Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingrid Espegren Dalsmo

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
C4094 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdannet sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) i 2004. Videreutdanning innenfor pedagogikk, veiledning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Master i Klinisk Helsevitenskap ved Universitetet i Agder 2018. 

Hovedsakelig klinisk erfaring fra Ortopedisk infeksjonsavdeling ved St. Olavs hospital (2004-2006) og Ortopedisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Kristiansand (2006-2011). Videre arbeidet med videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag, da spesielt med Vg3 Helsesekretær (2011-2019).

Ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder f.o.m. august 2019, og i stipendiatstilling f.o.m. oktober 2019. Underviser ved Bachelor i sykepleie i 25% og arbeider med PhD med spesialisering innen helse- og idrettsvitenskap i 75%.  

 

Forskning

For tiden del av PhD-programmet ved Fakultetet for Helse- og Idrettsvitenskap.

Tittel på PhD-prosjekt er "Learning in clinical placement studies - addressing the student nurse perspective".

Medlem av forskerskolen PROFRES som er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Se lenke: https://www.uis.no/nb/profres

Undervisning

Bachelor i Sykepleie

Faglige interesser

Utdanningsforskning

Vurdering og læring

Praktiske studier i sykepleieutdanningen

Veiledning og veiledningspedagogikk

Internasjonal helse og internasjonalisering

Prosjekter

PhD-prosjektet er en del av det større prosjektet "Aiming for quality in clinical studies - QUALinCLINstud", et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Sør Øst Norge.

Les mer her: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/share-senter-for-kvalitet-og-sikkerhet-i-helsetjenesten/prosjekter/qualinclinstud/ 

Utvalgte publikasjoner

Dalsmo, Ingrid Espegren; Brodtkorb, Kari; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). Learning in nursing home placement: A phenomenological study of student nurses’ lived experience. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.16262.

Allmenn formidling

Handeland, Jorunn Aas; Dalsmo, Ingrid Espegren (2022). Dukker kan ikke erstatte pasienter. https://sykepleien.no/meninger/2022/03/dukker-kan-ikke-erstatte-pasienter 

 

Skalleberg, Ann Kristin; Dalsmo, Ingrid Espegren; Frøiland, Christina (2022). Vi må gi sykepleierstudenter digital medvind i praksis. https://sykepleien.no/meninger/2022/03/vi-ma-gi-sykepleierstudenter-digital-medvind-i-praksis 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2023). Hva kan vi lære av 1. års sykepleierstudenters erfaringer med veilednings- og vurderingssamtaler i praksisstudier på sykehjem?.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2023). Hvordan kan veilednings- og vurderingssamtaler bidra til å støtte 1. års sykepleierstudenters læring i praksisstudier i sykehjem?.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2023). Learning in clinical placement in nursing homes – the nursing students’ perspective.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2023). The learning process in nursing home placement – the nursing students’ perspective.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2022). Phd-project: Learning in clinical placement in nursing homes – the nursing students’ perspective.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2022). Learning in Clinical Studies – the student nurse perspective: Status og fremdrift.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren; Brodtkorb, Kari; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). A phenomenological study of student nurses’ lived experience of learning in clinical placement.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Billett, Stephen; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). Student nurses experience of supervision and assessment practices during clinical placement – a qualitative study using video-stimulated interviews.

Sist endret: 21.11.2022 04:11