0
Hopp til hovedinnhold

Ingvild Torjussen Gjone

Universitetslektor

 
Kontor:
A5023 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannelse: Master i Konflikthåndtering, psykologi, kriminologi, historie og arbeidslivsstudier

 

 

 

Arbeidserfaring

Arbeids og velferdsdirektoratet: Nasjonal Strategiplan for Arbeid og Psykisk Helse og Nasjonal Koordineringsenhet for NAV Arbeidslivssenter:

Hovedoppgaver: Samarbeid med partene i arbeidslivet om utvikling, implementering og drifting av kompetansepakken  "Sees i morgen" og Arbeidsgiverloser.  Utvikle og implementere nasjonale enhetlige tjenester for NAV arbeidslivssetner. Herunder utarbeidelse av arbeidsprosesser og kvalietetsstandarder.

NAV Arbeidslivssenter: Lederstøtte, rådgiving og prosessarbeid i virksomheter som ønsket å fremme et Inkluderende arbeidsliv.

Foredrag i diverse tema: Inkluderende ledelse, godt medarbeiderskap, motivasjon, tilrettelegginsplikt- hvor langt går den?, sykefraværsoppfølging, helsefremmende arbeidsplasser, den viktige samtalen, konfliktforebyggende kommunikasjon

Diverse utviklingsprosesser/arbeidsmiljøprosesser 

 

Faglige interesser

Mangfold

Styrkebasert læring

Varling/varslingsinstituttet 

Konflikthåndtering/konfliktforebyggende arbeid

Ledelse

Arbeidsmiljøarbeid/arbeidsmiljøprosesser

 

 

Sist endret: 28.09.2018 13:09