Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Irina Ivashenko Amdal

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2312 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0830-1500

Master, historie- og samfunnsfaglærer (2005) | Murmansk State Pedagogical University, Russland

Master i lærerprofesjon og yrkesutøvelsen (2015) | NTNU, Norway

PhD i pedagogikk (2019) | Universitet i Agder

Undervisning

PED157 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom

PED159 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

PED160 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

PED426, PED427 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 1-7)

PED428, PED 429 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 5-10)

PED519 Vitenskapsteori og forskningsmetoder 

PED991  Skolebasert veiledningspedagogikk 

PED982 Veiledningspedagogikk for praksislærere i grunnskolelærerutdanningen

 

Faglige interesser

Pedagogikk, didaktikk, lærerutdanningen og læreres profesjonsutvikling.

Prosjekter

Studentaktive undervisningsformer gjennom økt studentmedvirkning i lærerutdanningen

Praksislærer som lærerutdanner

Internationalization at Home (https://international.uia.no) 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Ivashenko Amdal, Irina; Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.9154.
 • Lazareva, Aleksandra; Ivashenko Amdal, Irina; Danielsen, Kjerstin Breistein; Drange, Eli-Marie D. (2022). Internationalization of Teacher Education During COVID-19. Mobility for Smart Cities and Regional Development - Challenges for Higher Education. Proceedings of the 24th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2021), Volume 1. ISBN: 978-3-030-93904-5. Springer. Kapittel 32. s 311 - 321.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2020). Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 14 (3). doi:10.5617/adno.8421.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2020). «Å kutte navlestrengen». En nyutdannet lærers opplevelse av skolen som organisasjon gjennom sine to første år i yrket. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 91 - 107.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Ulvik, Marit (2019). Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 13 (1). s 5 - 24. doi:10.23865/up.v13.1834.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Hanssen, Natallia Bahdanovich (2022). Norwegian Teacher Education: how it’s experienced by students with immigrant background..
 • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2022). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.
 • Amdal, Irina Ivashenko (2022). Transition into teaching work: when challenges lead to learning.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Tekin Dede, Ayşe Tekin Dede; Janíková, Marcela; Lazareva, Aleksandra; Danielsen, Kjerstin Breistein; Drange, Eli-Marie D.; Nydahl, Adina Marie (2022). Internationalization at home: To get know abroad without leaving home.
 • Amdal, Irina Ivashenko (2020). Overgangen fra utdanning til lærerarbeid.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2019). Transition into the teaching profession: novice teachers’ experiences of the school as an organisation.

Sist endret: 14.09.2021 15:09