Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

James Tommy Karlsen

Instituttleder

Professor

 
Kontor:
A169 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Professor James Karlsen er leder for Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder (UiA). Han har vært Professor ved UiA siden 2018. I 2013 ble han ansatt ved UiA som førsteamanuensis. Han har doktorgrad fra Industriell økonomi fra NTNU, Trondheim og hovedfag i Samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2009 vært tilknyttet det Baskiske forskningssenteret Orkestra i San Sebastian, Spania. Før han begynte ved UiA jobbet han i Agderforskning i vel 15 år. Han har jobbet vel 10 år i Finnmark fylkeskommune med næringsutvikling og fylkesplanlegging. Han har også jobbet i Fiskeridepartementet og Kommunal og regionaldepartementet.

Karlsens forskningsinteresse er knyttet til regional innovasjon og regional utvikling, aksjonsforskning for regional utvikling og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og regionale aktører. Han har publisert en bok om Aksjonsforskning og regional utvikling på Routledge og har mange publikasjoner i internasjonale tidsskrifter som Regional Studies, Entrepreneurship & Regional Development, Industry & Innovation and Environment and Planning C, Higher Education Policy, European Journal of Education. Han er mye benyttet som referee av internasjonale tidsskrifter. 

 

Undervisning

Karlsen foreleser på masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling ved Handelshøyskolen 

 • ORG 503 Innovasjon i offentlig sektor

Faglige interesser

Karlsen har publisert mange artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter som Regional Studies, European Planning Studies, Environmental and Planning C og European Urban and Regional Studies. Sammen med dr. Miren Larrea fra Orkestra har han utgitt ei bok om aksjonsforskning og territoriell utvikling. Boka er utgitt på engelsk med tittelen Territorial development and Action Research. Innovation through Dialogue og på spansk med tittelen Desarrollo territorial e investigación acción: Innovación a través del diálogo. Karlsen har skrevet flere bokkapitler både på internasjonale og norske forlag.  

Karlsen forskningsinteresse er regional utvikling. Han har spesielt konsentrert seg om regional næringsutvikling, høyere utdanningsinstitusjoners betydning for innovasjon og regional utvikling og politikk utforming i en regional kontekst. En del av forskningen er basert på teoretisk funderte case-studier med mål om å utvikle begreper og teorier som bidrar til bedre forståelse av ulike sider ved regional utvikling og innovasjon. En annen del er basert på aksjonsforskning der forskeren deltar sammen med praktikere i konkrete samskapte endringsprosesser.

  Prosjekter

   

   

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Karlsen, James Tommy; Hildebrandt, Clare Roberta Louise (2023). Temporality in Co-generative Processes: Reframing Time in Territorial Complexity. Systemic Practice and Action Research. ISSN: 1094-429X. doi:10.1007/s11213-023-09634-2.
  • Karlsen, James Tommy; Pinheiro, Romulo (2022). Emergent Strategies and Tensions between Decoupled University Structures and Management Initiatives. Universities and regional engagement : From the exceptional to the everyday. ISBN: 9780367713072. Routledge. 10. s 140 - 155.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2021). Action Research as a Methodology for the construction of territorial leadership. City and regional leadership. ISBN: 978 1 78897 967 2. Edward Elgar Publishing. 18. s 324 - 343.
  • Larrea, Miren; Karlsen, James Tommy (2021). Think tanks for a new generation of regional innovation policies. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2021.1985085.
  • Arrona, Ainhoa; Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2020). Policy Learning in Regions: the Potential of Co-generative Research Methodologies to Help Responsible Innovation. Regions and Innovation Policies in Europe: Learning from the Margins. ISBN: 978 1 78990 415 4. Edward Elgar Publishing. 3. s 46 - 65.
  • Karlsen, James Tommy (2020). Studenter som aktører i regionale samskapingsprosesser – en ny form for praksis?. Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. ISBN: 9788202652296. Cappelen Damm Akademisk. 17. s 463 - 485.
  • Karlsen, James Tommy (2020). Students as territorial development actors: The importance of developing awareness. Roots and Wings of Action Research for Territorial Development Connecting local transformation and international collaborative learning. ISBN: 978-84-1325-098-4. Universidad de Deusto - Dpto. de Publicaciones. 5. s 135 - 146.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2019). Does a Responsible University Need a Third Mission?. The Responsible University: Exploring the Nordic Context and Beyond. ISBN: 978-3-030-25645-6. Palgrave Macmillan. 7. s 173 - 199.
  • Karlsen, James Tommy (2019). En diskusjon om universitetets tredje rolle. Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. ISBN: 9788202632571. Cappelen Damm Akademisk. 8. s 195 - 217.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2018). Regional Innovation System as a Framework for the Co-Generation of Policy: an Action Research Approach. New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. 12. s 257 - 274.
  • Karlsen, James Tommy (2018). What can a small university college do?. Higher Education and Regional Development : Tales from Northern and Central Europe. ISBN: 978-3-319-78643-8. Palgrave Macmillan. 5. s 111 - 134.
  • Karlsen, James Tommy (2018). ‘Strange bird’: A peripheral university college in a complex, peripheral region. Universities and Regional Economic Development : Engaging with the Periphery. ISBN: 978-1-138-05127-0. Routledge. 5. s 58 - 75.
  • Benneworth, Paul; Zeeman, N.; Pinheiro, Romulo; Karlsen, James Tommy (2017). National higher education policies challenging universities’ regional engagement activities. Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía. ISSN: 0213-3865. 92 (2). s 113 - 139.
  • Karlsen, James Tommy; Beseda, Jan; Šima, Karel; Zyzak, Barbara (2017). Outsiders or Leaders? The Role of Higher Education Institutions in the Development of Peripheral Regions. Higher Education Policy. ISSN: 0952-8733. 30 (4). s 463 - 479. doi:10.1057/s41307-017-0065-5.
  • Kyllingstad, Nina; Karlsen, James Tommy; Smidova, Mikaela; Smidova, Olga (2017). Regional Development: Lifelong Learning as a Priority in Norway and the Czech Republic?. Higher Education Policy. ISSN: 0952-8733. 30 (4). s 499 - 516. doi:10.1057/s41307-017-0060-x.
  • Benneworth, Paul; Pinheiro, Romulo; Karlsen, James Tommy (2016). Strategic agency and institutional change: investigating the role of universities in regional innovation systems (RISs). Regional studies. ISSN: 0034-3404. 51 (2). s 235 - 248. doi:10.1080/00343404.2016.1215599.
  • Billington, Mary Genevieve; Karlsen, James Tommy; Mathisen, Line; Pettersen, Inger Beate (2017). Unfolding the relationship between resilient firms and the region. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 25 (3). s 425 - 442. doi:10.1080/09654313.2016.1276886.
  • Pinheiro, Romulo; Karlsen, James Tommy; Kohoutek, Jan; Young, Mitchell (2017). Universities' Third Mission: Global Discourses and National Imperatives. Higher Education Policy. ISSN: 0952-8733. 30 (4). s 425 - 442. doi:10.1057/s41307-017-0057-5.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2016). Collective knowing. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 4. s 75 - 89.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2016). Innovation in peripheral regions. Handbook on the Geographies of Innovation. ISBN: 978-1-78471-076-7. Edward Elgar Publishing. Kapittel 16. s 277 - 285.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2016). Moving context from the background to the forefront of policy learning: Reflections on a case in Gipuzkoa, Basque Country.. Environment and Planning. C, Government and Policy. ISSN: 0263-774X. 10 (2). doi:10.1177/0263774X16642442.
  • Flåten, Bjørn-Tore; Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2015). Competitive firms in thin regions in Norway: The importance of workplace learning. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 69 (2). s 102 - 111. doi:10.1080/00291951.2015.1016875.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2014). The contribution of Action Research to policy learning: The case of Gipuzkoa Sarean. International Journal of Action Research. ISSN: 1861-1303. 10 (2). s 129 - 155. doi:10.1688/IJAR-2014-02-Karlsen.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). Can small regions construct regional advantages? The case of four Norwegian regions. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. 20 (2). s 243 - 257. doi:10.1177/0969776412439200.
  • Karlsen, James Tommy (2013). Innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. 5. s 101 - 123.
  • Karlsen, James Tommy (2013). The Role of Anchor Companies in Thin Regional Innovation Systems Lessons from Norway. Systemic Practice and Action Research. ISSN: 1094-429X. 26 (1). s 89 - 98. doi:10.1007/s11213-012-9266-4.
  • Karlsen, James Tommy; Aranguren, Mari Jose; Larrea, Miren; Wilson, James R. (2013). The development of action research processes and their impacts on socio-economic development in the Basque Country. Leadership and Cooperation in Academia : Reflecting on the Roles and Responsibilities of University Faculty and Management. ISBN: 9781781001813. Edward Elgar Publishing. 14. s 216 - 233.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren; Wilson, James R.; Aranguren, Mari Jose (2012). Bridging the Gap between Academic Research and Regional Development in the Basque Country. European Journal of Education. ISSN: 0141-8211. 47 (1). s 122 - 138. doi:10.1111/j.1465-3435.2011.01512.x.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). Changing regional collaborative relations in a global economy - A case study of the oil and gas equipment supplier cluster in Agder. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. Kapittel.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). Combined and Complex Mode of Innovation in Regional Cluster Development: Analysis of the Light-Weight Material Cluster in Raufoss, Norway. Interactive Learning for Innovation. A Key Driver within Clusters and Innovation Systems. ISBN: 978-0-230-29876-7. Palgrave Macmillan. Kapittel 5. s 115 - 136.
  • Doloreux, David; Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy; Dionne, Steve (2012). Constructing regional advantage in non-metropolitan regions: A comparison between La Pocatiere (Canada) and Tromso (Norway). Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 66 (3). s 144 - 154. doi:10.1080/00291951.2012.681687.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2012). Emergence of shared leadership in situations of conflict - Mission impossible? Long-term experiences from a local policy network in the Basque Country. Leadership and Change in Sustainable Regional Development. ISBN: 9780415678940. Routledge. 11. s 213 - 233.
  • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2011). Modes of innovation and differentiated responses to globalisation - A case study of innovation modes in the Agder region, Norway. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 3 (4). s 389 - 405. doi:10.1007/s13132-011-0060-9.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, M.; Aranguren, Mari Jose (2012). New Policy Approaches to develop Innovative Territories: developing Trust and Behavioural Additionally in Gipuzkoa. Innovation, Global Change and Territorial Resilience. ISBN: 0857935747. Edward Elgar Publishing. kapittel 6. s 150 - 165.
  • Aranguren, Mari Jose; Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2012). Regional Collaboration: The Glue that Makes Innovation Happen?. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. 8. s 123 - 138.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). What Is Regional in Regional Clusters? The Case of the Globally Oriented Oil and Gas Cluster in Agder, Norway. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 19 (3). s 249 - 263. doi:10.1080/13662716.2012.669616.
  • Karlsen, James Tommy; Isaksen, Arne (2011). Det systemiske forskningsperspektivet på regionale innovasjonsprosesser. Utfordringer for regionale forskningsfond. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 7. s 196 - 218.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2011). Organisational Learning, Supportive Innovation Systems and Implications for Policy Formulation. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 2 (4). s 453 - 462. doi:10.1007/s13132-011-0063-6.
  • Karlsen, James; Isaksen, Arne; Spilling, Olav R (2011). The challenge of constructing regional advantages in peripheral areas: The case of marine biotechnology in Tromsø, Norway. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. 23 (3-4). s 235 - 257. doi:10.1080/08985620903233945.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2010). Different Modes of Innovation and the Challenge of Connecting Universities and Industry: Case Studies of Two Regional Industries in Norway. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 18 (12). s 1993 - 2008. doi:10.1080/09654313.2010.516523.
  • Karlsen, James (2010). Regional complexity and the need for engaged governance. Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía. ISSN: 0213-3865. 74s 91 - 111.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, James (2009). Næringsutvikling og regionbygging. Utfordringer for Agder. Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 131 - 147.
  • Johnsen, Hans Chr. Garman; Karlsen, James; Normann, Roger; Fosse, Jens Kristian (2009). The contradictory nature of knowledge : a challenge for understanding innovation in a local context and workplace development and for doing Action Research. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 23 (1). s 85 - 89.
  • Karlsen, James (2009). Universitetets regionale rolle: Skaper av ny kunnskap eller akademisk kapitalist. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 49 - 72.
  • Karlsen, James (2008). Læring, kunnskap og innovasjon fra et organisatorisk ståsted. Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red.), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 81 - 97.
  • Johnsen, Hans Chr. Garman; Karlsen, James (2005). Action Research in a Complex Context. Papersamling - aktionsforskningskonference 2004 : metoder i aktionsforskning : 3. nationale aktionskonference afholdt på Aalborg Universitet den 4. og 5. november 2004. Dansk Aktionsforskningsnetværk. faglig_bok_forlag.
  • Johnsen, Hans Chr. Garman; Lysgård, Hans Kjetil; Kvaale, Gro; Fosse, Jens Kristian; Normann, Roger; Karlsen, James (2005). The Agder Story. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 430 - 441.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2015). Desarrollo territorial e investigación acción: Innovación a través del diálogo. ISBN: 978-84-15772-92-7. Universidad de Deusto. s 170.
  • Karlsen, James Tommy; Larrea, Miren (2014). Territorial Development and Action Research: Innovation through Dialogue. ISBN: 9781472409232. Routledge. s 198.
  • Bråstad, Kjell; Grindheim, Jan Erik; Hundstad, Dag; Isaksen, Arne; Karlsen, James; Knudsen, Jon P.; Masdalen, Kjell-Olav; niemi, einar; Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. ISBN: 9788276348361. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 163.
  • Karlsen, James Tommy (2023). Forskning på egen praksis: En aksjonsforskningstilnærming.
  • Karlsen, James Tommy (2023). Levekår – Et komplekst problem.
  • Karlsen, James Tommy (2023). Erfaring fra regionale samskapingsprosesser mellom studenter og kommuner i Agder om næringsutvikling.
  • Karlsen, James Tommy (2023). Kompetanse for grønn omstilling.
  • Husebø, Dag; Hiim, Hilde; Gjøtterud, Sigrid; Karlsen, James Tommy; Ludvigsen, Kristine; Grevle, Tessa Eriksen; Rubilar, Kristine Haugen; Holen, Rasa; Teigland, Oliva; Thorvaldsen, Tor (2022). National AR-network as grounds for building knowledge ecologies and democratization of academic communities .
  • Karlsen, James Tommy (2022). Nasjonal politikk og regionale utfordringar _ Omstilling på speed.

  Sist endret: 13.10.2023 10:10