Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Inger-Lise Fredriksen Neslein

Førstelektor

 
Kontor:
J2028 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utannelse: Bioingeniør og cellebiolog

Rådgiver for Helsedirektoratet; vurdering av faglige kvalifikasjoner hos personer utdannet utenfor EU/EØS og som søker om autorisasjon som bioingeniør i Norge.

Forskning

Legemidler og pasientsikkerhet, preanalytiske forhold innen laboratoriemedisin

Profesjonsforskning og arbeidsrelevans for bioingeniører

Faglig pedagogisk utviklingsarbeid

 

Undervisning

Hematologi, patologi, anatom, fysiologi, legemiddelmonitorering, etikk (profesjonsetikk, medisinsk etikk)

 

 

 

Arbeidserfaring

2023-dd Studieprogramleder UiA (50% stilling), førstelektor OsloMet (20% stilling)

2021-dd. Studieprogramleder Bioingeniørutdanningen UiA

2009-2021 Førstelektor Bioingeniørutdanningen UiA

22009-dd   Førstelektor Bioingeniørutdanningen OsloMet

2008-09   Høgskolen i Oslo (OsloMet), Høgskolelektor Bioingeniørutdanningen

2002-08   Høgskolen i Oslo (OsloMet)/Legemiddelindistriforeningen, Studiekoordinator Legemiddelkonsulentutdanningen i Norge

1996-02   Høgskolen i Oslo (OsloMet), Høgskolelektor Bioingeniørutdanningen

1995-96   Nycomed Imaging,forskningskoordinator klinisk utprøvning av rønktenkontrastmidler

1985-95   Forsvarets overkommando/Flymedisinsk institutt: Spesialbioingeniør, leder for laboratorium for klinisk kjemi og klinisk fysiologi

1984-85   Ullevål sykehus/Kreftforeningen: Bioingeniør, erytropoieseregulering

1980-84   Ullevål sykehus: Bioingeniør, Klinisk kjemisk laboratorium, infeksjonsmedisin og pediatri

 

Faglige interesser

Laboratoriediagnostikk, spesielt innen hematologi og patologi

Legemidler og pasientsikkerhet

Profesjonsfaglig utviklingsarbeid

Utvalgte publikasjoner

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=63636

Allmenn formidling

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=63636

Vitenskapelige publikasjoner

 • Baftiu, Arton; Landmark, Cecilie Johannessen; Nikai, Valent; Neslein, Inger-Lise; Johannessen, Svein Ivar; Perucca, Emilio (2015). Availability of antiepileptic drugs across Europe. Epilepsia. ISSN: 0013-9580. 56 (12). s e191 - e197. doi:10.1111/epi.13210.
 • Neslein, Inger-Lise (2015). Klart behov for videreutdanning i patologi for bioingeniører. Bioingeniøren. ISSN: 0801-6828. (8). s 24 - 27.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2011). Kartlegging av eksisterende etter- og videreutdanningstilbud for bioingeniører i Norge. Høgskolepedagogisk utviklingsarbeid i et interessefellesskap : utprøving av påbygningsenhet (modul 2) i program for pedagogisk basiskompetanse, 2010. ISBN: 978-82-579-4757-6. Høgskolen i Oslo. 7. s 79 - 81.
 • Landmark, Cecilie Johannessen; Neslein, Inger-Lise F. (2007). Utvikling av internasjonale nettverk ved Høgskolen i Oslo. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1935. (3). s 8 - 10.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Skår, Gry (2002). Hva vil de nyutdannede bioingeniørene bruke utdannelsen sin til?. Bioingeniøren. ISSN: 0801-6828. 37, (3). s 17 - 19.
 • Skår, Gry; Neslein, Inger-Lise F.; Hagve, Tor-Arne; Stølsnes, Berit (1997). Hva med det bioingeniørfaglige?. Bioingeniøren. ISSN: 0801-6828. (2). s 9 - 10.
 • Oshaug, Arne; Bugge, Kari Helene; Borch-Iohnsen, Berit; Bjønnes, Christine Helle; Neslein, Inger-Lise F. (1995). Associations between serumferritin and cardiovascular riskfactorsin healthyyoungmen. A cross sectionalstudy.. European Journal of Clinical Nutrition. ISSN: 0954-3007. 49 (6). s 430 - 438.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Ryg, Morten; Christensen, Carl Christian (1994). Pulse oximeter measurements compared to arterial blood samples in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN: 0036-5513. 54s 40 - 40.
 • Bjerknes, Robert; Neslein, Inger-Lise F.; Myhre, Kjell; Andersen, Harald T. (1990). Impairment of Rat Polymorphonuclear Neutropfilic Granulocyte Phagocytosis Following Repeated Hypobaric Hypoxia. Aviation, Space and Environmental Medicine. ISSN: 0095-6562. Novembers 1007 - 1011.
 • Knudtzon, J.; Myhre, Kjell; Neslein, Inger-Lise F.; Rasch, Wenche; Bogsnes, A; Opstad, P.K. (1989). Reduced Systolic Blood Pressure Elevations During Maximum Exercise at Simulated Altitudes. Aviation, Space and Environmental Medicine. ISSN: 0095-6562. Novembers 1072 - 1076.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Andersen, Heidi; Ambur, Ole Herman; Volden, Vivi (2021). Supplementary education for Biomedical Laboratory Scientists holding a foregin degree at Oslo Metropolitan University - A pilot project.
 • Neslein, Inger-Lise F.; Buø, Marte Sundal; Skog, Thea; Mohammud Aman, Nesreen; Laczek, Ewelina Anna (2021). Are thrombin-treated blood collection tubes suited for selected serological assays?.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2021). Inborn errors of metabolism - an introduction to genetic disorders.
 • Neslein, Inger-Lise F. (2019). Preanalytic challenges in laboratory medicine.

Sist endret: 6.09.2023 11:09