callison, Jamie Christopher (2014). '"Nie dla mnie ostateczna wizja:" wiersze Ariela T. S. Eliota a doświadczenie religijne' [trans. Maria Fengler] (Original title: '"Not for me the ultimate vision:" T. S. Eliot's Ariel Poems and Religious Experience'). Między słowem i rzeczywistością. Poezja Eliota wobec cielesności i W/wcielenia. ISBN: 978-83-786-5301-1. University of Gdansk Press. Chapter 5. s 91 - 112.
 • Callison, Jamie Christopher (2014). An Unnoticed Liturgical Parallel in T.S. Eliot’s 'A Song for Simeon'.. Notes and Queries. ISSN: 0029-3970. 61 (4). s 592 - 594. doi:10.1093/notesj/gju132.
 • Callison, Jamie Christopher (2023). Modernism and Religion: Between Mysticism and Orthodoxy. ISBN: 9781474457224. Edinburgh University Press. s 256.
 • Jones, David; Goldpaugh, Thomas; Callison, Jamie Christopher (2022). David Jones's The Grail Mass and Other Works. ISBN: 9781350277267. Bloomsbury Academic. s 294.
 • Callison, Jamie Christopher; Goldpaugh, Thomas (2018). David Jones's The Grail Mass and Other Works. ISBN: 9781350052062. Bloomsbury Academic. s 279.
 • Callison, Jamie Christopher; Fiddes, Paul S.; Johnson, Anna; Tonning, Erik (2017). David Jones: A Christian Modernist? New Approaches to his Art, Poetry and Cultural Theory. ISBN: 9789004356979. Brill Academic Publishers. s 297.
 • Callison, Jamie (2016). Directing Modernist Spirituality: Evelyn Underhill, the Subliminal Conscious, and Spiritual Direction. ISBN: 978-1-137-53036-3. Palgrave Macmillan. s 15.
 • Callison, Jamie Christopher (2023). ‘Rediscovering the Moravians: Between Credulity and Credibility in the Lived Religion of H.D.’.
 • Callison, Jamie Christopher (2023). Keynote Lecture: ‘“Fools to the World”: Transatlantic Connections in the Twentieth-Century Arts and Crafts and Retreat Movements’.
 • Callison, Jamie Christopher (2022). ‘Poetic Conversions in a Secular Age: Epiphany, Human Rights, and Retreat in David Jones’.
 • Callison, Jamie Christopher (2021). 'The Grail Mass: Reassessing David Jones’.
 • Callison, Jamie Christopher (2021). ‘Editing David Jones’.

Sist endret: 9.10.2023 22:10