0
Hopp til hovedinnhold

Ingunn Elisabeth Stray

Postdoktor

Associate Professor

 
Kontor:
EU109 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Arbeidserfaring

2018-               Associate Professor,  Faculty of Humanities and  Education/Department of Education, University of Agder, Norway

 

2017-2018:       Professional developer, Education and Monitoring

Staff of the Educational Director of the Municipality of Kristiansand, Department of Development and Monitoring

 

2014-2017:       PhD Reasearch Fellow  

Faculty of Faculty of Humanities and Education/Department of Education, University of Agder, Norway

 

2013-2014:       Assistant professor

Faculty of Faculty of Humanities and Education/Department of Education, University of Agder, Norway

 

2012-2013:        Teacher Higher Secondary Education. Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), the Municipality of Kristiansand, Norway

 

2010-2012:       Teacher Lower Secondary Education. Steinerskolen i Kristiansand (Waldorf School), the Municipality of Kristiansand, Norway

 

2009-2009:       Assistant Professor.

Faculty of Faculty of Humanities and Education/Department of Education, University of Agder, Norway

 

2007-2009:        Assistant Professor (Hour-contracts)

Faculty of Faculty of Humanities and Education/Department of Education, University of Agder, Norway

 

2009-2009:        Teacher Primary Education. Åsane Skole, the Municipality of Kristiansand, Norway

 

2000-2009:        Environmental Therapist (weekend position). Department of Habilitation in the Municipality of Songdalen, Norway.

 

2002-2002:        Kindergarten co-worker. Sørlandsparken Kindergarten, the Municipality of Kristiansand, Norway

 

2001-2001        Kindergarten co-worker. Wergelandsveien Kindergarten, the Municipality of Kristiansand, Norway

 

1999-2000        Teacher Assistant. Rødtvedt Skole og SFO. Norway

Prosjekter

2020-2023: "Loss of meaning - shaping of meaning in the teacher training programs in the Nordic countries"

Partners: Southern University of Denmark (DK), VIA University College (DK), and University Vest (SK).

Project leader: Jakob Bøye, associate professor at the Southern University of Denmark. 

Programme: Erasmus+

Link to project:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DK01-KA203-075047

 

2017-2020: “Elevens blikk på mobbing”:

Co-researchers: Professor David Lansing Cameron and associate professor Lisbeth L. Skreland, University of Agder.

Finance: The Norwegian Directorate of Education and Training, as part of the national initiative “Modellutprøving på alvor”.

 

2016-2020: Teammodellen: “Veiledning og vurdering av praktisk lærerdyktighet»

Co-researchers: Associate Professor Andreas Reier Jensen, University of Agder, Professor Kaare Skagen, Oslo Metropolitan University, Professor Gjert Langfeldt, University of Agder

Finance: University of Agder, Faculty of Teacher Education.

Utvalgte publikasjoner

Stray, I. E. (2017). Teachers' ways in times of fluidity; Idiosyncratic cultural responses to global educational reform movements. Doctoral dissertations at University of Agder.

Stray, I. E., & Voreland, H. E. (2017). Refractions of the Global Educational Agenda. In Negotiating Neoliberalism (pp. 87-99). SensePublishers, Rotterdam.

Stray, T., & Stray, I. E. (2014). Alle elever har behov for å bli forstått. I TNM Bunting. Tilpasset opplæring-i forskning og praksis, 56-80.

Stray, I. E. (2008). Mellom tallene: en fortolkende tilnærming til en surveyundersøkelse om det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) (Master's thesis, Universitetet i Agder: University of Agder).

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Stray, Ingunn Elisabeth; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2019). Bullying– from the pupils’ point of view.
  • Stray, Ingunn Elisabeth; Jensen, Andreas Reier (2019). Diffractions of Teacher Education Policies in Pre-Service Teacher Practicum.
  • Skagen, Kaare; Langfeldt, Gjert; Reier Jensen, Andreas; Stray, Ingunn Elisabeth (2019). Veiledning og vurdering i praktisk lærerdyktighet.
  • Stray, Torstein; Stray, Ingunn Elisabeth (2016). Tilpassa opplæring og arbeid med relasjonar https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/relasjoner/.

Sist endret: 5.11.2020 15:11