Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingvild Torjussen Gjone

Universitetslektor

 
Kontor:
A166 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Utdannelse: Master i Konflikthåndtering, psykologi, kriminologi, historie og arbeidslivsstudier

 

 

 

Undervisning

Org 224 HR i praksis

Org 213 Arbeidsmiljø og HMS

Org 123 Medvirkning og ledelse i kunnskapsorganisasjoner

Org 308 Personalledelse

Arbeidserfaring

UiAs personal og organisasjonsavdeling, fagansvarlig: HMS, varling og konfliktsaker, sykefraværsoppfølging, forebyggende arbeidsmiljøarbeid og div. forvaltningoppgaver. 

Arbeids og velferdsdirektoratet: Nasjonal Strategiplan for Arbeid og Psykisk Helse og Nasjonal Koordineringsenhet for NAV Arbeidslivssenter:

Hovedoppgaver: Samarbeid med partene i arbeidslivet om utvikling, implementering og drifting av kompetansepakken  "Sees i morgen" og Arbeidsgiverloser.  Utvikle og implementere nasjonale enhetlige tjenester for NAV arbeidslivssetner. Herunder utarbeidelse av arbeidsprosesser og kvalietetsstandarder.

NAV Arbeidslivssenter: Lederstøtte, rådgiving og prosessarbeid i virksomheter som ønsket å fremme et Inkluderende arbeidsliv.

Foredrag og kompetanseheving: Inkluderende ledelse, godt medarbeiderskap, tilrettelegginsplikt- hvor langt går den?, arbeidsrettet sykefraværsoppfølging, helsefremmende arbeidsplasser, den viktige samtalen, konfliktforebyggende kommunikasjon

Diverse utviklingsprosesser/arbeidsmiljøprosesser 

 

Faglige interesser

Varling/varslingsinstituttet 

Konflikthåndtering/konfliktforebyggende arbeid

Mobbing, trakassering 

Ledelse

Arbeidsmiljøarbeid/arbeidsmiljøprosesser

Inkluderende arbeidsliv

Helsefremmende arbeid

Mangfold

Styrkebasert læringsprosesser (AI)

Sist endret: 10.12.2021 08:12