Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Irina Ivashenko Amdal

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2312 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0830-1500

Master, historie- og samfunnsfaglærer (2005) | Murmansk State Pedagogical University, Russland

Master i lærerprofesjon og yrkesutøvelsen (2015) | NTNU, Norway

PhD i pedagogikk (2019) | Universitet i Agder

Forskning

Overgang fra grunnskolelærerutdanning til lærerarbeid

Internasjonalisering av lærerutdanning

Pedagogikkfagets betydning for grunnskolelærerstudentenes utvikling som lærere 

Etnisk mangfol i grunnskolelærerutdanningen (DIVGlu)

 

Undervisning

PED156, PED 157 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom (trinn 1-7 og 5-10)

PED159, PED 160 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom (trinn 1-7 og 5-10)

PED426, PED428 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 1-7 og 5-10)

PED427, PED 429 Skolen i et pluralistisk samfunn (trinn 1-7 og 5-10)

PED519 Vitenskapsteori og forskningsmetoder 

PED533 Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer, profesjonsrettet spesialpedagogikk

PED991  Skolebasert veiledningspedagogikk 

PED982 Veiledningspedagogikk for praksislærere i grunnskolelærerutdanningen

 

Faglige interesser

Pedagogikk, didaktikk, lærerutdanningen og læreres profesjonsutvikling.

Prosjekter

Studentaktive undervisningsformer gjennom økt studentmedvirkning i lærerutdanningen

Demokratisk medvirkning i lærerutdanning

Praksislærer som lærerutdanner

Internationalization at Home (https://international.uia.no) 

DivGLU (Etnisk mangfold i grunnskolelærerutdanning)

Pedagogikkfagets betydning for lærerstudentenes profesjonelle utvikling

Vitenskapelige publikasjoner

 • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2023). How Do Pre-Service Teachers Understand and Experience Participation in Teacher Education?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 17 (2). s 34 - 52. doi:10.23865/up.v17.5191.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.9154.
 • Lazareva, Aleksandra; Ivashenko Amdal, Irina; Danielsen, Kjerstin Breistein; Drange, Eli-Marie D. (2022). Internationalization of Teacher Education During COVID-19. Mobility for Smart Cities and Regional Development - Challenges for Higher Education. Proceedings of the 24th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2021), Volume 1. ISBN: 978-3-030-93904-5. Springer. Kapittel 32. s 311 - 321.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2020). Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 14 (3). doi:10.5617/adno.8421.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2020). «Å kutte navlestrengen». En nyutdannet lærers opplevelse av skolen som organisasjon gjennom sine to første år i yrket. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 91 - 107.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Ulvik, Marit (2019). Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 13 (1). s 5 - 24. doi:10.23865/up.v13.1834.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2023). How Do Pre-Service Teachers Understand and Experience Participation in Teacher Education?.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Endresen, Kristin (2023). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Hanssen, Natallia Bahdanovich (2022). Norwegian Teacher Education: how it’s experienced by students with immigrant background..
 • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2022). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.
 • Amdal, Irina Ivashenko (2022). Transition into teaching work: when challenges lead to learning.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Endresen, Kristin (2022). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students .
 • Ivashenko Amdal, Irina; Tekin Dede, Ayşe Tekin Dede; Janíková, Marcela; Lazareva, Aleksandra; Danielsen, Kjerstin Breistein; Drange, Eli-Marie D.; Nydahl, Adina Marie (2022). Internationalization at home: To get know abroad without leaving home.

Sist endret: 23.02.2024 11:02