Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingirid Geirsdatter Heald Kjær

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I3051 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

Emneansvarlig i "Natur, helse og bevegelse" (NHB) i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdannelse (ABLU).

Foreleser i helse og bevegelse i NHB på ABLU og i den ordinære barnehagelærerutdannelsen (BLU).

Foreleser i helse og idrettslige fag på idrett.

Prosjekter

Eget doktorgradsprosjekt (http://www.nih.no/forskning/prosjektarkivet1/forskningsprosjekter-ved-nih/helserelatert-fysisk-form--kroppssammensetning-muskel-skjelett-og-motorisk-form-og-effektene-av-en-skreddersydd-fysisk-aktivitetsintervensjon-pa-fysisk-form-og-kroppssammensetning-/) som er knyttet til kartleggingsprosjektet Kartlegging Aktivitet Norge (KAN) som blant annet hadde til hensikt å kartlegge kroppssammensetning og muskelskjellett og motorisk form i et utvalg voksne i Norge, samt til prosjektet Aktiv i Sør (AiS) som hadde til hensikt å undersøke effekten av en skreddersydd telefon og (e)post basert fysisk aktivitetsintervensjon på fysisk form og kroppssammensetning blant fysisk inaktive voksen (40-55 år) i Agder fylkene -. En randomisert kontrollert studie.

Del av prosjektet Ung i Risør: Mat, måltider og fysisk aktivitet (UIR) er en pilotstudie som har til hesikt å undersøk effekten en skolebasert intervensjon med fokus på et sunt felles måltid og økt fysisk aktivitet på ungdommers (9 klasse) mentale- og psykiske helse.

Del av forskningsgruppen PASTA - fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Johansen, Bjørn Tore; Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Hordvik, Mats Melvold; Solstad, Bård Erlend (2023). “Fake it or hide it till you make it”: A thematic analysis of hiding techniques in physical education among students in secondary school. European Physical Education Review. ISSN: 1356-336X. doi:10.1177/1356336X231198824.
  • Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Anderssen, Sigmund Alfred; Torstveit, Monica Klungland (2018). A tailored telephone and email based exercise intervention induced reductions in various measures of body composition in physically inactive adults: A randomized controlled trial. Preventive Medicine Reports. ISSN: 2211-3355. 11s 160 - 168. doi:10.1016/j.pmedr.2018.06.011.
  • Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Torstveit, Monica Klungland; Kolle, Elin; Hansen, Bjørge Hermann; Anderssen, Sigmund Alfred (2016). Normative values for musculoskeletal- and neuromotor fitness in apparently healthy Norwegian adults and the association with obesity: a cross-sectional study. BMC sports science, medicine and rehabilitation. ISSN: 2052-1847. 8doi:10.1186/s13102-016-0059-4.
  • Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Kolle, Elin; Hansen, Bjørge Hermann; Anderssen, Sigmund Alfred; Torstveit, Monica Klungland (2015). Obesity prevalence in Norwegian adults assessed by body mass index, waist circumference and fat mass percentage. Clinical Obesity. ISSN: 1758-8103. 5 (4). s 211 - 218. doi:10.1111/cob.12100.
  • Johansen, Bjørn Tore; Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald (2022). «Fake it till you make it» – bruk av skjuleteknikker i kroppsøvingsfaget.
  • Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Solstad, Bård Erlend (2022). Voksne hemmer barns utviklingsmuligheter.

Sist endret: 4.12.2018 21:12