0
Hopp til hovedinnhold

Inger Margrethe Tallaksen

Førstelektor

Koordinator for religion i lærerutdanningene

 
Kontor:
E2012 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Underviser i alle lærerutdanningene.

Kursholder, først og fremst om varierte arbeidsmåter og samarbeidslæring.

Medforfatter i boka "Variert undervisning - mer læring". Fagbokforlaget 2006/2011

Medforfatter i "Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene". Cappelen Damm 2014

Faglige interesser

Fagdidaktikk i religion i lærerutdanningene

Prosjekter

Muntlighet i RLE-faget på ungdomstrinnet og i GLU 5-10: Jakten på gode læringsstrategier og vurderingspraksiser

Læremidler i RLE-faget

Læreres, studenters og elevers bruk av læreplan og lærebok i RLE-faget på ungdomstrinnet

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hodne Hans, Tallaksen Inger Margrethe, Hvilken betydning har læremidler i RLE-faget? (2014). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (5), s 352 - 363
 • Sødal, Helje Kringlebotn Hodne, Hans Repstad, Pål Steinar Tallaksen, Inger Margrethe (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56278-6. 359 s.
 • Tallaksen, Inger Margrethe Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-44647-5. 295 s.
 • Repstad, Kari G. Håkonsen Tallaksen, Inger Margrethe (2011). Variert undervisning - mer læring Lærerens metodebok 2. utgave. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1151-7. 165 s.
 • Tallaksen, Inger Margrethe Repstad, Kari (2006). Variert undervisning - mer læring. Lærerens metodebok. Fagbokforlaget. ISBN 8245003719. 154 s.
 • Sødal Helje Kringlebotn, Tallaksen Inger Margrethe, Religion, livssyn og regelverk (2018).
 • Sødal Helje Kringlebotn, Hodne Hans, Repstad Pål Steinar, Tallaksen Inger Margrethe, Religioner og livssyn i skolehverdagen (2018).
 • Tallaksen Inger Margrethe Samarbeidslæring for ungdomstrinnet (2017).
 • Tallaksen Inger Margrethe Hva kjennetegner en god dialog? Praktisk didaktikk med utgangspunkt i seminarets tema (2017).
 • Tallaksen Inger Margrethe Jobbe sammen i religionsfaget (2017).
 • Tallaksen Inger Margrethe Når forskning i praksis blir læring og utvikling (2017). Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . ISSN 0802-8214. (2), s 29 - 34
 • Tallaksen Inger Margrethe Om prosjektet "Alle lærer av hverandre" (2016).
 • Tallaksen Inger Margrethe, Repstad Kari G. Håkonsen, Samarbeidslæring i videregående opplæring (2016).
 • Tallaksen Inger Margrethe Undervisningsopplegg: Hva er filosofi? (2016). Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . ISSN 0802-8214. 1 s 63 - 64
 • Tallaksen Inger Margrethe, Repstad Kari G. Håkonsen, Variert undervisning (2015).

Sist endret: 28.09.2018 09:09

Send studiet på mail