0
Hopp til hovedinnhold

Inger-Lise Fredriksen Neslein

Førstelektor

 
Kontor:
J2028 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

20%-stilling ved UiA, hovedstilling ved OsloMet

Utannelse:

Bioingeniør og cellebiolog

Forskning

Legemidler og pasientsikkerhet; preanalytiske forhold

Undervisning

Emneansvar UiA:

ML-205, Hematologi

ML-306, Patologi

 

Emneansvar OsloMet: Bio1200, Anatomi og fysiologi

Arbeidserfaring

2009-dd   Førstelektor (20% stilling) Bioingeniørutdanningen UiA

22009-dd   Førstelektor Bioingeniørutdanningen OsloMet

2008-09   Høgskolen i Oslo (OsloMet), Høgskolelektor Bioingeniørutdanningen

2002-08   Høgskolen i Oslo (OsloMet)/Legemiddelindistriforeningen, Studiekoordinator Legemiddelkonsulentutdanningen i Norge

1996-02   Høgskolen i Oslo (OsloMet), Høgskolelektor Bioingeniørutdanningen

1995-96   Nycomed Imaging,forskningskoordinator klinisk utprøvning av rønktenkontrastmidler

1985-95   Forsvarets overkommando/Flymedisinsk institutt: Spesialbioingeniør, leder for laboratorium for klinisk kjemi og klinisk fysiologi

1984-85   Ullevål sykehus/Kreftforeningen: Bioingeniør, erytropoieseregulering

1980-84   Ullevål sykehus: Bioingeniør, Klinisk kjemisk laboratorium, infeksjonsmedisin og pediatri

 

Faglige interesser

Laboratoriediagnostikk, spesielt innen hematologi og patologi

Legemidler og pasientsikkerhet, 

Prosjekter

Veileder for masterprosjekt ved NTNU, Farmasøyters kunnskap om, og holdninger til farmagogenetikk

Prosjektleder for utvikling av masteremner i patologi innen Masterprogrammet i Biomedisin ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Vitenskapelige publikasjoner

 • Baftiu, Arton; Landmark, Cecilie Johannessen; Nikai, Valent; Neslein, Inger-Lise; Johannessen, Svein Ivar; Perucca, Emilio (2015). Availability of antiepileptic drugs across Europe. Epilepsia. ISSN: 0013-9580. 56 (12). s e191 - e197. doi:10.1111/epi.13210.
 • Neslein, Inger-Lise (2015). Klart behov for videreutdanning i patologi for bioingeniører. Bioingeniøren. ISSN: 0801-6828. (8). s 24 - 27.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2011). Kartlegging av eksisterende etter- og videreutdanningstilbud for bioingeniører i Norge. Høgskolepedagogisk utviklingsarbeid i et interessefellesskap : utprøving av påbygningsenhet (modul 2) i program for pedagogisk basiskompetanse, 2010. ISBN: 978-82-579-4757-6. Høgskolen i Oslo. 7. s 79 - 81.
 • Landmark, Cecilie Johannessen; Neslein, Inger-Lise F. (2007). Utvikling av internasjonale nettverk ved Høgskolen i Oslo. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1935. (3). s 8 - 10.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Skår, Gry (2002). Hva vil de nyutdannede bioingeniørene bruke utdannelsen sin til?. Bioingeniøren. ISSN: 0801-6828. 37, (3). s 17 - 19.
 • Skår, Gry; Neslein, Inger-Lise F.; Hagve, Tor-Arne; Stølsnes, Berit (1997). Hva med det bioingeniørfaglige?. Bioingeniøren. ISSN: 0801-6828. (2). s 9 - 10.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Ryg, Morten; Christensen, Carl Christian (1994). Pulse oximeter measurements compared to arterial blood samples in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN: 0036-5513. 54s 40 - 40.
 • Bjerknes, Robert; Neslein, Inger-Lise F.; Myhre, Kjell; Andersen, Harald T. (1990). Impairment of Rat Polymorphonuclear Neutropfilic Granulocyte Phagocytosis Following Repeated Hypobaric Hypoxia. Aviation, Space and Environmental Medicine. ISSN: 0095-6562. Novembers 1007 - 1011.
 • Knudtzon, J.; Myhre, Kjell; Neslein, Inger-Lise F.; Rasch, Wenche; Bogsnes, A; Opstad, P.K. (1989). Reduced Systolic Blood Pressure Elevations During Maximum Exercise at Simulated Altitudes. Aviation, Space and Environmental Medicine. ISSN: 0095-6562. Novembers 1072 - 1076.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Krogstad, Tonje (2018). Self-monitoring of blood glucose measurements and guidance of patients with newly diagnosed non-insulin dependent diabetes mellitus.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Folvik, Ida; Borgen Tørnvall, Pernille (2018). Compliance to venous blood sampling procedures with local guidelines at various primary healthcare centers and hospital wards in Norway: An observational study.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2018). Preanalytic challenges in laboratory medicine - Identification and prevention.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2018). Collecting venous blood samples.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2018). Making anatomy and physiology digital - a pilot project.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2018). Inborn errors of metabolism.
 • Neslein, Inger-Lise Fredriksen; Remm, Mare; Liikanen, Eeva; Hotanen, Elina (2017). The bachelor thesis in Nordic BLS-programmes - a comparative study.
 • Neslein, Inger-Lise Fredriksen; Hotanen, Elina; Remm, Mare; Liikanen, Eeva (2017). The bachelor thesis in Nordic BLS-programmes.

Sist endret: 6.11.2019 15:11