Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingunn Espedal

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
C4087 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Cand Agric Norges Landbrukshøgskole Ås, NLH, 1993

Etterutdanning innan biologiske fag, Universitetet i Agder, 2013

Arbeidserfaring:

1994-2019: Undervist ved Høyskolen i Agder/Universitetet i Agder i fag knytta opp mot landskapsarkitekt, hagebruk/økonomi, førskolelærer- og grunnskulelærerutdanninga, samt labundervisning innan zoologi.

2001-2006: Førstekonsulent ved Dømmesmoen kurssenter, Universitetet i Agder.

2006-2012: Parkmedarbeider ved parkanlegget på Dømmesmoen, Universitetet i Agder.

2002: Prosjektleiar for prosjektet «Kartlegging av ville bjørnebærartar i Norge». Forprosjekt for Genressursutvalget for planter, for etablering av feltgenbank ved Bioforsk Landvik, Grimstad.

 

2001-2003: Prosjektleiar for prosjektet «Registrering av eldre frukt- og bærartar på Agder». Forprosjekt for Genressursutvalget for planter for etablering av eit klonarkiv ved Norsk Hagebruks museum, Grimstad.

Undervisning

Underviser ved UiA i naturfag på barnehagelærer- og grunnskulelærerutdanninga, samt labundervisning innan zoologi.

Faglige interesser

Naturfag i barnehage- og grunnskolelærerutdanning.

Artsmangfold og artskunnskap

Miljø- og bærekraftig utvikling

Prosjekter

Faggruppe i Naturfag/didaktikk Universitetet i Agder

Forskningsgrupper

Sist endret: 8.07.2019 16:07