Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingvild Koksvik

Forsker

Ingvild Koksvik er sanger og låtskriver. Hun har gitt ut flere album med eget materiale, skrevet flere bestillingsverk og gjort en rekke konserter og turnéer i inn- og utland. Hun har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun også var ansatt som vitenskapelig assistent i to år.

Koksviks doktorgradsprosjekt omhandler hvordan forestillinger om rom påvirker estetiske, performative og kompositoriske aspekter ved populærmusikkproduksjon. Med utgangspunkt i produksjonen av hennes tredje soloalbum som plateartist, undersøker Koksvik sammenhengene mellom komposisjonsintensjonen, materialiseringsprosessen og det estetiske resultatet. Prosjektet søker også å demonstrere hvordan miksing i 3D-formatet Dolby Atmos setter nye premisser for iscenesettelse av komposisjonsdesign fra et praktisk-kunstnerisk perspektiv.

Faglige interesser

Studioproduksjon

Låtskriving

Utvalgte publikasjoner

Ingvild Koksvik (2022). Mørketidssanger, Fyrlyd Records

Ingvild Koksvik (2016). Og sangen kom fra havet, Fyrlyd Records

Ingvild Koksvik (2013). Nattåpent, Fyrlyd Records

Ingvild K. Amundsen & Lars Jakob Rudjord (2010). orvilsk!, NORCD.

Amherst (2010). A Light Exists in Spring, NORCD. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Koksvik, Ingvild (2023). Exploring Mental Imagery as a Creative Resource in Song-Making and Record Production.
  • Koksvik, Ingvild (2023). Utilizing sound-amplifying hearing protection as a creative tool in song-making.
  • Koksvik, Ingvild (2022). Mørketidssanger.
  • Koksvik, Ingvild (2022). Staging Notions of Space: Developing a Practice-Based Model for Realizing Compositional Intention in 3D and Stereo Record Production.
  • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein; Koksvik, Ingvild (2020). «...alt går så fort og skal være flinkt...»: Affordanser i GIM-programmet The Romantic Piano.
  • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein; Amundsen, Ingvild Koksvik (2013). Relating and Reflecting in GIM Therapy: Hearings of “Evening Land” from Ian Leslie’s Awakenings Program.
  • Aksnes, Hallgjerd; Amundsen, Ingvild Koksvik; Fuglestad, Svein E (2012). “The Emotion of Musical Motion and Stillness: Therapeutic Hearings of Jan Garbarek, Mari Boine & Marilyn Mazur’s Evening Land”.
  • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E; Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM and Jazz GIM: What|s the diff? A comparative study of transcriptions based on five selected BMGIM programs.
  • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E; Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM og jazz-GIM: Hva er forskjellen?.

Sist endret: 6.02.2023 08:02