0
Hopp til hovedinnhold

Ingunn Folkestad Breistein

Tilknyttet UiA

Professor II

 
Kontortid:
Mandag-fredag 8:30-15:30

Fagområder:
Teologi
Norsk kirkehistorie
Allmenn kirkehistorie
Frikirke- og vekkelseshistorie
Konfesjonskunnskap
Kirke - stat
Sekularisering 
Religionsfrihet og menneskerettigheter
Religionsdialog 

 

Utdanning og arbeidserfaring:

Rektor Ansgar Teologiske Høgskole (2016-)

Professor II UiA (2016-)

Instituttleder UiA (2011-2015)

Lærer, førsteamanuensis og forskningsleder ved Ansgar Teologiske Høgskole (1990-2011)

Professor (2015)

Dr.Theol (2004). 
Cand.Theol (1992)


 

Publikasjoner og foredrag:
Se Cristin http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=319848&la=no&action=sok
Spaltist i Fedrelandsvennen (2005-2012)
Spaltist i Vårt Land (2005-2006 og 2012-2013)

 

Styrer og verv:
Medlem av Tros- og livssynspolitisk utvalg (2010-2012)
Medlem av Strømmestiftelsens Råd (2012-)
Styremedlem i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) (2009-)
Styremedlem i Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief (2009-2012)
Styremedlem i Institutt for sjelesorg, Modum Bad (2009-2011)
Varamedlem til Norges Kristne Råd (2009-)
Medlem av Religionspolitisk Utvalg, Norges Kristne Råd (2007-2011)

Forskningsnettverk og prosjekter:
Medlem av Verein für Freikirchenforschung
Deltaker i nettverket Nordisk Vekkelsesforskning (NORDVECK)
Gjesteforeleser ved Union University, Jackson, Tennessee, USA
Har deltatt i forskningsprosjektene Gud på Sørlandet og Norsk bruksteologi i endring  

 

 

 

Faglige interesser

Kirkehistorie

Økumenikk

Menneskerettigheter

Religionsfrihet

Religionsdialog

Stat og religion

Prosjekter

Livssynsverdier i samfunnskontekst: økonomi og politikk

European Bible Belts

Vitenskapelige publikasjoner

 • Breistein Ingunn Folkestad, Furseth Inger, A coherent public Policy on Religion in Norway? An Analysis og the 2013 Report "A Society open to Religious and Worldview Diversity" (2017).
 • Breistein Ingunn Folkestad Fra toleranse til likebehandling : Om toleransens plass i et livssynsåpent samfunn (2017).
 • Sødal Helje Kringlebotn, Breistein Ingunn Folkestad, Når vekkelse blir lærestoff. Vekkelse i læreplaner og lærebøker for grunnskolen i Norge (2016). Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis . ISSN 0346-5438. 58 s 55 - 73
 • Breistein Ingunn Folkestad Tverrkirkelig samarbeid etter kirkemøtets vedtak (2016). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Breistein Ingunn Leadership and Funding in Faith Mission Work. The Case of Annie Skau (2015). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 28 (1), s 59 - 75
 • Breistein Ingunn Økonomisk praksis i Annie Skaus misjonsvirksomhet (2014).
 • Breistein Ingunn De angloamerikanske vekkelsene og deres innflytelse på norsk frikirkelighet (2013).
 • Breistein Ingunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk - ønskelig og mulig? (2013). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. (4), s 314 - 336
 • Breistein Ingunn Avslutning: Fremtidig religionsstatistikk i Norge (2012).
 • Breistein Ingunn Fra dissens til konsensus : økumeniske relasjoner og tilnærmingsmåter i Norge etter 1970 (2012).
 • Breistein Ingunn Hvorfor er overgang fra ett trossamfunn til et annet så kontroversielt? (2012).
 • Breistein Ingunn Reform of piety in Norway, 1780-1920 (2012).
 • Breistein Ingunn The Oslo Coalition for freedom of Religion or Belief: ground rules for missionary activities (2012).
 • Breistein Ingunn Folkestad "Dette evangelium hadde Gud båret til ham gjennom en kvinnes vitnesbyrd". Gerda Karijords liv og tjeneste (2011).
 • Breistein Ingunn Folkestad Gerda Karijord - den første kvinnelige forstander i Norge (2010).
 • Breistein Ingunn Folkestad Mellom underordning og likestilling (2010).
 • Breistein Ingunn Folkestad Sang og musikk i skolens religionsundervisning 1969-2009 (2010).
 • Breistein Ingunn Folkestad Fredrik Fransons syn på kvinnelig tjeneste, sett gjennom skriftet: "Eders døtre skulde profetere" (2009).
 • Breistein Ingunn Folkestad Vilkårene for kvinnelige forkynnere i Det Norske Misjonsforbund 1884-1960 (2009).
 • Breistein Ingunn Folkestad, Beckmann Hege Bjørnestøl, Fellessang som religionsutøvelse? (2008).
 • Breistein Ingunn Folkestad Fra luthersk presteskole til økumenisk utdanningssted (2008).
 • Breistein Ingunn Folkestad, Eskilt Ingrid, Økumenikk og misjon - et allianseperspektiv (2008). Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap . ISSN 1504-6605. 62 (4), s 229 - 244
 • Breistein Ingunn Folkestad Når skilsmisse er det beste - frikirkelige perspektiver på stat-kirke-utredningen (2006).
 • Breistein Ingunn Folkestad Moderne prester og pastorer (2005).
 • Breistein Ingunn Folkestad Die norwegischen Freikirchen und der Kampf für die religiöse Freiheit 1891-1969 (2003).
 • Breistein Ingunn Fra statsreligion til skille mellom kirke og stat (2003). Tidsskrift for kirke, religion og samfunn . ISSN 0802-0167. (1), s 31 - 50
 • Breistein Ingunn Folkestad Fra statsreligion til skille mellom kirke og stat (2003). Tidsskrift for kirke, religion og samfunn . ISSN 0802-0167. (1), s 31 - 50
 • Breistein Ingunn Folkestad Den evangelisk lutherske frikirke og forholdet til andre norske frikirker (2002).
 • Breistein Ingunn Folkestad Modernitetens følger (2002). Tidsskrift for kirke, religion og samfunn . ISSN 0802-0167. (1), s 25 - 42
 • Breistein Ingunn Folkestad Norske frikirker : moderne i form, ortodokse i teologi? (2002).
 • Breistein Ingunn Folkestad Norske dissentere og kampen for religiøs frihet 1814-1961 (2000).
 • Breistein Ingunn Folkestad Norske frikirkers syn på forholdet kirke - stat, sett i historisk lys (2000). Tidsskrift for kirke, religion og samfunn . ISSN 0802-0167. (1), s 62 - 74
 • Breistein Ingunn Folkestad Bibliografi: Bøker og skrifter, artikler og foredrag av Ingulf Diesen 1954-1998 (1998).
 • Breistein, Ingunn Høeg, Ida Marie (2012). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2940-0. 294 s.
 • Breistein, Ingunn (2009). Her er ikke mann eller kvinne. ISBN 9788299333948. 208 s.
 • Trysnes Irene, Breistein Ingunn Folkestad, Gender, Religion and Part Time Work (2018).
 • Breistein Ingunn Folkestad, Furseth Inger, A coherent public Policy on Religion in Norway? An Analysis og the 2013 Report "A Society open to Religious and Worldview Diversity" (2017).
 • Breistein Ingunn Folkestad Fra toleranse til likebehandling : Om toleransens plass i et livssynsåpent samfunn (2017).
 • Breistein Ingunn Folkestad Tverrkirkelig samarbeid etter kirkemøtets vedtak (2016). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Breistein Ingunn Folkestad Uenighet tvers gjennom kirkesamfunn (2016). Vårt land . ISSN 0805-5424. s 22 - 23
 • Breistein Ingunn Folkestad Ulovlig forskjellsbehandling? (2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116.
 • Breistein Ingunn Folkestad Kirken er ikke folket (2016). Strek : sentralstimulerende magasin . ISSN 1890-9477. (5), s 58 - 61
 • Breistein Ingunn Folkestad Statlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn - et historisk riss (2016). Kirke og kultur . ISSN 0023-186X. 2016 (4), s 325 - 334
 • Sødal Helje Kringlebotn, Breistein Ingunn Folkestad, Når vekkelse blir lærestoff. Vekkelse i læreplaner og lærebøker for grunnskolen i Norge (2016). Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis . ISSN 0346-5438. 58 s 55 - 73
 • Breistein Ingunn Leadership and Funding in Faith Mission Work. The Case of Annie Skau (2015). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 28 (1), s 59 - 75

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail