0
Hopp til hovedinnhold

Ivar Amundsen

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
A155 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )
Kontortid:
Mandag til fredag

Ivar Amundsen er førstelektor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en Cand. Polit. fra Universitetet i Bergen.

Amundsens forskning er fokusert rundt læring og organisasjonsutvikling, for eksempel hvordan legge til rette for gode prosesser for læring og forandring og utvikling i organisasjoner. Han har utgitt en bok og skrevet flere bokkapitler og artikler i internasjonale tidsskrifter, som International Review of Psychiatry.

Amundsen er for tiden involvert i et prosjekt som utforsker hvordan store sportsarrangementer fremmer territorial markedsføring, sosial kapital og lærende regioner.

Læring og utvikling i organisasjoner - hvordan tilrettelegge for gode lærings- og endringsprosesser i bedrifter og virksomheter.

Undervisningsfag:

ORG314-G Læring og innovasjon i arvbeidslivet med prosjektoppgave

ORG212-G Organisasjonsutvikling

ORG957/958 Bærekraftig industri (Eyde)

Gjennom disse studiene har studentene vært og er fortsatt involvert i praksisorienterte undervisnings- og læringsmetoder, i nært samarbeid med anslagsvis 300 lokale offentlige og private bedrifter.

Prosjekter

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Amundsen, Ivar; Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). Endring og innovasjon i offentlig virksomhet: tekniske forbedringer og verdimessige valg. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 4. s 77 - 90.
 • Amundsen, Ivar; Kalsaas, Bo Terje; Knudsen, Jon Paschen; Olsen, Torunn Skåltveit (2014). Lean og den norske modellen - møte eller konflikt?. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 1. s 27 - 43.
 • Amundsen, Ivar; Svendal, Atle (2014). Studenter og lærere som teorioversettere og praksisutfordrere. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 7. s 142 - 156.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Amundsen, Ivar (2014). Utfordringer i forskningens møte med praksis. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Avsluttende kapittel. s 231 - 236.
 • Amble, Nina; Amundsen, Ivar; Svendal, Atle (2014). Å organisere for refleksjon og endret praksis: to læringsmodeller. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 5. s 93 - 117.
 • Olsen, Torunn S; Svendal, Atle; Amundsen, Ivar (2005). More inclusive workplaces: Fact or fiction? The case of Norway. International Review of Psychiatry. ISSN: 0954-0261. 17 (5). s 375 - 384.
 • Amundsen, Ivar (1998). Fevikprosjektet - en studie i anvendt bytteteori. Den lokale velferdsblanding. Når offentlige og private skal samarbeide. Universitetsforlaget. laerebok. s 36 - 57.
 • Sagatun, Solveig; Amundsen, Ivar; Eide, Solveig Botnen; Svendal, Atle; Repstad, Pål (1998). Lokale integrasjonstiltak- standardisering eller skreddersøm?. Den lokale velferdsblanding. Universitetsforlaget. s 210 - 227.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Amundsen, Ivar (2014). Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. s 264.
 • Amundsen, Ivar (2007). Can mega sport events, like the Olympic Winter Games, contribute to more volunteers in local sport clubs and local sport events?.
 • Amundsen, Ivar (2005). The power of sport depends on volunteers.

Sist endret: 5.11.2018 18:11

Send studiet på mail