Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Inger Martine Mosfjeld

Universitetslektor

 
Kontor:
E1037A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Undervisning

Jeg underviser i språklige emner i norsk med hovedvekt på barns språkutvikling, andrespråksdidaktikk og grammatikk.

Arbeidserfaring

Høgskolelektor i norsk, Høgskolen i Østfold

Lektor i norsk og engelsk, Kvadraturen skolesenter

Vitenskapelige publikasjoner

  • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN: 0801-3284. 33 (2). s 65 - 87.
  • Mosfjeld, Inger Martine (2019). Kartleggingsverktøy i skolen: En nærstudie av lovverk og praksis.
  • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser.
  • Mosfjeld, Inger Martine (2018). Flerspråklighet som ressurs og ressurser for flerspråklighet.
  • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Alle lærere er andrespråkslærere.
  • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
  • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Barn, elever og deltakere som andrespråksinnlærere.
  • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk.
  • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Startalder og andrespråkstilegnelsesprosessen av finitthet i norsk som andrespråk.
  • Mosfjeld, Inger Martine (2016). Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Buskerud.

Sist endret: 12.03.2022 14:03