0
Hopp til hovedinnhold

Irina Ivashenko Amdal

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2312 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0830-1500

Master, historie- og samfunnsfaglærer (2005) | Murmansk State Pedagogical University, Russland

Master i lærerprofesjon og yrkesutøvelsen (2015) | NTNU, Norway

PhD i pedagogikk (2019) | Universitet i Agder

Undervisning

PED157 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom

PED159 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

PED160 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

PED426, PED427 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 1-7)

PED428, PED 429 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 5-10)

PED519 Vitenskapsteori og forskningsmetoder 

PED991  Skolebasert veiledningspedagogikk 

PED982 Veiledningspedagogikk for praksislærere i grunnskolelærerutdanningen

 

Faglige interesser

Pedagogikk, didaktikk, lærerutdanningen og læreres profesjonsutvikling.

Prosjekter

Studentaktive undervisningsformer gjennom økt studentmedvirkning i lærerutdanningen

Praksislærer som lærerutdanner

Internationalization at Home (https://international.uia.no) 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2019). Transition into the teaching profession: novice teachers’ experiences of the school as an organisation.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2018). TRANSITION INTO TEACHING PROFESSION: TIME FOR A SYSTEM CHECK.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2018). Stories of novice teachers’ perspectives on pupils.
  • Ivashenko Amdal, Irina (2017). The impact of ‘teacher perspectives’ on the transition into teaching..

Sist endret: 14.09.2021 15:09