0
Hopp til hovedinnhold

Ingrid Lund

Professor

Professsor

 
Kontor:
D4037B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Professor i spesialpedagogikk

Phd: "Listening to shy voices": Shyness as an emotional and behavioural problem in the context of school.

Forskningsleder

Prosjektleder

Familieterapeut

Veileder og kursholder

 

 

 

 

 

Forskning

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. 

Faglige interesser

Læringsmiljøutvikling i barnehage og skole

Psykisk helse

Filosofi

Spesialpedgogikk

Prosjekter

Prosjekter

2007/2008:“Ingen er bare det du ser”Performance der barn og unge med fysiske og psykiske utfordringer møtes og formidler gjennom sang, poesi, kunst og drama sin livsverden. Samarbeid mellom Fylkeskommunen, DA-avdelingen ved katta-gimle videregående skole og Institutt for pedagogikk ved UIA. 

2007/2009:”Uro”Psykisk helseprosjekt der ulike fagfolk møter ungdom og er i dialog om psykisk helse. Samarbeide mellom fylkeslegen, SSHF, og Uia.

2009-2012: Deltaker i et internasjonalt treårig utviklingsprosjekt om kompetansebygging og nettverksetablering av barnehjemsinstitusjoner på Vest Balkan. Prosjektet er støttet av Det Norske Utenriksdepartementet. Ledet av professor Berit Bae

2011-2013: Forskningssamarbeid med SSHF , avd ABup omkring forskningsprosjektet:”Det er ingen som bryr seg alikevel” .Frafall i videregående opplæring

2013: 2016: "Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen" Rolle: Forskningsleder

 

2013-2016: Capacity Building for Improved Learning Environments in the Agder Region (CLEAR). Rolle: Prosjektleder.

2016-2018: "Mobbing i høyere utdanning, fleip eller fakta?", Rolle: Prosjektleder

2017-2019: "Dialog i forebyggende arbeidet mot mobbing." Rolle: Prosjektleder

Utvalgte publikasjoner

Utvalgte vitenskapelig artikler

Lund, I. (2008). I Just sit there;. Shyness as an emotional and behavioural problem at school.Journal of Research in Special Educational Needs, 8(2), 78-87

Lund, I. (2009). An Exploration of Self-awareness among Shy Adolescents.Young,17(4), 375-397

Lund, (2010a): Listen to Shy Voices. Shyness as an Emotional and Behavioral Problem in School. Center for Behavioural Research Faculty of Arts and Education, Norway (PhD)

Lund, I. (2010b): Det stille atferdsproblemet i møte med lærerens relasjonskompetanse og mentaliseringskapasitet.Spesialpedagogikk,1, 4-9

Lund, I, Ertesvåg,S., Roland,E., (2010c): Listening to Shy Voices -Shy Adolescents' Experiences with Being Bullied in School.Journal of Child and Adolescent Trauma,3(3), 205-223

Lund, I. (2011a): Om å lytte til de stille stemmene.Specialpædagogik,31(03), 29-37 Lund, I. (2011b): Sårbare elever i skolen.Spesialpedagogikk, 1, 15-21

Lund, I. (2013): Dropping Out of School as a Meaningful Action for Adolescents with Social, Emotional and Behavioral Difficulties.Journal of Research in Special Educational Needs

Ekornes,S., Hauge, T.E, Lund, I. (2013): Teachers as Mental Health Promoters. A Study of Teachers’ Understanding of the Concept of Mental Health.International Journal of Mental Health Promotion

Lund, I., Helgeland, A., Kovac,V.B.(2015):Empirically based analysis of methodological and ethical challenges in research with children as participants: the case of bullying in kindergarten.Early Child Development and Care: 1-13.

Kovac, V.B., Lund, I., Omdal,H. (2015): Learning environment in light of systemic, institutional and cultural interpretations: An empirical-based conceptual analysis. Educational Studies.

Helgeland, A., & Lund, I. (2016). Children’s Voices on Bullying in Kindergarten.Early Childhood Education Journal, 1-9.

Lund,I., Helgeland,A. & Kovac, B.V. (2017): På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv, Acta Didactica Norge, 11:3

Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2017) 
Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual Analysis. Educational Studies,Volum 53.(1) s. 78-94

Kovac Velibor Bobo, Tveit Anne Dorthe, Omdal Heidi, Lund Ingrid (2018), Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions (2018). Improving Schools . ISSN 1365-4802. 21 (2), s 127 - 140 doi: 10.1177/1365480218772637

Anne Helgeland, & Ingrid Lund. (2018). «Det hjelper ikke å si ifra til de voksne». Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (02-03), 148-158.

 

Utvalgte faglig monografier på akkreditert forlag

Lund, I. (2004): Hun sitter jo bare der! Innaggerende atferd blant barn og unge.Bergen, Fagbokforlaget. 

Lund, I. (2012):Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole, Fagbokforlaget,Bergen

 

Kapitler i bøker

Lund, I. (2014): Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen (s.111-126). I Helgesen, Mai Brit,Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen.Universitetsforaget, Oslo.

Lund, I. (2015): Dropping out or holding on? Dropping out as a sign of the difficulties experienced by adolescents with social, emotional and behavioral difficulties (SEBD) in the transition to upper secondary school.In:Cameron,D., Thygesen,R.,Transition in Special Education Waxmann Publishing Co. New york. US .

Lund, I. (2018). Kommunikasjonens muligheter og utfordringer i samarbeid. s: 338-354, I  Barn og unge i midten, Red: Johannessen, Baard og Skotheim, Torhild. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Allmenn formidling

Barnebok

Lund, I. Tollerød., A.: (2014). Mattias er alene, Portal Forlag. 

 

Pedagogisk lærehefte

Lund,I. (2014): De er jo bare barn. Om barnehagebarn og mobbing. Pedlex, Oslo

Lund,I. & Helgeland, A.: Mobbing i barnehagen. Anerkjennelse som forebygging. Pedlex, Oslo

Vitenskapelige publikasjoner

 • Helgeland Anne, Lund Ingrid, "Det hjelper ikke å si ifra til de voksne" (2018). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 15 (2-3), s 148 - 158
 • Kovac Velibor Bobo, Tveit Anne Dorthe, Omdal Heidi, Lund Ingrid, Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions (2018). Improving Schools . ISSN 1365-4802. 21 (2), s 127 - 140 doi: 10.1177/1365480218772637
 • Lund Ingrid Kommunikasjonens muligheter og utfordringer i samarbeid (2018).
 • Lund Ingrid, Helgeland Anne, Kovac Velibor Bobo, På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv (2017). Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge . ISSN 1504-9922. 11 (3), s 19 - doi: 10.5617/adno.4691
 • Helgeland Anne, Lund Ingrid, Children’s voices on bullying in kindergarten (2017). Early Childhood Education Journal . ISSN 1082-3301. 45 (1), s 133 - 141 doi: 10.1007/s10643-016-0784-z
 • Lund Ingrid, Helgeland Anne, Kovac Velibor Bobo, Empirically based analysis of methodological and ethical challenges in research with children as participants: the case of bullying in kindergarten (2016). Early Child Development and Care . ISSN 0300-4430. 186 (10), s 1531 - 1543 doi: 10.1080/03004430.2015.1110817
 • Kovac Velibor Bobo, Lund Ingrid, Omdal Heidi, Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual Analysis (2017). Educational Studies . ISSN 0013-1946. 53 (1), s 78 - 94 doi: 10.1080/00131946.2016.1264400
 • Lund Ingrid Dropping out or holding on? Dropping out as a sign of the difficulties experienced by adolescents with social, emotional and behavioral difficulties (SEBD) in the transition to upper secondary school (2015).
 • Lund Ingrid Dropping out of school as a meaningful action for adolescents with social, emotional and behavioural difficulties (2013). Journal of Research in Special Educational Needs . ISSN 1471-3802. 14 (2), s 96 - 104 doi: 10.1111/1471-3802.12003
 • Lund Ingrid Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen (2014).
 • Lund Ingrid, Midling-Jenssen Mette, Jeg vil gå på denne skolen til jeg blir veldig gammel (2013). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 08 (08), s 24 - 30
 • Ekornes Stine Margrethe, Hauge Trond Eiliv, Lund Ingrid, Teachers as mental health promoters: a study of teachers' understanding of the concept of mental health (2013). International Journal of Mental Health Promotion . ISSN 1462-3730. 14 (5), s 289 - 310 doi: 10.1080/14623730.2013.798534
 • Lund Ingrid Det stille atferdsproblemet : i møte med lærerens relasjonskompetanse og mentaliseringskapasitet (2010). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 1 (1), s 4 - 9
 • Lund Ingrid, Ertesvåg Sigrun K., Roland Erling, Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school (2010). Journal of Child and Adolescent Trauma . ISSN 1936-1521. 3 (3), s 205 - 223
 • Lund Ingrid An exploration of self-awareness among shy adolescents (2009). Young - Nordic Journal of Youth Research . ISSN 1103-3088. 17 (4), s 375 - 397 doi: 10.1177/110330880901700403
 • Lund Ingrid I just sit there: Shyness as an emotional and behavioural problem at school (2008). Journal of Research in Special Educational Needs . ISSN 1471-3802. 8 (2), s 9 -
 • Lund Ingrid Det er ikke alltid det nytter å snakke om det (2007). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. (4),
 • Lund Ingrid Pedagogisk arbeid (2007).
 • Lund Ingrid Det er ikke farlig å ha det vondt (2006). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 48 (01.jun), s 44 - 46
 • Lund Ingrid Opplevelsen av ikke å høre til (2006). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 71 (8), s 9 - 13
 • Lund Ingrid "Innagerende atferd sett i lys av Daniel Sterns selvteori" (2005).
 • Lund Ingrid I samarbeidets ånd (2005). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. (Årg. 70, nr 5), s 33 - 34
 • Lund Ingrid Anerkjennelse som kunst og vågestykke (2004). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 69 (4), s 30 - 35
 • Lund Ingrid "Hun sitter jo bare der!". Fokus på innagerende atferd og tiltak sett i lys av Daniel Sterns teori (2003). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 68 (3), s 38 - 45
 • Lund Ingrid En hyllest til magefølelsen (2002). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. (10),
 • Lund, Ingrid Helgeland, Anne (2016). Mobbing i barnehagen. Anerkjennelse som forebygging. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-961-8. 50 s.
 • Lund, Ingrid (2015). De er jo bare barn- om barnehagebarn og mobbing. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-888-8. 56 s.
 • Lund, Ingrid (2014). "De er jo bare barn". Om barnehagebarn og mobbing. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-888-8. 66 s.
 • Lund, Ingrid (2014). Mattias er alene. Portal forlag. ISBN 9788283140187. 30 s.
 • Lund, Ingrid (2012). Tydelige voksne når atferd utfordrer. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-59-7. 133 s.
 • Lund, Ingrid (2012). "Det stille atferdsproblemet". Innaggerende atferd i barnehage og skole. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1207-1. 158 s.
 • Lund, Ingrid (2006). Hon sitter ju bara dâr Inagerande beteende hos barn och unga. Studentlitteratur AB. ISBN 9144039972. 148 s.
 • Lund, Ingrid (2005). Hun sidder jo bare der! Om indagerende børn og unge. Akademisk Forlag. ISBN 8750038559.
 • Lund, Ingrid (2004). Hun sitter jo bare der! Om innagerende atferd hos barn og unge. Fagbokforlaget. ISBN 8245001341. 139 s.
 • Lund Ingrid Mobbeofrenes tall går ikke ned (2019).
 • Lund Ingrid Sunt kosthold og fysisk aktivitet er ikke nok (2018).
 • Lund Ingrid Mobbing sett med nye øyne. Forskning, fakta og praksis. (2018).
 • Lund Ingrid Det nytter ikke å si ifra (2018).
 • Lund Ingrid Fersk mobberapport: 94 prosent av mobbingen er skolerelatert (2018).
 • Helgeland Anne, Lund Ingrid, "Det hjelper ikke å si ifra til de voksne" (2018). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 15 (2-3), s 148 - 158
 • Lund Ingrid Mobbetallene går ikke ned. Forskningsresultater fra chattetjenesten: Snakkommobbing.no (2018).
 • Lund Ingrid Atferd er et språk som må leses av voksne (2018).
 • Lund Ingrid Holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing (2018).
 • Lund Ingrid Hvorfor går ikke mobbetallene ned? (2018).

Forskerportrett

Forskningsgrupper

Sist endret: 16.11.2018 14:11

Send studiet på mail