0
Hopp til hovedinnhold

James Tommy Karlsen

Professor

 
Kontor:
A159 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

James Karlsen er Professor ved Universitetet i Agder fra 2018. I 2013 ble han ansatt ved UiA som førsteamanuensis. Han har doktorgrad fra Industriell økonomi fra NTNU, Trondheim og hovedfag i Samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2009 vært tilknyttet det Baskiske forskningssenteret Orkestra i San Sebastian, Spania. Før han begynte ved UiA jobbet han i Agderforskning i vel 15 år. Han har også jobbet vel 10 år i Finnmark fylkeskommune med næringsutvikling og med fylkesplanlegging som fylkesplansjef. Han har også jobbet i Fiskeridepartementet og Kommunal og regionaldepartementet.

Karlsens forskningsinteresse er knyttet til regional innovasjon og regional utvikling, aksjonsforskning for regional utvikling og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og regionale aktører. Han har publisert en bok om Aksjonsforskning og regional utvikling på Routledge og har mange publikasjoner i internasjonale tidsskrifter som Regional Studies, Entrepreneurship & Regional Development, Industry & Innovation and Environment and Planning C, Higher Education Policy, European Journal of Education. Han er mye benyttet som referee av internasjonale tidsskrifter. 

Undervisning

Karlsen foreleser på masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling ved Handelshøyskolen og ved Samfunnsvitenskapelig fakultet

 • ORG 455 Organisasjonsutvikling og ledelse
 • ORG 503 Innovasjon i offentlig sektor
 • ME 425 Metode 
 • SV 420 UiA Samskaping Openlab
 • SE 413 Lokalisering og regional næringsutvikling og aksjonsforskning som undervises på Nordic Joint Master in Innovative Governance and Public Management
 • ORG 602 Kunnskapsledelse og kunnskapsutvikling, PhD kurs
 • ME 623 Interaktive forskningsmetoder, PhD kurs

Han veileder også master og PhD studenter. 

Faglige interesser

Karlsen har publisert mange artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter som Regional Studies, European Planning Studies, Environmental and Planning C og European Urban and Regional Studies. Sammen med dr. Miren Larrea fra Orkestra har han utgitt ei bok om aksjonsforskning og territoriell utvikling. Boka er utgitt på engelsk med tittelen Territorial development and Action Research. Innovation through Dialogue og på spansk med tittelen Desarrollo territorial e investigación acción: Innovación a través del diálogo. Karlsen har skrevet flere bokkapitler både på internasjonale og norske forlag.  

Karlsen forskningsinteresse er regional utvikling. Han har spesielt konsentrert seg om regional næringsutvikling, høyere utdanningsinstitusjoners betydning for innovasjon og regional utvikling og politikk utforming i en regional kontekst. En del av forskningen er basert på teoretisk funderte case-studier med mål om å utvikle begreper og teorier som bidrar til bedre forståelse av ulike sider ved regional utvikling og innovasjon. En annen del er basert på aksjonsforskning der forskeren deltar sammen med praktikere i konkrete samskapte endringsprosesser.

  Prosjekter

  Siden 2009 har Karlsen vært prosjektmedarbeider i et aksjonsforskningsprosjekt om Policy Learning i den Baskiske provinsen Gipuzkoa i Spania.

  Karlsen har jobbet i et EØS finansiert prosjekt sammen med forskere fra den Den tsjekkiske republikk fra 2015 til 2017 om høyere utdanningsinstitusjoner og perifere regioner. 

  RIS-senteret 

  By- og regionalplanlegging

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, Regional Innovation System as a Framework for the Co-Generation of Policy: an Action Research Approach (2018).
  • Karlsen James Tommy What can a small university college do? (2018).
  • Karlsen James Tommy ‘Strange bird’: A peripheral university college in a complex, peripheral region (2018).
  • Benneworth Paul, Zeeman N., Pinheiro Romulo, Karlsen James Tommy, National higher education policies challenging universities’ regional engagement activities (2017). Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía . ISSN 0213-3865. 92 (2), s 113 - 139
  • Karlsen James Tommy, Beseda Jan, Šima Karel, Zyzak Barbara, Outsiders or Leaders? The Role of Higher Education Institutions in the Development of Peripheral Regions (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 463 - 479 doi: 10.1057/s41307-017-0065-5
  • Kyllingstad Nina, Karlsen James Tommy, Smidova Mikaela, Smidova Olga, Regional Development: Lifelong Learning as a Priority in Norway and the Czech Republic? (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 499 - 516
  • Benneworth Paul, Pinheiro Romulo, Karlsen James Tommy, Strategic agency and institutional change: investigating the role of universities in regional innovation systems (RISs) (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 235 - 248 doi: 10.1080/00343404.2016.1215599
  • Billington Mary Genevieve, Karlsen James Tommy, Mathisen Line, Pettersen Inger Beate, Unfolding the relationship between resilient firms and the region (2017). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 25 (3), s 425 - 442 doi: 10.1080/09654313.2016.1276886
  • Pinheiro Romulo, Karlsen James Tommy, Kohoutek Jan, Young Mitchell, Universities' Third Mission: Global Discourses and National Imperatives (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 425 - 442 doi: 10.1057/s41307-017-0057-5
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, Collective knowing (2016).
  • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Innovation in peripheral regions (2016).
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, Moving context from the background to the forefront of policy learning: Reflections on a case in Gipuzkoa, Basque Country. (2016). Environment and Planning. C, Government and Policy . ISSN 0263-774X. 10 (2), s - doi: 10.1177/0263774X16642442
  • Flåten Bjørn-Tore, Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Competitive firms in thin regions in Norway: The importance of workplace learning (2015). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 69 (2), s 102 - 111 doi: 10.1080/00291951.2015.1016875
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, The contribution of Action Research to policy learning: The case of Gipuzkoa Sarean (2014). International Journal of Action Research . ISSN 1861-1303. 10 (2), s 129 - 155 doi: 10.1688/IJAR-2014-02-Karlsen
  • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Can small regions construct regional advantages? The case of four Norwegian regions (2013). European Urban and Regional Studies . ISSN 0969-7764. 20 (2), s 243 - 257 doi: 10.1177/0969776412439200
  • Karlsen James Tommy Innovasjon i offentlig sektor (2013).
  • Karlsen James Tommy The Role of Anchor Companies in Thin Regional Innovation Systems Lessons from Norway (2013). Systemic Practice and Action Research . ISSN 1094-429X. 26 (1), s 89 - 98 doi: 10.1007/s11213-012-9266-4
  • Karlsen James Tommy, Aranguren Mari Jose, Larrea Miren, Wilson James R., The development of action research processes and their impacts on socio-economic development in the Basque Country (2013).
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, Wilson James R., Aranguren Mari Jose, Bridging the Gap between Academic Research and Regional Development in the Basque Country (2012). European Journal of Education . ISSN 0141-8211. 47 (1), s 122 - 138 doi: 10.1111/j.1465-3435.2011.01512.x
  • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Changing regional collaborative relations in a global economy - A case study of the oil and gas equipment supplier cluster in Agder (2012).
  • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Combined and Complex Mode of Innovation in Regional Cluster Development: Analysis of the Light-Weight Material Cluster in Raufoss, Norway (2012).
  • Doloreux David, Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Dionne Steve, Constructing regional advantage in non-metropolitan regions: A comparison between La Pocatiere (Canada) and Tromso (Norway) (2012). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 66 (3), s 144 - 154 doi: 10.1080/00291951.2012.681687
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, Emergence of shared leadership in situations of conflict - Mission impossible? Long-term experiences from a local policy network in the Basque Country (2012).
  • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Modes of innovation and differentiated responses to globalisation - A case study of innovation modes in the Agder region, Norway (2012). Journal of the Knowledge Economy . ISSN 1868-7865. 3 (4), s 389 - 405 doi: 10.1007/s13132-011-0060-9
  • Karlsen James Tommy, Larrea M., Aranguren Mari Jose, New Policy Approaches to develop Innovative Territories: developing Trust and Behavioural Additionally in Gipuzkoa (2012).
  • Aranguren Mari Jose, Karlsen James Tommy, Larrea Miren, Regional Collaboration: The Glue that Makes Innovation Happen? (2012).
  • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, What Is Regional in Regional Clusters? The Case of the Globally Oriented Oil and Gas Cluster in Agder, Norway (2012). Industry and Innovation . ISSN 1366-2716. 19 (3), s 249 - 263 doi: 10.1080/13662716.2012.669616
  • Karlsen James Tommy, Isaksen Arne, Det systemiske forskningsperspektivet på regionale innovasjonsprosesser. Utfordringer for regionale forskningsfond (2011).
  • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Organisational Learning, Supportive Innovation Systems and Implications for Policy Formulation (2011). Journal of the Knowledge Economy . ISSN 1868-7865. 2 (4), s 453 - 462 doi: 10.1007/s13132-011-0063-6
  • Karlsen James, Isaksen Arne, Spilling Olav R, The challenge of constructing regional advantages in peripheral areas: The case of marine biotechnology in Tromsø, Norway (2011). Entrepreneurship and Regional Development . ISSN 0898-5626. 23 (3-4), s 235 - 257 doi: 10.1080/08985620903233945
  • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Different Modes of Innovation and the Challenge of Connecting Universities and Industry: Case Studies of Two Regional Industries in Norway (2010). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 18 (12), s 1993 - 2008 doi: 10.1080/09654313.2010.516523
  • Karlsen James Regional complexity and the need for engaged governance (2010). Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía . ISSN 0213-3865. 74 s 91 - 111
  • Isaksen Arne, Karlsen James, Næringsutvikling og regionbygging. Utfordringer for Agder (2009).
  • Johnsen Hans Chr. Garman, Karlsen James, Normann Roger, Fosse Jens Kristian, The contradictory nature of knowledge : a challenge for understanding innovation in a local context and workplace development and for doing Action Research (2009). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 23 (1), s 85 - 89
  • Karlsen James Universitetets regionale rolle: Skaper av ny kunnskap eller akademisk kapitalist (2009).
  • Karlsen James Læring, kunnskap og innovasjon fra et organisatorisk ståsted (2008).
  • Johnsen Hans Chr. Garman, Karlsen James, Action Research in a Complex Context (2005).
  • Johnsen Hans Chr. Garman, Lysgård Hans Kjetil, Kvaale Gro, Fosse Jens Kristian, Normann Roger, Karlsen James, The Agder Story (2005). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 19 (4), s 430 - 441
  • Karlsen, James Tommy Larrea, Miren (2015). Desarrollo territorial e investigación acción: Innovación a través del diálogo. ISBN 978-84-15772-92-7. 170 s.
  • Karlsen, James Tommy Larrea, Miren (2014). Territorial Development and Action Research: Innovation through Dialogue. Routledge. ISBN 9781472409232. 198 s.
  • Bråstad, Kjell Grindheim, Jan Erik Hundstad, Dag Isaksen, Arne Karlsen, James Knudsen, Jon P. Masdalen, Kjell-Olav niemi, einar Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348361. 163 s.
  • Karlsen James Tommy ‘Strange bird’: A peripheral university college in a complex, peripheral region (2018).
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, Regional Innovation System as a Framework for the Co-Generation of Policy: an Action Research Approach (2018).
  • Karlsen James Tommy What can a small university college do? (2018).
  • Benneworth Paul, Zeeman N., Pinheiro Romulo, Karlsen James Tommy, National higher education policies challenging universities’ regional engagement activities (2017). Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía . ISSN 0213-3865. 92 (2), s 113 - 139
  • Kyllingstad Nina, Karlsen James Tommy, Smidova Mikaela, Smidova Olga, Regional Development: Lifelong Learning as a Priority in Norway and the Czech Republic? (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 499 - 516
  • Pinheiro Romulo, Karlsen James Tommy, Kohoutek Jan, Young Mitchell, Universities' Third Mission: Global Discourses and National Imperatives (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 425 - 442 doi: 10.1057/s41307-017-0057-5
  • Karlsen James Tommy, Beseda Jan, Šima Karel, Zyzak Barbara, Outsiders or Leaders? The Role of Higher Education Institutions in the Development of Peripheral Regions (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 463 - 479 doi: 10.1057/s41307-017-0065-5
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, The regionally engaged university: Addressing the knowledge barrier (2017).
  • Karlsen James Tommy, Larrea Miren, The Regionally Engaged University: An Action Research Approach (2017).
  • Karlsen James Tommy I dag var i går i morgen: Næringsutvikling i sjøsamiske områder (2017).

  Sist endret: 31.10.2018 08:10

  Send studiet på mail