Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Frida Forsgren

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
K1027 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Forsgren, Frida (2022). Inn i et større modernistisk landskap. Eva Bull Holte / Ubestemt abstrakt følelse. ISBN: 978-82-93502-49-4. Uten Tittel. selvstendig kapittel. s 138 - 152.
 • Forsgren, Frida (2022). Kuratoriske strategier i to norske kvinneutstillinger: «Eva Bull Holte & Marthe Elise Stramrud» og «Like Betzy». Kunst og kultur. ISSN: 0023-5415. 105 (1). s 10 - 21. doi:10.18261/kk.105.1.2.
 • Forsgren, Frida (2022). Syv impresjonistiske inntrykk.Et essay om maleren Frits Thaulow. Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. ISBN: 978-82-91178-90-5. Vest-Agder-museet IKS. Del 3. s 240 - 256.
 • Forsgren, Frida (2021). Astrid Mørland in the 1970s and 1980s. Contrasts, Awakening, Surrealism, and Feminism. Astrid Mørland. Wearing Apparel. ISBN: 978-88-572-4474-7. Skira. 6. s 125 - 146.
 • Forsgren, Frida (2021). Kunst og kamp i kjølvannet av 1968. Arven etter 1968. ISBN: 9788202700546. Cappelen Damm Akademisk. 12. s 257 - 276.
 • Forsgren, Frida (2021). Ruth weiss and Visual Art: The Watercolor Haiku Series A Fool’s Journey and Banzai!. Beat Poetry, Jazz, Art. ISBN: 9783110694420. Walter de Gruyter (De Gruyter). 2.
 • Forsgren, Frida (2020). The Rise and Fall of Christ Among the Doctor's in Bernt Holm's Art Collection at Gimle Gård. The Mimesis of Change: Conversion and Peripety in Life Stories. ISBN: 978-88-3315-231-8. Fabrizio Serra Editore. 6. s 99 - 109.
 • Forsgren, Frida (2019). Materiality and Atmosphere. Two American Beat Artists Painting Europe. Cogent Arts & Humanities. ISSN: 2331-1983. 6 (1). s 1 - 14. doi:10.1080/23311983.2019.1621422.
 • Forsgren, Frida (2018). Exemplary Lives: Joan Brown and Jay DeFeo as California Proto-Feminists. Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. kapittel. s 27 - 42.
 • Vegge, Tor; Forsgren, Frida (2018). Introduction: The Role of a Life in Life-Writing. Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. Introduction. s 9 - 24.
 • Forsgren, Frida (2018). Norwegian Beat Culture: Reading Beat and Being Beat in Oslo in the 1950s. The Routlegde Handbook of International Beat Literature. ISBN: 978-0415785457. Routledge. 16.
 • Forsgren, Frida (2018). Reading Beat and Being Beat in Oslo – the Reception and Inspiration of Beat Culture in Post-war Norway. Beat Literature in A Divided Europe. ISBN: 978-90-04-36412-7. Brill Academic Publishers. 12.
 • Forsgren, Frida (2017). Om å bruke bilder i undervisningen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. 29 (3). s 12 - 19.
 • Forsgren, Frida (2017). The road trip as artistic formation in DeFeo's work. CLCWeb: Comparative Literature and Culture. ISSN: 1481-4374. 18 (5:12). s 1 - 9. doi:10.7771/1481-4374.2945.
 • Forsgren, Frida (2015). "Jacob møter Josef - et flamsk maleri signert Frans Francken II". Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN: 0809-7283.
 • Lombnæs, Andreas; Jensen, Magnus Thunes; Forsgren, Frida (2015). Frihet fra friheten. Sturmgeists Unknown Soldier (video). Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. Del II. s 78 - 99.
 • Forsgren, Frida (2015). Jay DeFeo On the Road: A Female Beat Artist's Travels in Europe and North Africa in the 1950s. Out of the Shadows. Beat Women are not Beaten Women. ISBN: 978-82-8314-059-0. Portal forlag. Kapittel. s 266 - 284.
 • Forsgren, Frida; Nærland, Torgeir Uberg (2015). Myte i Blomst: Samspillet mellom musikk og bilder i Bruce Conners The White Rose. Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. Antologiartikkel.
 • Forsgren, Frida (2013). "Landskap i storm med kors", et romantisk landskapsmaleri fra Gimle Gård. Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN: 0809-7283.
 • Forsgren, Frida (2013). Cornelius Norbertus Gysbrechts Vanitas på Gimle Gård. Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN: 0809-7283. s 56 - 59.
 • Forsgren, Frida (2011). Begråtelsen på Gimle Gård. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010. ISBN: 978-82-92712-54-2. Portal forlag. Vårmøte. s 72 - 75.
 • Forsgren, Frida (2011). Caesars død på Gimle Gård. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010. ISBN: 978-82-92712-54-2. Portal forlag. Sommermøte. s 92 - 95.
 • Forsgren, Frida (2011). Fra Leonardo til Gimle Gård. Maleriet Kristus blant de skriftlærde i Bernt Holms malerisamling. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010. ISBN: 978-82-92712-54-2. Portal forlag. Vintermøte. s 44 - 47.
 • Forsgren, Ingvild Frida (2011). Nymontering av Irma Salo Jægers relieff. Kunstforum. ISSN: 1891-2591.
 • Forsgren, Frida (2011). Sørlandsbeat. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Kunstens Innhold og forhold til det politiske. s 72 - 81.
 • Forsgren, Ingvild Frida (2010). Clay Varietas - Guido Mazzoni's Society of Women. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN: 0065-0900. XXII (N:.S.8). s 211 - 223.
 • Forsgren, Frida (2009). Generic transfer in the Tornabuoni Frescoes: Domenico Ghirlandaio and the Sacra Rappresentazione. The formation of the genera in early modern culture. ISBN: 978-88-6227-160-8. Fabrizio Serra Editore. s 193 - 230.
 • Forsgren, Frida (2009). Jay De Feo's Forgotten Roses: The Wise and Foolish Virgins. Konsthistorisk tidskrift. ISSN: 0023-3609. 78 (3). s 131 - 141. doi:10.1080/00233600903326110.
 • Forsgren, Frida (2008). A Bowl of Porridge and Renaissance aesthetics. Guido Mazzoni's Modena Nativity and the Gruel Sister. Rhetoric, theathre and the arts of design/ essays presendted to Roy Eriksen / edited by Clare Lapraik Guest. Novus Forlag. s 47 - 56.
 • Forsgren, Frida Ingvild (2007). Getsemane i Jølster, en religiøs visjon i Astrups prestehage. Kunst og kultur. ISSN: 0023-5415. (4). s 231 - 238.
 • Forsgren, Frida (2007). Getsemane i Jølster, en religiøs visjon i Astrups prestehage. Kunst og kultur. ISSN: 0023-5415. s 8.
 • Forsgren, Frida (2007). Getsemane i Jølster, en religiøs visjon i Astrups prestehage. Kunst og kultur. ISSN: 0023-5415. 90 (4). s 8.
 • Tønnessen, Elise Seip; Forsgren, Frida (2019). Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. s 328.
 • Forsgren, Frida; Vegge, Tor (2018). Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. s 193.
 • Forsgren, Frida (2017). Beatgenerasjonen og kjønnsroller. ISBN: 9788270998982. Novus Forlag. s 250.
 • Forsgren, Frida; Prince, Michael (2015). Out of the Shadows. Beat Women are not Beaten Women. ISBN: 978-82-8314-059-0. Portal forlag. s 316.
 • Forsgren, Frida (2013). Beat Lives. ISBN: 978-82-92712-80-1. Portal forlag. s 222.
 • Forsgren, Frida (2008). San Francisco Beat Art in Norway. ISBN: 9788275472999. Forslaget Press. s 192.
 • Forsgren, Frida (2008). Beatkunst i Norge. Forlaget Press. s 192.
 • Forsgren, Frida; Kristensen, Mirjam (2022). Podcast om Alberte og Friheten.
 • Forsgren, Frida (2022). Om modernismens kvinner. Et foredrag på kvinnedagen.
 • Forsgren, Frida (2022). Malerisamlingen på Gimle Gård.
 • Forsgren, Frida; Frøysnes, Valborg (2022). Modernismens avantgardekvinner: Agnes Mowinckel og Else Christie Kielland.

Sist endret: 15.01.2020 15:01